Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Úprava zosnulých(60 záznamov)

1 - 25 z celkom 60 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba textílií do truhiel, rubášov, osvetlenia a obalov na truhly. Vyhotovovanie urien. Tanatopraxia.
Prevádzkovanie pohrebnej služby, kompletné pohrebné služby, výroba a predaj vencov, rakiev prevozy zomrelých.
Pohrebné služby - smútočné obrady, predaj rakiev, prevoz zosnulých v rámci celého Slovenska.
Pohrebné obrady, kremácie, predaj rakiev, rozvozy zosnulých a ich úprava, smútočné oznámenia, kvetinová výzdoba.
Komplexné pohrebné služby. Prevoz zosnulého. Úprava a starostlivosť o zosnulého. Zabezpečenie kremácie. Výkop hrobu. Smútočné oznámenia, parte. Pohrebné dokumenty a poistenie. Čistenie pomníkov.
Pohrebné a cintorínske služby - doprava, obliekanie a úprava nebohého. Predaj - truhly, vence, kytice, kvety.
Pohrebné a cintorínske služby, prevádzkovanie pohrebiska.
Poskytovanie pohrebných, cintorínskych a kremačných služieb. Prevozy zosnulých, ich úprava. Predaj vencov a kytíc.
Služby pohrebného ústavu, preprava zosnulých, úprava zosnulých. Predaj kvetov, smútočných potrieb.
Pohrebné služby. Prevozy zosnulých, vykopanie a zásyp hrobu, vybavenie všetkých pohrebných a matričných dokladov. Truhly, ozdobné urny, kvetinová výzdoba. Aranžovanie. Obliekanie a úprava zosnulých.
Pohrebné služby - obliekanie a úprava zosnulých, vybavenie dokumentov, zhotovenie krížikov s údajmi zosnulých.
Pohrebníctvo, prevoz zosnulých, predaj rakiev, kopanie hrobu, obliekanie a úprava zosnulých.
Pohrebná služba a krematórium. Preprava zosnulých, úprava zosnulých, vybavovanie pohrebov.
Pohrebné a cintorínske služby - výroba a nájom hrobov, úprava a preprava zosnulých.
Cintorínske, pohrebné a kremačné služby, úprava hrobov. Preprava zosnulých, obliekanie a úprava zosnulých. Vybavenie matriky, smútočné vence, kytice, kahance, smútočné stuhy.
Služby v oblasti prevádzkovania pohrebiska a pohrebných služieb - preprava zosnulých, úprava zosnulých.
Pohrebníctvo, pohrebné služby, prevozy zosnulých, predaj rakiev a smútočných potrieb, umelých smútočných vencov a kytíc.
Pohrebné služby, vybavenie dokladov, zariadenie pohrebu či kremácie - termínu, smútočné oznámenia, kvetinová výroba. Kamenárske práce, výroba náhrobných kameňov.
Služby pre obyvateľov obce Borský Mikuláš. Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých. Obliekanie a úprava zosnulého.
Zabezpečenie kremácie, obliekanie a úprava zosnulých, predaj rakiev a doplnkov. Výkop a zasypanie hrobu, zaobstaranie a aranžovanie kvetov a vencov.
Komplexne poskytované pohrebné služby - prevoz zosnulých, obliekanie a úprava zosnulých, matričné úkony.
Pohrebné služby, prevoz a úprava zosnulých, vykopanie hrobu a výroba pomníkov. Predaj kvetov a vencov.
Pohrebné služby - prevoz a úprava zosnulého, príprava hrobového miesta, smútočné obrady a zabezpečenie karov matricne úkony
Prevádzkovanie pohrebnej služby - prevozy zosnulých, úpravy zosnulých. Predaj rakiev, vencov a doplnkového sortimentu.