Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Zahraničný obchod a colné poradenstvo(44 záznamov)

1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Poradenská a zastupiteľská činnosť v oblasti autopriemyslu. Zastúpenie pre predaj ultrazvukového zváracieho zariadenia.
Colné a daňové poradenstvo, odborné konzultácie, colné zastúpenie, získanie AEO, analýzy, expertízy, systémové riešenia, odborné školenia, semináre, kurzy pre colnú problematiku a spotrebné dane, INTRASTAT hlásenia, INCOTERMS, Dohovor CMR. Identifikácia rizík a optimalizácia procesov cez colný audit.
Expresné zásielky a preprava. Medzinárodná kamiónová preprava v rámci celej Európy, distribúcia tovarov a vnútroštátna preprava. Prepravné poistenie, poradenská činnosť v oblasti prepráv.
Zvoz a rozvoz tovaru. Individuálne riešenie logistiky. Suché sklady s riadenou teplotou, chladené sklady s riadenou teplotou. Mraziarenské sklady a služby Intrastatu a poradenstva.
Služby pre medzinárodnú prepravu tovaru. Logistické služby v rámci Ázie, najmä Číny. Služby na kľúč, od preclenia, poistenia tovaru až po bezpečné doručenie na určenú adresu dodania, ako je sklad a firma.
Poradenstvo a administratívna podpora pre podnikateľov vrámci EÚ. Registrácia na úradoch v EÚ.
Poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu, investícií, právne služby a poradenstvo.
Poradenské služby v oblasti medzinárodného obchodu. Rozvoj nových trhov. Internacionalizácia.
Poradenská a konzultačná obchodná spoločnosť v oblasti právnych a colných služieb, ochrana autorských a patentových práv, zakladanie spoločností, záujmových združení, nadácií.
Poradenstvo v oblasti uplatňovania colných predpisov, Intrastatu a spotrebných daní. Vybavovanie povolení na colné režimy. Riadenie projektov pre získanie štatútu Schválený hospodársky subjekt.
Poradenstvo v oblasti projektov a financovania, ochrany osobných údajov, podporné činnosti - personálne audity, štrukturálne a procesné audity, poradenstvo v oblasti informačných technológií.
Colné poradenstvo, zastupovanie v colnom konaní, výpis dovozných a vývozných licencií. Spracovanie hlásenia Intrastat o pohybe tovaru v EÚ na Štatistický úrad SR.
Poradenstvo pri colnej deklarácii, zastupovanie deklaranta v colnom konaní pri dovoze a vývoze, zabezpečenie colných dlhov globálnou zábezpekou.
Analýzy trhu Ruskej federácie pre potenciálnych dovozcov do Ruska vo všetkých segmentoch trhu. Leasing, spätný leasing pre motocykle, automobily, technológie.
Spracovanie colnej dokumentácie, vypracovanie žiadosti o povolenie, obchodné operácie, prijímanie tovaru, colné poradenstvo, evidencia stavu tovaru, colné režimy, intrastat.
Poradenstvo pri aplikáciach zahraničných spoločností v právnom prostredí ČR, registrácia a správa zahraničných spoločností, spoločností v ČR a SR.
Colno - deklaračné služby, zastupovanie klienta pri colnom konaní, colné zábezpeky, poradenská činnosť v colnej oblasti. Vystavovanie hlásení INTRASTAT.