Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Stavebný software(31 záznamov)

1 - 25 z celkom 31 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba a predaj stavebného softvéru Kalkulus na tvorbu rozpočtov, kalkulácií, fakturácie, harmonogramov a stavebných denníkov, ktorý obsahuje aktuálne cenníky stavebných prác a materiálov.
Databázy prác a materiálov pre elektroinštaláciu. Rozpočty elektro
Predaj, dodávka a montáž dverí a zárubní, dreveného obkladu - tatranský profil, lišty, prahy, podlahy, OSB dosky, kľučky, eko-palivá. Softvérový program pre výrobcov schodov. Blower door test.
Vývoj a implementácia softvérového riešenia v oblastiach databázových aplikácií. Softvér zameraný pre oblasť stavebníctva, architektúry, urbanizmu, GIS a strojárstva. Školenia. Školský software.
Vývoj a predaj stavebného softvéru OSKAR a stavebných databáz ODIS pre rozpočtárov, kalkulantov, investorov a stavebných developerov. Publikácie cenových správ pre stavebníctvo a vydávanie.
Predaj a vývoj ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru.
Inžinierska geodézia, služby v katastri nehnuteľností, dokumentácia správcov inžinierskych sietí. Technické mapy miest (DTMM), GIS, mapová služba. Software pre transparentné riadenie zákaziek.
Geodetické služby pre fyzické osoby a firmy - vytyčovanie hraníc pozemkov, kontrolné meranie a vyhodnotenie žeriavových dráh, polohopisné a výškopisné podklady pre projektovú dokumentáciu.
Vývoj a a predaj CAD software pre architektov, inžinierov, statikov a konštruktérov - Allplan, Scia, Frilo, Cinema 4D. Poskytovanie školení.
Počítačové programy pre návrh stavebných konštrukcií, projektovanie mostov, dokumentácia, poradenstvo v technických a ekonomických oblastiach.
Spracovanie geodetických údajov a tvorba geografických informačných systémov. Systém na evidenciu pozemkov a spracovanie nájomných zmlúv.
Projektovanie stavieb. Statika pozemných stavieb, riešenie statiky objektov pozemných stavieb. Softvér na riešenie špeciálnych úloh statiky a dynamiky stavebných konštrukcií
Riešenia pri kúpe software pre oblasť stavebníctva, strojárstva a správu dokumentov, ponuka veľkoformátových zariadení, tlačiarní, počítačových zostáv, poradenstvo.
Ponuka CAD software a hardware riešenia, technická podpora, školenia prispôsobené znalostiam produktu, implementácie, konzultácie, pomoc pri projekčnej činnosti, samostatná projektová činnosť.
Dodávateľ softwarových technológií pre tvorbu, úpravu, správu, vizualizáciu a distribúciu architektonických a inžinierskych informácií.
Predaj hardware a software komponentov - programovacie adaptéry, batérie CPU, Simatic náhrady, software, priemyselné komunikácie a monitory. IT kurzy.
Informačné systémy pre stavebné, dopravné, výrobné a obchodné spoločnosti - Helios Orange, RSV. Riadenie stavebnej výroby, workflow, web portál, elektronický stavebný denník.
Informačné systémy pre firmy – Helios Orange, Workflow, Web portál, RSV. Riadenie stavebnej výroby. Elektronický stavebný denník.
Vývoj a predaj software pre stavebníctvo. Návrhy a posudzovanie statiky stavebných konštrukcií. Statické a dynamické výpočty priestorových prútových konštrukcií, zakladanie stavieb a geotechnika.
Geodetické a kartografické práce a ich autorizačné overenia, identifikácia parciel, ponuky softvérových riešení na báze produktov spoločností Intergraph, tvorba užívateľského programového vybavenia.
Predaj software pre architektov, projektantov rôznych špecializácií stavebného a strojárskeho zamerania.
Projektovanie a inžiniering vodohospodárskych a ekologických stavieb. Predaj technológií pre čistenie odpadových vôd a odvodňovacích zariadení. Predaj softvéru pre stavebníctvo - HYDROCHECK a HORWAT.
Softvérová spoločnosť - vývoj a predaj programov pre statické výpočty. Výpočtový a dimenzačný softvér SCIA Engineer.
Desktopové, serverové a mobilné aplikácie, webstránky, enterprise aplikácie, špecializované softvérové riešenia. Leasing vývojárov, školenia vývojových tímov, IT poradenstvo.