Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vodohospodárske stavby - Bratislavský kraj(26 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Vodohospodárske stavby - Bratislavský kraj
Bratislava (26)
1 - 25 z celkom 26 výsledkov
Odporúčame vám
Vodohospodárska výstavba. Technicko - bezpečnostný dohľad a špeciálne merania, inžinierska činnosť.
Stavebná činnosť, poskytovanie a zabezpečovanie remeselných prác- výstavba administratívnych budov, rodinných domov, obytných budov, realizácia podkroví a interiérov.
Výstavba vodohospodárskych diel, ekologických stavieb, rodinných domov, inžinierskych stavieb.
Realizácia stavieb a ich zmien, inžinierska činnosť - pozemné, energetické, ekologické, dopravné stavby.
Novostavby a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb, razenie, rekonštrukcie a betonáž pre podzemné komunikačné objekty, veľkopriestorové a podzemné diela.
Projektovanie a realizácia pozemných a inžinierskych stavieb, autorizačné osvedčenie, vodohospodárske stavby. Poradenstvo a stavebný dozor.
Vodovody, vodohospodárske kanalizácie, priemyselné, inžinierske, ekologické a vodohospodárske stavby.
Výstavba vodných diel, priemyselné, inžinierske stavby, stavbyvedúci a stavebný dozor.
Stavebná činnosť - podzemné stavby, dopravné, vodohospodárske stavby. Špeciálne geotechnické konštrukcie, tunely.
Realizácia - pozemné stavby, líniové stavby a nádrže, výroba oceľových konštrukcií, prenájom stavebných strojov a zariadení.
Vykonávanie pozemných stavieb, zábrany proti vode, stavba nehnuteľností, poradenské služby a inžinierska činnosť.
Vodohospodárskej výstavby - vodovody, kanalizačné zberače, vodné zdroje, vodojemy, čistiarne odpadových vôd, regulačné stavby, hrádze, vodárenské nádrže.
Stavebná firma. Výstavba bytových a občianskych stavieb, vodohospodárske stavby. Demolačné práce - likvidácia objektov, recyklácia stavebného odpadu.
Poskytovanie konzultačných, projektových a inžinierskych služieb. Zameranie na životné prostredie - vodohospodárske, pozemné a energetické stavby.
Stavba a inžinierska činnosť v oblasti vodohospodárskych stavieb. Vrtné a geologické práce.
Realizácia stavebných prác na inžinierskych, priemyselných a vodohospodárskych stavbách. Opravy a sanácia priemyselných podláh, cementobetónových vozoviek. Prenájom mechanizačných prostriedkov..
Zemné práce, výkopové práce, odvoz stavebného odpadu, dovoz stavebného materiálu, búracie a asanačné práce.
Projektová, inžinierska a dodávateľská činnosť vodohospodárskych a pozemných stavieb. Projektovanie stavieb, autorský a stavebný dozor stavieb.
Realizácia inžinierskych stavieb, výstavba a oprava vodovodov a kanalizácií. Výkopy, dodávky materiálu, montáže a finálna úprava výkopov.
Príprava a realizácia projektov malých vodných elektrární v krajinách strednej a východnej Európy.
Realizácia občiansko bytových stavieb, ekologických, vodohospodárskych stavieb a priemyselných stavieb.
Vykonávanie priemyselných, bytových a občianskych stavieb a vodohospodárskych stavieb.
Projektová činnosť, bytová, občiansko-administratívna, priemyslová, ekologická a vodohospodárska výstavba, dopravná a líniová infraštruktúra.
Prevádzkovanie stavebnej firmy - realizácia cestných, pozemných a inžinierskych stavieb. Ekologické, vodohospodárske, letiskové plochy, testovacie dráhy, cesty, spevnené plochy, rekonštrukcia mostov.