Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Úrady a inštitúcie - webové stránky(53 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Všetky lokality
1 - 25 z celkom 53 výsledkov
Odporúčame vám
Profesijná a záujmová organizácia, ktorá združuje poskytovateľov sociálnych služieb.
Prevádzkovanie portálu s prehľadom slovenských základných a stredných škôl a študijných odborov.
Databáza škôl, ubytovacích zariadení a cestovných kancelárií v Čechách a na Slovensku.
Legislatíva, zákony o národnej štandardizácii, agentúry, kodifikačné minimum, partneri. Spracúvanie kodifikačných údajov o výrobkoch, overovanie kvality, evidenciu údajov o kodifikovaných výrobkoch.
Občianske združenie - organizovanie seminárov a prednášok pre podporu celoživotného vzdelávania - rozvoj osobnosti, podpora umenia. Vypracovanie prognóz a analýz, poradenské a konzultačné služby.
Databáza dopravných psychológov, informácie o vzdelávacích podujatiach a akciách v dopravnej psychológií.
Občianske združenie pri fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici
Stránka pre rodičov - rady a návody o výchove a vzdelávaní detí, informácie o centrách voľného času, výlety, hry, inzercia.
Stránka európskej siete. Podpora podnikania, podujatia, aktuality, články.
Informácie o múzeách, galériách, hradoch a zámkoch, mestách a obciach a pamiatkach Slovenska.
Mapky územnej pôsobnosti úradov, adresáre, pracovný čas, organizačná štruktúra, činnosť krajského úradu a obvodného úradu.
Činnosť, pôsobenie, právny rámec, materiály pre verejnosť a média.
Základné informácie, adresáre, aktuality, dokumenty, správa registratúry a heraldika, územné a správne usporiadanie Slovenskej republiky.
Informácie o politike spoločenstva, prístupe k dokumentom Rady, medzivládnych konferenciách.
Portál verejnej správy Českej republiky. Právne predpisy v Českej republike.
Informácie o projekte Euroenviro, štrukturálnej pomoci v rámci životného prostredia, program, finančná pomoc, výzvy, projekty.
Informácie o inštitúcii, texty upravujúce konanie, judikatúra, právo Únie v Európe, Európska únia.
Informácie o Galérií umenia v Bratislave, popisy jednotlivých častí, archív.
Informácie o veľvyslanectvách a konzulátoch Slovenskej republiky.
Základné informácie, odbor školstva, školský úrad, školy a zariadenia, oznamy, vzdelávanie, aktuality, súťaže, akcie.
Spolok zameraný na zdravotnícku záchranu a organizáciu vodných športov v Liptovskom Mikuláši.
Daňové úrady a daňové riaditeľstvá. Neoficiálna stránka venovaná daňovým úradom a daniam. Kontakty na daňové úrady a daňové riaditeľstvá.
Verejné informácie o poradnom orgáne vlády SR. Nezávisle hodnotenie kvality vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl.