Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Voda - čistenie a dekontaminácia(95 záznamov)

1 - 25 z celkom 95 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Prevádzka čistiarenského komplexu odpadových vôd a skládky pre ostatný a nebezpečný odpad.
Úprava vody na nechemickom princípe, ochrana voči vodnému kameňu, čistiarne odpadových vôd.
Kurzy plavčíkov, stavebné práce pod vodou s využitím potápačov, čistenie korýt riek a revitalizácia okolia vodných tokov, mostov a studní.
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Výrobca a dodávateľ tepla, služby v oblasti nakladania s odpadom.
Dekontaminácia spodných vôd, regenerácia starých vrtov. Likvidácia havárií na starých vrtoch.
Výroba a dodávka pitnej vody, výstavba inžinierskych sietí, kanalizácia, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd a školenia obsluhy čističiek odpadových vôd.
Čistenie vôd, povrchová úprava materiálov, vedecká a výskumná činnosť v oblasti životného prostredia.
Prevádzkovanie verejných kanalizácií. Dodávka pitnej vody pre odberateľov. Odkanalizovanie odpadových vôd, čistenie odpadových vôd.
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, čistenie odpadových vôd. Prevádzka, udržiavanie, oprava vodných zdrojov, verejných vodovodov a kanalizácií.
Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
Dekontaminácia vôd, biodegradácia, stavebno - izolačné činnosti. Recyklácia stavebných odpadov, sanácia.
Predaj čističiek odpadových vôd - malé domové čistiarne odpadových vôd, bazény, vodomerné šachty, prečerpávacie stanice.
Predaj technológií na úpravu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch, odpadovej vody a vody v chladiacich okruhoch.
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí. Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd. Nakladanie s nebezpečným odpadom. Vykonávanie odberov vzoriek pitných vôd. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
Čistenie odpadových vôd. Vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti. Dodávka a distribúcia pitnej vody z verejného vodovodu. Odkanalizovanie odpadových vôd.
Vývoj, výroba a predaj zariadení pre ekológiu, zameraných na oblasť čistenia a úpravy vody a vzduchu. Návrh projektovej dokumentácie. Montáž čističiek.
Spoločnosť sa zaoberá úpravou vody - predaj výrobkov, organizovanie prezentácií výrobkov, vykonávanie montáže a servisu produktov a zariadení.
Výroba a predaj - čistiarne odpadových vôd, nádrže na vodu, vodomerné šachty, kanalizačné a prečerpávacie šachty, kontajnery a cestné bariéry. Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd.
Úprava pitnej vody, úprava vody pre priemyselné účely, tlakový a prietokový manažment, vodomery, diaľkový odpočet dát, monitoring, prenos a spracovanie údajov, čistenie odpadových vôd.
Úprava vody pre energetické systémy, bazénová technika, úprava vody pre domácnosť, odborné prehliadky, skúšky, opravy, montáž, servis horákov.
Správa, udržiavanie a čistenie kanalizácií. Čistiarne odpadových vôd a čistenie vody.
Navrhovanie a distribúcia vysokokvalitných zariadení na úpravu, filtráciu a monitoring vôd.
Cínovanie, nikel-fosfor, striebrenie, sťahovanie povlakov Au, Pt z elektrotechnického šrotu.