Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Voda - čistenie a dekontaminácia(95 záznamov)

1 - 25 z celkom 95 výsledkov
Odporúčame vám
Výroba, montáž a predaj slnečných kolektorov s príslušenstvom, solárnych regulátorov, elektrokotlov, medených armatúr, elektromagnetické úpravne vody.
Čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí. Prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd. Nakladanie s nebezpečným odpadom. Vykonávanie odberov vzoriek pitných vôd. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
Čistenie kanalizácií a odpadových vôd, prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, zriaďovanie kanalizačných prípojok.
Návrh, dodávka, realizácia, predaj, pravidelný a nepravidelný servis zariadení na úpravu vody.
Predaj technológií na úpravu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch, odpadovej vody a vody v chladiacich okruhoch. Čerpadlá a vodárne.
Budovanie ekologických, vodohospodárskych, inžinierskych, občianskych a bytových stavieb. Čistiarne odpadových vôd, čerpacie stanice, kanalizačné zberače, úpravne vody, vodovody, dopravné komunikácie.
Prenájom plavčíkov, stavebné práce pod vodou s využitím potápačov.
Prevádzkovanie verejných kanalizácií, vodovodov, čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie. Rozbor pitných a odpadových vôd, opravy vodomerov.
Čistiareň odpadových vôd - nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber a zneškodnenie odpadov, úprava kyslých, zaolejovaných a alkalických vôd, skládkovanie. Poradenská a inžinierska činnosť.
Chemická úprava jednotlivých typov energetických vôd pre kotolne a chladiace systémy.
Prevádzkovanie obecných a súkromných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
Komplexné služby v oblasti čistenia odpadových vôd a školenia obsluhy čističiek odpadových vôd.
Navrhovanie a distribúcia vysokokvalitných zariadení na úpravu, filtráciu a monitoring vôd.
Čistenie odpadových vôd. Vykonávanie chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti. Dodávka a distribúcia pitnej vody z verejného vodovodu. Odkanalizovanie odpadových vôd.
Vypracovanie projektovej dokumentácie. Služby riadenia chemických úpravní vody. Montážne práce na stavbe. Výroba rozvádzačov a zákazkových komponentov do rozvádzačov. Stavebné poradenstvo.
Čistenie odpadových vôd, vývoj a výroba strojných zariadení pre technológiu vody.
Úprava pitnej vody, úprava vody pre priemyselné účely, tlakový a prietokový manažment, vodomery, diaľkový odpočet dát, monitoring, prenos a spracovanie údajov, čistenie odpadových vôd.
Výroba a dodávka pitnej vody, výstavba inžinierskych sietí, kanalizácia, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Prevádzkovanie verejných kanalizácií. Dodávka pitnej vody pre odberateľov. Odkanalizovanie odpadových vôd, čistenie odpadových vôd.
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Dekontaminácia vôd, biodegradácia, stavebno - izolačné činnosti. Recyklácia stavebných odpadov, sanácia.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, čistenie odpadových vôd. Prevádzka, udržiavanie, oprava vodných zdrojov, verejných vodovodov a kanalizácií.