Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedenie účtovníctva - Bratislavský kraj(779 záznamov)

Slovensko Vedenie účtovníctva - Bratislavský kraj
Bratislava (659)
Malacky (33)
Pezinok (36)
Senec (41)
101 - 125 z celkom 779 výsledkov
Odporúčame vám
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, dohľad nad finančným a skladovým účtovníctvom, daňové poradenstvo, spracovanie mzdovej agendy.
Spracovanie účtovníctva a miezd pre klientov dodávateľským spôsobom v sídle spoločnosti. Ekonomické poradenstvo.
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, DPH, cestná daň, spracovanie ročnej uzávierky, vyplnenie daňového priznania, účtovné poradenstvo, daňové priznania.
Účtovné poradenstvo z oblasti metodiky vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky.
Komplexné služby v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd a daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, sledovanie pohľadávok, daňové priznania. Ekonomické, účtovné a personálne poradenstvo. Riešenie konfliktov mimosúdnou cestou, výber pracovníkov.
Právne služby - zakladanie spoločností. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, bežné ekonomické a daňové poradenstvo, právne služby.
Finančné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť, bankové služby, developerská činnosť, účtovníctvo.
Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre právnické a fyzické osoby, mzdy, výkazy pre štatistiku, rekonštrukcia účtovníctva za minulé roky.
Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva – aj spätne. Všetky druhy daňových priznaní – aj jednorázovo. Mzdy a personalistika. Poradenstvo v oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní.
Vedenie podvojného účtovníctva, daňové a právne poradenstvo, audit, spracovanie daňových priznaní a spracovanie výkazov, overovanie riadnych ročných, mimoriadnych a priebežných účtovných závierok.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdová agenda. Komplexné spracovanie dane z príjmu pre právnické a fyzické osoby - k DPH, dani z príjmov, dani z motorových vozidiel.
Vedenie účtovníctva vrátane účtovnej osnovy, počiatočných stavov, súvahy, výkazu ziskov a strát. Spracovanie miezd. Ekonomické, daňové a účtovné poradenstvo.
Spracovanie účtovnej evidencie, mzdová agenda, účtovné a daňové poradenstvo.
Účtovné služby - vedenie účtovnej evidencie, jednoduché a podvojné účtovníctvo, dane, mzdové účtovníctvo.
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, kompletnej mzdovej agendy vrátane výkazov, daňové poradenstvo, audit. Spracovanie hlásení INTRASTAT. Vypracovanie finančných analýz.
Jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy, audit ročnej závierky, prepisovanie textov z rukopisu, audiokazety, faxu.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd, účtovné, ekonomické a daňové poradenstvo, daňová optimalizácia, zmluvy a registrácie na príslušných úradoch.
Vedenie účtovníctva vrátane vedenia personálnej agendy, poradenstvo účtovné, ekonomické, organizačné a z oblasti daní.
Audítorské služby, daňové a účtovné poradenstvo, účtovníctvo a spracovanie miezd, účtovná agenda a výkazy, konzultačná a poradenská činnosť.
Online účtovníctvo a finančné účtovníctvo, účtovné závierky a reporting, fakturácia, rozpočty. Personálna administratíva, spracovanie miezd, personálne poradenstvo. Kurzy a interné vzdelávanie.
Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, daňové priznanie, ročná uzávierka. Mzdové účtovníctvo, ročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia. Poradenstvo v oblasti daní, miezd a personalistiky.
Poskytovanie daňového, účtovného a mzdového poradenstva, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, vedenie mzdovej agendy, outsourcing.
Komplexné spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd a personalistiky, problematiky daní, odvodov a optimalizácie nákladov, zakladanie s.r.o., poradenstvo.