Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Teplárenstvo(126 záznamov)

1 - 25 z celkom 126 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba, výkup, distribúcia a predaj tepla. Odborné poradenstvo.
Výroba a distribúcia tepla vo forme horúcej vody a pary, výroba elektrickej energie.
Energetická spoločnosť orientovaná na výrobu a distribúciu tepla a energetických služieb v bytovo - komunálnej sfére. Komplexná správa budov - správa a údržba priemyselných parkov.
Výroba, distribúcia a zásobovanie tepelnej energie do domácností a pre firmy.
Dodávky tepla, teplej a úžitkovej vody. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií.
Správa bytov a bytových domov, výroba tepla a teplej úžitkovej vody, stavebná a obchodná činnosť.
Výroba a rozvod tepla, správa a údržba bytového a nebytového fondu.
Kúrenárske práce, inštalácia vody a plynu, montáž, revízia a oprava meracej a regulačnej techniky.
Výroba, predaj a dodávka tepla, výroba a dodávka elektrickej energie, predaj demineralizovanej vody.
Výroba a distribúcia tepla, chladeného a vetraného vzduchu, prevádzka tepelno - energetických zariadení, správa objektov, projektovanie, výstavba, financovanie a prevádzkovanie zdrojov, rekonštrukcie.
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba a predaj elektriny, správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe.
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, správa bytového hospodárstva, prenájom nehnuteľností, pranie a chemické čistenie textílií a kožušín, montáž meradiel.
Predaj technologických komponentov pre tepelnú energetiku - čerpadlá, merače tepla, horáky, predizolované potrubia, analyzátory fyzikálnych veličín. Správa budov. Energetické a multitechnické služby.
Výroba a rozvod tepla a pary. Poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie.
Poskytovanie tepelného komfortu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Výrobno-obchodná spoločnosť - výroba a distribúcia tepla v meste Levice, dodávka tlakovo zosilnenej pitnej vody.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, poradenstvo v oblasti strojárenstva. Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.
Výroba a dodávky tepla, prevádzka tepelných zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére.
Komplexná správa budov - správa a údržba priemyselných parkov a služby pre zdravotnícke inštitúcie a školské zariadenia. Rozvoj a ponuka služieb v oblasti výroby a distribúcie tepla.
Mestské vykurovanie, prevádzka a údržba kotolní, správa bytových a nebytových priestorov.
Správa budov - obstarávateľské služby spojené so správou budov, výroba tepelnej energie, prenájom nebytových priestorov, poradenstvo.
Výroba a rozvod tepla, prevádzkovanie tepelných zdrojov a rozvodov. Predaj, montáž a servis vzduchotechniky, klimatizácie, chladenia. Vykurovanie, meranie a regulácia. Komplexná správa budov.
Výroba a dodávka tepla a TÚV, rozpočítavanie nákladov za vykurovanie, správa bytov a nebytových priestorov, realizácia rekonštrukcií tepelných zariadení, meranie prietokov TÚV. Chemické čistenie rúr.