Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Učebnice a skriptá - vydavateľstvá a nakladateľstvá - Slovensko(39 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Učebnice a skriptá - vydavateľstvá a nakladateľstvá - Slovensko
1 - 25 z celkom 39 výsledkov
Odporúčame vám
Knižná edícia - zdravie, liečiteľstva, motivácia a odborná literatúra pre ošetrovateľstvo, vzdelávanie.
Predaj a distribúcia kníh a učebníc pre cudzie jazyky, švajčiarskych pascí TopCat a TopSnap na hraboše, myši a iné hlodavce. Poradenstvo a pestovanie liečivých rastlín.
Produkcia publikácií, učebníc, diárov a kalendárov, ofsetová tlač a kniháreň, grafické štúdio.
Vydavateľstvo učebných pomôcok - pracovné zošity a učebnice - matematika, geografia, biológia, dejepis, chémia, fyzika, matematika, slovenský jazyk a cudzie jazyky, atlasy a nástenné mapy.
Vydavateľstvo a predaj jazykových učebníc, odbornej literatúry, odborné poradenstvo.
Vydavateľstvo, predaj knižných publikácií so zameraním na rozvoj osobnosti, na výučbu anglického a nemeckého jazyka.
Vydavateľstvo učebníc a pracovných zošitov. Učebnice a pracovné zošity majú schvaľovaciu doložku.
Vydavateľstvo, predaj a tlač kníh, materiálov pre materské školy, školy, pre študentov. Predaj odbornej literatúry, kníh pre deti. Digitálna a ofsetová tlač.
Prevádzkovanie internetového portálu pre školy - správy, odborné články, blogy, diskusie, kalendár povinností, rozhovory, ankety, komunita riaditeľov škôl a učiteľov.
Predaj a výroba študentských prác, skrípt, kníh v digitálnej a tlačenej podobe. Vydavateľstvo a predaj kníh v tlačenej forme, predaj obrazov, reklama.
Vydávanie publikácii, pracovných zošitov, organizovanie seminárov a súťaží.
Vývoj, výroba a predaj učebných pomôcok pre školy. Registrovaná chránená dielňa. Predaj školských, športových potrieb, potrieb pre materské školy, hudobné nástroje.
Vydavateľstvo učebných, didaktických, školských, manipulačných pomôcok a výukových hier.
Vydavateľstvo vedeckej monografie, študijných pomôcok, učebníc, jazykové i výkladové slovníky a encyklopédie, príručky, zákonníky.
Vývoj a predaj jazykových nástrojov a aplikácií. Dodávanie lingvistických technológií a výroba elektronických prekladových slovníkov.
Maliarske a natieračské práce, zatepľovacie práce, tapetárske práce. Ozdobné lišty, stropné kazety, tapety, textilné a dekoratívne omietky. Výroba a predaj učebníc pre 1. a 2.ročník.
Tlač doplnkových učebníc a učebných materiálov pre deti MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ. Testy, prehľady učiva, zbierky úloh, cvičebnice a mapky.
Vydavateľstvo sa zaoberá edičnou, vydavateľskou a výrobnou činnosťou neperiodickej a periodickej vedeckej, odbornej a populárno-náučnej literatúry, zborníkov, technických príručiek, učebníc.
Vydavateľstvo a predaj učebníc angličtiny, metodických príručiek pre učiteľov, audionahráviek a obrázkových kariet.
Vydávanie literatúry pre potreby Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a odbornej poľnohospodárskej praxe, učebnice, skriptá, monografie, vedecké časopisy.
Publikácie pre prijímacie pohovory na stredné školy, učebnice pre stredné a základné školy, učiteľské zápisníky, kalendáre.
Odborné poradenstvo v oblasti stavebníctva. Reklamné a marketingové služby. Personálne, ekonomické a účtovné poradenstvo. Outsourcing. Vydavateľská činnosť - učebný materiál pre základné školy.
Komplexné služby v oblasti marketingového a ekonomického poradenstva. Analýzy trhu a marketingový prieskum. Školenia, prednášky v oblasti marketingu, ekonomiky a komunikácie.
Vydavateľstvo metodických materiálov, originálnych autorských publikácií, ako aj výučbových softvérov určených učiteľom v materských a základných školách.