Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správcovia fondov(21 záznamov)

1 - 21 z celkom 21 výsledkov
Odporúčame vám
Výkup, predaj, prenájom nehnuteľnosti. Vymáhanie, odkupovanie pohľadávok. Stavebná a strojárska výroba. Výroba z ocele a nerezu. Montážne práce v stavebníctve a projekčná činnosť.
Medzinárodné nákupné spoločenstvo. Vernostný program pre regionálny, národný a medzinárodný obchod - zmluvné zľavy.
Správa fondov, prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie úverov, finančný prenájom (finančný lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie záruk.
Správcovská spoločnosť - zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti a investovanie do podielových fondov.
Vytváranie a spravovanie podielových fondov, programy sporenia pre individuálnych aj inštitucionálnych klientov. Otvorené podielové fondy, člen skupiny TATRA BANKA.
Sústreďovanie peňažných príspevkov správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi. Správa fondov.
Správa a údržba nebytových priestorov v majetku mesta, upratovacie služby, správa fondov mesta.
Správa bytového fondu, sprostredkovanie správy. Revízie a opravy výťahov, sprostredkovanie dodávky teplej a studenej vody, elektriky, odvoz komunálneho odpadu.
Spoločnosť rizikového kapitálu investujúca do malých a stredne veľkých slovenských podnikov. Poskytovanie mikroúverov.
Výroba a rozvod pary a teplej vody. Montáž a opravy odberných plynových zariadení. Správa bytových domov a bytového fondu.
Investičná spoločnosť. Správa podielových fondov - akciové, dlhopisové, komoditné, fondy finančného trhu.
Vytváranie a spravovanie podielových fondov a nútená správa podielových fondov.
Správa bytového fondu, sprostredkovanie správy, zakladanie spoločenstiev vlastníkov bytov. Dodávka informačných programov pre správcovské organizácie, poradenstvo a servis v oblasti IT. Účtovníctvo.
Správa súkromných fondov a kapitálových investícií veľkých finančných inštitúcií v strednej a východnej Európe, investovanie kapitálu do rozvinutých spoločností.
Ponuka bankových produktov a služieb obohatenú o podielové fondy, produkty životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia a stavebného sporenia.
Finančné poradenstvo - vedenie účtovníctva, sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok, ročné vyúčtovanie, poistenie nehnuteľnosti, organizovanie tendrov na špeciálne zákazky.
Investičná spoločnosť - správa podielových fondov, riadenie portfólia, správa aktív, realitných fondov, správa a vymáhanie pohľadávok, realitný development, správa a prenájom nehnuteľností.
Správcovská spoločnosť - podielové fondy, ostatné investičné produkty. Informácie o investíciach a tlačivá na vytlačenie.
Fond pre združovanie finančných prostriedkov určených na podporu rozvoja astronómie vo Vihorlatskom regióne, popularizácia astronómie, organizovanie kultúrno - výchovných podujatí pre verejnosť.
Realitná činnosť, organizovanie dobrovoľných dražieb, správa bytového fondu. Rodinné domy, byty, stavebné pozemky.