Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vodárenstvo(68 záznamov)

26 - 50 z celkom 68 výsledkov
Odporúčame vám
Prenájom výrobných a skladových priestorov, kancelárií, reklamných a parkovacích plôch. Zabezpečenie dodávky tepla, pary, vody, elektrickej energie. Distribúcia tkanín pre automobilový priemysel.
Výroba pitnej a úžitkovej vody, údržba vodovodov, výstavba vodovodov a kanalizácií.
Výroba, dodávka, predaj a kompletný servis pary a teplej vody. Distribúcia a dodávka plynu.
Stavebná činnosť, architektonické návrhy, plynové a vodovodné prípojky, stanice na pitnú vodu, kanalizácie, čističky, verejné osvetlenie, chodníky, komunikácie, elektrické rozvody.
Dodávanie elektrickej energie, tepla, zemného plynu, vody - technologická, dekarbonizovaná, demineralizovaná a pitná.
Dodávanie tepla a teplej úžitkovej vody do domácností. Poruchová služba.
Výroba a dodávka pitnej vody, výstavba inžinierskych sietí, kanalizácia, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd.
Prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérstvo.
Úprava vody pre kúpaliská, projektovanie úpravy vody. Prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií. Inžinierske, vývojové, dodávateľské a konzultačné služby.
Zabezpečovanie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody, poskytovanie služieb v oblasti tepelnej energetiky za účelom racionalizácie spotreby tepla. Prenájom reklamných plôch a stavebných strojov.
Služby v oblasti výroby a rozvodu pary a teplej vody.
Výroba a rozvod pary a teplej vody, sprostredkovanie obchodu a služieb, výstavba plynových kotolní.
Inštalatérske práce. Výroba, rozvod a distribúcia pary a teplej vody.
Správa a údržba bytových domov, prevádzkovanie plynových kotolní, výmenníkových staníc, dodávka teplej úžitkovej vody, prenájom priestorov.
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Výrobca a dodávateľ tepla, služby v oblasti nakladania s odpadom.
Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovanie, rekonštrukcia, opravy, údržba a montážne práce kanalizačného potrubia a rozvodov.
Inžinierske siete, cestná infraštruktúra, tlakové skúšky, pozemné stavby, elektrorevízie. Voda, plyn, kúrenie, projektovanie, stavebný dozor, predaj - stavebný a vodárenský materiál. Nákladná doprava.
Projektovanie. Vodárenstvo, odber, úprava a dodávka vody pre firmy a domácnosti, správa kanalizácií, odkanalizovanie.
Výroba a rozvod tepla, teplej vody a pary. Poradenstvo, správa bytov.
Výroba a distribúcia pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Dodávky tepelnej energie, teplej úžitkovej vody, pary, elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody. Stavebný dozor, projektovanie. Konzultačná a poradenská činnosť.
Správa a prenájom nehnuteľností, poskytovanie energetických služieb zákazníkom - dodávka a distribúcia elektrickej energie a plynu, rozvod tepla, dodávka vôd. Zneškodňovanie nebezpečných odpadov.
Poskytovanie informácií v oblasti vodárenstva. Konferencie, semináre a vzdelávacie akcie o pitnej vode. Právne predpisy v oblasti zásobovania pitnou vodou. Odborné stanoviská k vodárenským úpravám.