Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Opatrovateľské služby(827 záznamov)

1 - 25 z celkom 827 výsledkov
Odporúčame vám
Opatrovateľské služby v domácnostiach klientov. Organizovanie akreditovaných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti.
Domov seniorov VIVA Spišské Podhradie poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Senior klub Studienka je občianske združenie, ktoré prevádzkuje špecializované zariadenie sociálnej starostlivosti v obci Studienka. Zariadenie má kapacitu 44 lôžok a poskytuje komplexnú starostlivosť klientom, prevažne s demenciou pri Alzheimerovej chorobe. Medzi naše výhody patrí dobré meno, dobrý kolektív, výborná poloha v tichom prostredí, rodinný charakter zariadenia, ľudský a odborný prístup.
Poskytovanie sociálnej pomoci s ubytovaním. Výchova, poradenstvo, záujmová činnosť.
Ubytovanie s prihliadnutím na zdravotný stav, poskytovanie zdravotníckych a opatrovateľských služieb, odborníci v oblasti sociálnej starostlivosti, aktivity.
Každodenná lekárska starostlivosť, zariadenie sociálnych služieb, zariadenie pre seniorov - 24 miest, špecializované zariadenie - 12 miest, celoročná pobytová služba, štandard wifi pripojenie, TV prijímač a signalizačné zariadenie, interiérová kaplnka s pravidelnými bohoslužbami, jednolôžkové a dvojlôžkové izby.
Sme firma fungujúca už od roku 2005 a zameriavame sa na pomoc starším, chorým a zraniteľným. Naše služby ponúkame najmä v Trenčianskom kraji. Zameriavame sa na opatrovateľskú službu v domácnosti klienta. Vieme zabezpečiť aj pomocníkov do domácnosti. Sme tiež licencovaná agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Služba domácej ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňa poskytovanie terapeuticko-ošetrovateľské a rehabilitačné služby. Pacientami sú osoby so zdravotnými problémami, ktoré im nedovoľujú samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení. Požičiavame zdravotnícke pomôcky s pôsobnosťou po celom Slovensku.
Sprostredkovanie opatrovateľských služieb a personálu do zahraničia a na Slovensku.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Sociálne starostlivosť o deti od 2 do 8 rokov. Liečebno - preventívna intervencia,
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Opatrovateľská služba pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. základné sociálne poradenstvo.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Zariadenie opatrovateľskej služby - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie.
Občianske združenie - poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. V Dennom stacionári MIŠKO s kapacitou 20 miest poskytuje ambulantnou formou odbornú profesionálnu starostlivosť o zdravotne znevýhodnených najmä mladých dospelých a seniorov odkázaných na pomoc. V komunitnom type zariadenia uskutočňuje záujmové a činnostné aktivity, poskytuje opatrovateľské úkony, sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a zabezpečuje stravovanie.
Celoročná starostlivosť v domove dôchodcov poskytovaná občanom v dôchodkovom veku, ale aj dospelým občanom s mentálnym a telesným postihnutím.
Zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom. Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť.
Sociálna pomoc, ubytovanie dôchodcov. Opatrovateľstvo a ošetrovateľská starostlivosť.
Poskytovanie komplexnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti starým ľudom a ľudom s mentálnym postihnutím.