Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správa registratúry a dokumentov(108 záznamov)

51 - 75 z celkom 108 výsledkov
Odporúčame vám
Online vypracovanie zmlúv k predaju nehnuteľnosti a kúpno - predajnej zmluvy.
Vedenie účtovníctva jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňových priznaní, evidencia DPH a fakturácie. Poradenstvo.
Tvorba dokumentácie HACCP, prevádzkových poriadkov, sanitačných programov a hygienických režimov, informačných materiálov, manuálov, vývesiek a edukačných skrípt a ich zavádzaní do praxe prevádzok.
Správa registratúrnych záznamov a úschova elektronických dát. Triedenie, systematizácia a značenie registratúrnych záznamov. Ochrana písomností, uloženie písomností v archivačných boxoch.
Logistické služby, skladovanie majetku a registratúrnych dokumentov, poradenstvo, outsourcing. Veľkoobchodný predaj chémie a upratovacích prostriedkov, prostriedkov na ochranu pred škodcami.
Správa a riadenie systémov, vývoj softvéru, predaj a správa licencií, webové a mobilné riešenia, digitalizácia a správa dokumentov, školenia.
Rozvoj a podpora zásad správy registratúry. Ochrana záujmov a zabezpečovanie právnej, odbornej, poradenskej a metodickej pomoci pre členov. Rozvoj a podpora ICT správy registratúry.
Dlhodobá úschova registratúrnych záznamov, vypracovanie noriem v oblasti správy registratúry, skartácia registratúrnych záznamov, spracovanie registratúry, zriadenie registratúrneho strediska.
Komplexné služby v oblasti problematiky nakladania s odpadmi, uvádzanie do prevádzky, ovzdušie, vody, HACCP, environmentálny outsourcing, tvorba webových stránok a ich údržba.
Správa firemných registratúr, vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu. Archivácia dokumentov, informačných systémov.
Vypracovanie registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu, vyraďovanie registratúrnych záznamov, dlhodobá úschova, správa registratúrneho strediska. Konzultácie a školenia.
Usporiadanie, evidencia, uloženie, správa, využívanie, vyraďovanie, dlhodobá úschova písomností nearchívnej povahy.
Inkasné služby - urýchlenie inkasa pohľadávok z leasingu, administratívne služby, dobrovoľné dražby, posudky súdneho znalca, prihlasovanie, odhlasovanie motorových vozidiel z evidencie DI.
Archivačná činnosť, správa registratúrnych záznamov - evidencia, tvorba, ukladanie a ochrana.
Správa registratúry - manipulácia s dokumentami, evidencia, ukladanie, vyraďovanie.
Správa registratúry a registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty.
Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty.
Správa registratúry. Odborné poradenstvo, zabezpečenie systému správy registratúry manuálnym i automatizovaným spôsobom, analýza.
Uskladňovanie spisov nearchívnej povahy a správa registratúry.
Správa registratúry - analýza a spracovanie dokumentov, archivácia, vyraďovanie a likvidácia dokumentov. Výroba a distribúcia obalových materiálov - archivačné boxy.
Uchovávanie písomností nearchívnej povahy, správa firemných registratúr, archívne služby.
Dlhodobá úschova dokladov, písomností pre likvidátorov, konkurzy. Vytriedenie, vyraďovanie písomností pre podnikateľské subjekty.
Správa registratúrnych záznamov - triedenie, usporiadanie, skartácia, uskladnenie. Vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu. Prenájom komerčných priestorov.
Prenájom kancelárskych a obchodných priestorov. Úschova registratúrnych záznamov, ochrana spisovej dokumentácie pred stratou, odcudzením, zničením.
Spisovanie, spripomienkovanie a úprava vyjadrení, podaní, návrhov, žiadostí a rozhodnutiam úradov, spísanie návrhov na prededenie dedičstva, vypracovanie potrebného typu zmluvy.