Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Združenia miest a obcí(44 záznamov)

1 - 25 z celkom 44 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o združení, činnosť, členovia, história, kontakty.
Neziskové občianske združenie Eko-Centrum - príprava a realizácia rozvojových projektov v oravských obciach.
Podpora cestovného ruchu v regióne Veľká Fatra. Možnosť aktívneho oddychu na Turci, ubytovanie, stravovanie, doprava. Spoznávanie Turčanov, tradícií, pohostinnosti a bohatej histórie tohto kraja.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie v oblasti legislatívy miestnej samosprávy a jej RO a PO.
Združenie právnických osôb, založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. Podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe.
Pohotovostný pátrací tím je o.z., ktorého poslaním je pátranie po nezvestných osobách, je nápomocné Policajnému zboru a zložkám integrovaného záchranného systému IZS .
Regionálne združenie s cieľom obhajovať zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, koordinovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh.
Informácie o združení, členstvo v RVC, občianska informačná komisia, aktivity združenia, projekty.
Všestranná podpora propagácie obce Komjatice, sprostredkúvanie poznatkov, dokumentov a pamiatok z minulosti i súčasnosti.
Záujmové združenie obcí so zameraním na vzdelávanie miestnej samosprávy.
Rozvoj Malokarpatskej oblasti, snaha o získanie finančných príspevkov z fondov EU, zahraničných fondov, zdrojov národného spolufinancovania a príspevkov z tuzemských štátnych fondov na tento účel.
5 miest a 52 obcí regiónov Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica. Príprava a realizácia zberu odpadov, separácia odpadov, triedenie recyklovateľného odpadu.
Spojenie obcí do mikroregiónu pre rozvoj turizmu a riešenie problémov v cestovnom ruchu.
Združenie obcí Dolného Liptova. Činnosť ostatných členských organizácií.
Cieľom združenia je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku.
Záujmové združenie. Poslaním je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja s regionálnym a nadregionálnym charakterom.
Hospodársky a sociálny rozvoj obcí, koordinovanie rozvojových aktivít mikroregiónu, propagácia hodnôt mikroregiónu, podpora regionálneho rozvoja.
Dobrovoľné, nezávislé a nepolitické združenie 16 obcí mikroregiónu Rudohorie so zameraním na aktívne presadzovanie zásad regionálnej politiky v rámci celého regiónu.
Dobrovoľné združenie rodákov a priaznivcov regiónu Záhorie. Hlavným predmetom činnosti spolku je rozvíjanie, prehlbovanie a oživovanie jedinečnosti Záhoria.
Záujmové združenie obcí, koordinácia aktivity so subjektmi, podieľajúcimi sa na zabezpečovanie oblastí samosprávy, programu očisty Váhu, verejno-prospešných služieb, cestovného ruchu, prostredia.
Riešenie environmentálnej infraštruktúry, stratégia trvaloudržateľného rozvoja územia mikroregiónu.
Činnosti členských organizácií. Združenie poslancov a starostov obcí.