Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Dopravné a inžinierske stavby(595 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 595 výsledkov
Odporúčame vám
Výstavba priemyselných komplexov, bytových domov, administratívnych budov a nákupných centier. Infraštruktúra priemyselných parkov, ekologické a vodohospodárske stavby.
Stavba podzemných, vodohospodárskych stavieb, projekčná a inžinierska činnosť. Servis pre čerpacie stanice a servis čerpadiel.
Stavebná firma - cestné komunikácie a mosty, inžinierske siete. Výroba a predaj asfaltových zmesí, betónu, prefabrikátov a drveného kameniva. Služby akreditovaného stavebného laboratória.
Dopravné a pozemné stavebné práce od inžinierskej činnosti až po kompletnú realizáciu pod odborným dozorom. Realizujeme stavby v oblasti energetiky, cestnú infraštruktúru a výstavbu polyfunkčných či administratívnych budov. Realizujeme aj jadrové vŕtanie. Zabezpečujeme výkon činnosti stavebného dozoru vyplývajúci zo zákona číslo 50/1976 (Stavebný zákon), kontroly dodržiava dokumentácie stavby, kvality, časového plánu, finančnej disciplíny.
Komplexné riešenia stavby - návrhu interiéru, rekonštrukcie, realizácia samotnej stavby a stavebný dozor.
Výstavba športových ihrísk s umelými povrchmi a umelými trávnikmi vrátane údržby futbalových trávnikov. Výstavba ciest, diaľnic, stavebné opravy a rekonštrukcie cestných komunikácií.
Stavebná činnosť - bytové, občianske, priemyselné stavby, inžinierske siete - zemné a výkopové práce, protikorózna ochrana stavieb, stavebný dozor, prenájom strojov a zariadení. Stavby na kľúč.
Rozpočty a kalkulácie stavieb, výstavba pozemných a inžinierskych stavieb, výkon stavebného dozoru, stavbyvedúceho, analýzy cien, zostáv a programov.
Výstavba nových objektov, rekonštrukcia starých budov použitím moderných technologických postupov. Zemné, murárske, tesárske, stolárske práce, debnenie, elektroinštalácie, pokládka dlažby, maliarstvo.
Stavebné práce - pozemné, priemyselné, občianske a inžinierske stavby. Zariaďovanie interiérov, architektúra, design.
Realizácia stavieb na území SR. Komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.
Výstavba inžinierskych sietí, kanalizácií a vodovodov z betónu, plastu, PE a liatiny, komunikácií, parkovísk a plôch zo zámkovej dlažby. Prenájom výrobných, administratívnych a skladových priestorov.
Spracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre územné alebo stavebné konanie a realizáciu stavby. Poskytnem Vám odborné poradenstvo pri rozhodovaní o realizovateľnosti Vášho zámeru ešte pred kúpou nehnuteľnosti (stavby alebo pozemku). V rámci poskytovaných služieb Vám zabezpečím kompletné spracovanie projektu pre územné alebo stavebné konanie a realizáciu stavby odborne spôsobilými projektantami. Takýto projekt podľa druhu stavby a požiadaviek stavebného úradu alebo investora môže obsahovať nasledovné časti: Architektonicko-stavebné riešenie Statika nosných konštrukcií a statický posudok Elektroinštalácie, bleskozvod a elektrická prípojka Plynoinštalácie a plynová prípojka Vykurovanie Zdravotechnika Požiarnotechnické riešenie stavby Energetický posudok stavby Rozpočet a položkový výkaz výmer
STK, emisné kontroly a kontroly originality Stavebná firma - vykonávanie priemyselných, inžinierskych, dopravných, bytových a občianskych stavieb, stavebný dozor.
Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Diagnostika vozoviek, skúšky cestných materiálov v akreditovanom laboratóriu. Skúšanie spôsobilosti. Výskum, technické predpisy.
Gabiónová technológia v cestnom hospodárstve pre alternatívnu náhradu betónovým konštrukciám oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, opevnenie mostov, priehrad a riek, záhradná architektúra.
Hydroizolácie plochých striech, zatepľovanie striech, izolácie bazénov a záhradných jazierok, izolácie spodných stavieb.
Geometrické plány na zmenu a zameranie pozemkov, budov a nehnuteľností. Spracovanie projektov pozemkových úprav. Inžinierska, stavebná geodézia, geometrické plány.
Stavebná činnosť - pozemné a inžinierske stavby určené na bývanie, rekreáciu a komerčné účely, poradenstvo. Predaj a montáž kamenných obkladov a dlažieb.