Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Opatrovateľské služby(416 záznamov)

1 - 25 z celkom 416 výsledkov
Odporúčame vám
Krátkodobá pomoc seniorom a ich rodinám; spoločnosť a asistenčné služby v domácom prostredí. Adresné služby prispôsobené klientovi; individuálny prístup; pozitívne nastavenie; pomoc pri udržaní kvality života a nezávislosti seniorov; minimalizovanie samoty; podpora rodiny pri starostlivosti o starnúceho člena rodiny.
Chránené pracovisko - výroba ručných výrobkov. Koberce, vankúše, kabelky, bytový textil, keramika, dekoračné predmety, hračky, puzzle, bižutéria, obrazy.
Ubytovacie, zdravotnícke, rehabilitačné služby, opatrovateľská starostlivosť pre ľudí v dôchodkovom veku.
Sprostredkovanie opatrovateľských služieb a personálu do zahraničia a na Slovensku.
Domov sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej služby.
Domov sociálnych služieb MOST. Rehabilitačné stredisko, podporované bývanie, sociálne poradenstvo, psychologická ambulancia, projekty pre ľudí s duševnou poruchou.
Prevádzka Dom s opatrovateľskou službou. Ubytovanie a opatrovateľská služba pre klientov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby.
Ambulantné sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia detí a dospelých.
Opatrovateľské služby v domácnostiach klientov. Organizovanie akreditovaných kurzov pre pracovníkov v sociálnej oblasti.
Domov sociálnych služieb - komplexné sociálne služby pre deti a mladých so zdravotným postihnutím.
Opatrovanie starších ľudí a detí, administratívne, reklamné a počítačové služby, organizácia podujatí, vydavateľská činnosť, pomocné stavebné práce, supervízia a psychoterapia.
Zariadenie poskytujúce starostlivosť mentálne a telesne postihnutým ľuďom. Sociálne služby deťom a dospelým klientom s mentálnym a kombinovaným postihnutím bez vekového ohraničenia.
Sociálne služby pre zdravotne znevýhodnených občanov, rodičov a priaznivcov.
Občianske združenie zamerané na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva.
Domov dôchodcov - zabezpečenie celodennej starostlivosti pre dôchodcov. Sociálne a zdravotné zaopatrenie.
Sieť súkromných zariadení pre seniorov. Sociálna a zdravotná starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu.
Sociálna starostlivosť o starších občanov s celoročným pobytom. Denný stacionár, krízové stredisko, prepravná služba občanom so zdravotným postihnutím. Špecializované zariadenie pre maloleté deti.
Opatrovateľské služby v pobytovom zariadení pre občanov v Košiciach.
Zariadenie sociálnych služieb, sociálne služby seniorom, ubytovanie, stravovanie, zdravotné služby.
Domáca ošetrovateľská služba - meranie krvného tlaku, pulzu, dychov, ošetrovanie rán, podávanie injekcií, prevencia a ošetrovanie preležanín, podávanie klyzmy, cievkovanie, rehabilitačné cvičenia.