Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vodohospodárske stavby - Žilinský kraj(32 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Vodohospodárske stavby - Žilinský kraj
1 - 25 z celkom 32 výsledkov
Odporúčame vám
Vodoinštalačné a kúrenárske práce, montáž vodovodných a kanalizačných prípojok na kľúč.
Výstavba a rekonštrukcia plynovodov, kanalizácií, vodovodov, pozemných a vodohospodárskych stavieb.
Výstavba priemyselných komplexov, bytových domov, administratívnych budov a nákupných centier. Infraštruktúra priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby.
Vodohospodárska výstavba. Technicko - bezpečnostný dohľad a špeciálne merania, inžinierska činnosť.
Výstavba a rekonštrukcia plynovodov, vodovodov a kanalizácii, pozemných stavieb bytovej a občianskej výstavby, cestných, vodohospodárskych a melioračných stavieb a objektov.
Stavebná firma. Vykonávanie vodných, pozemných, dopravných, jednoduchých stavieb.
Stavba dopravných a inžinierskych, vodohospodárskych stavieb. Dodávka a montáž prírodného kameňa.
Vodohospodárske stavby, inžinierske siete, vodovody, kanalizácie a plynovody, geodetické práce.
Výroba, predaj, montáž a rekonštrukcia čističiek odpadových vôd. Projektová dokumentácia, odborné posudky.
Projektovanie a výstavba - vodohospodárske, hydrotechnické, inžinierske, priemyselné, bytové a občianske stavby. Rekonštrukcia rodinných domov. Výstavba zimných záhrad, oplotenia, krbov, bazénov.
Uskutočňovanie pozemných a inžinierskych, vodohospodárskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác.
Navrhovanie a projektovanie riešení v environmentálnej oblasti so zameraním na vodné hospodárstvo a ochranu prírody a krajiny. Výstavba vodohospodárskych stavieb a čističiek odpadových vôd.
Novostavby a rekonštrukcie vodohospodárskych stavieb, razenie, rekonštrukcie a betonáž pre podzemné komunikačné objekty, veľkopriestorové a podzemné diela.
Poskytovanie služieb v oblasti bezvýkopových opráv kanalizácií a monitoringu kanalizácie. Výstavbou inžinierskych sietí.
Výstavba bytových, občianskych, inžinierskych, vodných a dopravných stavieb. Prenájom stavebných strojov. Kamiónová doprava.
Stavebná činnosť - podzemné stavby, dopravné, vodohospodárske stavby. Špeciálne geotechnické konštrukcie, tunely.
Stavba kanalizácií a vodovodov, vodohospodárskych stavieb, priemyselných stavieb, dopravných a pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a sietí.
Podzemné a inžinierske staviteľstvo- výstavba podzemných diel, razenie, rekonštrukcia a betonáže, výstavba a rekonštrukcia vodohospodárskych stavieb, predaj a prenájom stavebnej techniky.
Stavebná činnosť - priemyselné a dopravné stavby, stavby občianskej a bytovej vybavenosti, vodohospodárske stavby, bytové stavby. Výroba betónových zmesí, kamenárske, zámočnícke a stolárske práce.
Projektovanie, financovanie, výstavba a údržba priemyselných a logistických stavieb a hál, bytových, rodinných domov, penziónov, letisiek, hotelov. Rekonštrukčné práce.
Inžinierske siete, cestná infraštruktúra, tlakové skúšky, pozemné stavby, elektrorevízie. Voda, plyn, kúrenie, projektovanie, stavebný dozor, predaj - stavebný a vodárenský materiál. Nákladná doprava.
Výmena stúpačiek, hydraulické vyregulovanie vykurovacích systémov a termostatizácia objektov.
Realizácia stavieb pozemného a vodohospodárskeho charakteru, rekonštrukcie a prestavby, stavby na kľúč - rodinné, bytové a polyfunkčné domy, haly.
Vodohospodárske a pozemné stavby, realizácia inžinierskych sietí a prípojok - vodovodov, kanalizácie, zemné a výkopové práce, spevnené plochy, prenájom stavebných strojov a stavebnej mechanizácie.
Projektant - poradenská, sprostredkovateľská a inžinierska činnosť pre výstavbu malých vodných elektrární.