Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Colné úrady(288 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 288 výsledkov
Odporúčame vám
Preprava balíkových zásielok do zahraničia prostredníctvom cestnej prepravy.
Sme spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné colné poradenstvo, odborné audity, výber zo širokej škály školení zameraných na colnú problematiku a profesionálne colné služby. Colné zastúpenie a služby colnej deklarácie v Európskej únii pre obchodné subjekty. Profesionálna príprava kompletných riešení a optimalizácia colných procesov.
Colno - deklaračné služby, zasielateľské a logistické služby, vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo. Daňové zastupovanie pri dovoze tovaru z nečlenských štátov EÚ.
Prepravná spoločnosť - cestná, letecká, námorná preprava, colné služby, logistika, outsourcing, rozvoz náhradných dielov pre automobily.
Colné služby, práce v rámci skladovej, prepravnej a prístavnej logistiky pre priemyselné odvetvia.
Medzinárodná kuriérska preprava, preprava expresných zásielok, preprava domácich zvierat, preprava vozidiel. Zameriavame sa na krajiny BENELUXu a Veľkej Británie. Kompletné colno-deklaračné služby.
Zabezpečovanie dopravy do Európskej únie, vystavovanie colných dokladov, poradenská činnosť. Predaj raselinových brikiet.
Prepravy poľnohospodárskych komodít, hnojív, nerastných surovín, stavebných hmôt, zemín, palív.
Školenia pre zamestnancov, vybavenie povolení na colnom úrade - SHS, colné uskladňovanie, zušľachťovací styk, dočasné a konečné použitie. Spracovanie hlásení INTRASTAT.
Poskytovanie colno-deklaračných služieb, služieb v oblasti špeditérstva a zasielateľstva.
Colná deklarácia, všetky colné služby potrebné pre dovoz a vývoz tovaru z a do krajín mimo Európskej únie. Vystavovanie dokladov o pôvode tovaru EUR.1, A.TR, ATA Karnet. Ručenie za colný dlh.
Zabezpečovanie autobusovej a MHD v meste Skalica. Komplexné logistické a colno-deklaračné služby, nákladná doprava, servis osobných vozidiel.
Zastupovanie v colnom konaní pri vývoze a dovoze tovaru z a do krajín mimo EU. Výpočet colného dlhu a ručenie za colný dlh.
Výkup diviny, predaj poľovníckych doplnkov, výrobkov z parožia, poľovníckej a lesníckej obuvi. Oprava, reštaurovanie a nastreľovania zbraní. Poľovnícka turistika.
Medzinárodné zasielateľstvo. Cestná doprava, námorná a letecká doprava, logistika. Vybavenie colných formalít. Skladovanie.
Zastupovanie v colnom konaní - export, import - pre všetky režimy - voľný obeh, colný sklad, aktívny a pasívny zušľachťovací styk, vystavenie colných dokladov. Elektronické colné konanie.
Medzinárodná a vnútroštátna nákladná doprava, verejný colný sklad.
Colná deklarácia - vystavovanie colných dokladov, zastupovanie v colnom konaní, zabezpečenie colného dlhu.
Letecká, cestná, námorná, železničná, vnútroštátna, medzinárodná preprava, colné služby, logistika, zasielateľské služby, skladovacie služby.
Colno-deklaračné služby pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, Intrastat hlásenie, fiškálna reprezentácia, zastupovanie v colnom konaní, poradenstvo.