Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Bytové družstvá(117 záznamov)

1 - 25 z celkom 117 výsledkov
Odporúčame vám
Správa nehnuteľností, prenájom budov a bytov, opravy, rekonštrukcie, údržba. Príprava a realizácia výstavby bytov.
Správcovská spoločnosť - správa domov, bytov a nebytových priestorov, prenájom nehnuteľností.
Správa, prevádzka a údržba bytových domov a nebytových priestorov.
Technická a ekonomická správa bytových domov v Bratislave a okolí.
Zabezpečenie riadnej prevádzky bytov a budov, správa nehnuteľností. Montáž, opravy a údržba elektrických a plynových zariadení, klampiarske, zámočnícke a vodoinštalatérske služby.
Správa bytov. Zabezpečenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov pre dodávku energií, prevádzky domových kotolní, pravidelné revízie zariadení, údržba a opravy spoločných priestorov.
Správa a údržba nebytových a bytových domov. Prenájom a vykonávanie údržby, opravy a rekonštrukcie budov, domového a bytového majetku. Čistenie a dezinfekcia vetracích potrubí.
Správa a údržba bytov, odstraňovanie porúch a havarijných stavov, účtovné poradenstvo pri vykonávaní správy bytov.
Stavebné bytové družstvo. Správa bytov. Činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva, opravy, revízie a skúšky elektrických zariadení a výťahov, údržba odpadového kanalizačného potrubia.
Zabezpečovanie údržby a opráv bytových priestorov. Správa bytových domov.
Prenájom a správa vlastných nehnuteľností, družstvo, havarijné služby. Správa majetku družstva.
Vykonávanie bytových a občianskych stavieb a ich údržba, rekonštrukcia, modernizácia.
Bytové družstvo - obstarávanie, správa a údržba bytov a nebytových priestorov, poskytovanie služieb súvisiacich s výstavbou, užívaním a údržbou bytov.
Prenájom bytov a garáží vo vlastníctve družstva svojim členom, ich rekonštrukcia a modernizácia, obchodná činnosť, domový poriadok, smernice.
Príprava a realizácia výstavby, prevádzka bytových a verejných nebytových objektov, údržba, opravy, rekonštrukcie bytov a zariadení.
Zabezpečovanie služieb spojených s údržbou bytového a nebytového fondu obstarávateľským spôsobom.
upratovacie práce, vodoinštalatérske a kúrenárske práce pracovník na opravy zdvíhacích zariadení elektroinštalácie podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom uskutočňovanie stavieb a ich zmien prípravné práce k realizácii stavby dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) vedenie účtovníctva administratívne služby reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
Správa bytového fondu, údržba, oprava, rekonštrukcia a modernizácia bytového majetku a nebytových priestorov.