Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Domovy sociálnych služieb(643 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 643 výsledkov
Odporúčame vám
Špecializované zariadenie, zariadenie opatrovateľskej služby, ADOS - pomoc starým, nevládnym ľuďom priamo v nemocnici.
Špecializované zariadenie, Zariadenie pre seniorov - poskytovanie sociálnej starostlivosti pre starších a zdravotne postihnutých ľudí, ubytovanie, stravovanie, opatrovateľské a ošetrovateľské služby.
Poskytovanie starostlivosti v Domove - penzióne pre dôchodcov a domove dôchodcov. Ošetrovateľská a zdravotná starostlivosť, zabezpečenie liečebnej a rehabilitačnej starostlivosti.
Sociálne služby pre starých občanov - ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka, rehabilitačná a záujmová činnosť.
Opatrovateľská starostlivosť a sociálne služby pre dospelých s celoročným pobytom.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Starostlivosť o seniorov. Opatrovateľské a ošetrovacie služby. Rehabilitácie. Sociálne poradenstvo.
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - stravovanie, bývanie, zaopatrenie, poradenstvo, kultúrna a záujmová činnosť, ergopatia, tréning psychických a fyzických schopností, lekárske prehliadky.
Poskytovanie komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti starým ľudom a ľudom s mentálnym postihnutím.
Domov sociálnych služieb. Ošetrovateľská starostlivosť a rehabilitačná činnosť.
Centrum sociálnych služieb - sociálne služby pre klientov v zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.
Domov dôchodcov, penzión pre seniorov, domov sociálnych služieb - aplikácia moderných opatrovateľských metód.
Sieť súkromných zariadení pre seniorov. Sociálna a zdravotná starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu.
Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom rozvoz stravy. Opatrovanie, dovoz stravy, spoločenské akcie pre seniorov.
Zariadenie pre seniorov - sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní s vlastnou kuchyňou a ostatných obslužných činnostiach.
Centrum sociálnych služieb - domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ubytovanie, stravovanie, zaopatrenie a zdravotná starostlivosť.
ZPS DSS Tulipán zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov. Zariadenie pre seniorov zabezpečuje kvalitnú zdravotnú, sociálnu, kultúrnu aj duchovnú starostlivosť o svojich klientov.
Domov dôchodcov. Opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, sociálne poradenstvo.
Nezisková organizácia poskytujúca sociálne a zdravotnícke služby. Prevádzkovanie domova pre seniorov - ubytovací komplex pre seniorov.
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov. Ošetrovateľská starostlivosť, rehabilitácie, stravovanie, upratovanie, pranie, údržba šatstva.