Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Správa a údržba ciest(986 záznamov)

1 - 25 z celkom 986 výsledkov
Odporúčame vám
Stavebné práce - pozemné, priemyselné, občianske a inžinierske stavby. Zariaďovanie interiérov, architektúra, design.
Realizácia stavieb na území SR. Komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskeho, pozemného, podzemného a vodohospodárskeho staviteľstva.
Výstavba inžinierskych sietí, kanalizácií a vodovodov z betónu, plastu, PE a liatiny, komunikácií, parkovísk a plôch zo zámkovej dlažby. Prenájom výrobných, administratívnych a skladových priestorov.
Zemné práce, rodinné domy na kľúč, rekonštrukcie domov a bytov. Montované haly, výstavba komunikácií, čerpacích staníc, autoumyvárok, inžinierskych sietí. Zatepľovanie, hydroizolácie, murárske práce.
Spracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre územné alebo stavebné konanie a realizáciu stavby. Poskytnem Vám odborné poradenstvo pri rozhodovaní o realizovateľnosti Vášho zámeru ešte pred kúpou nehnuteľnosti (stavby alebo pozemku). V rámci poskytovaných služieb Vám zabezpečím kompletné spracovanie projektu pre územné alebo stavebné konanie a realizáciu stavby odborne spôsobilými projektantami. Takýto projekt podľa druhu stavby a požiadaviek stavebného úradu alebo investora môže obsahovať nasledovné časti: Architektonicko-stavebné riešenie Statika nosných konštrukcií a statický posudok Elektroinštalácie, bleskozvod a elektrická prípojka Plynoinštalácie a plynová prípojka Vykurovanie Zdravotechnika Požiarnotechnické riešenie stavby Energetický posudok stavby Rozpočet a položkový výkaz výmer
STK, emisné kontroly a kontroly originality Stavebná firma - vykonávanie priemyselných, inžinierskych, dopravných, bytových a občianskych stavieb, stavebný dozor.
Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Diagnostika vozoviek, skúšky cestných materiálov v akreditovanom laboratóriu. Skúšanie spôsobilosti. Výskum, technické predpisy.
Gabiónová technológia v cestnom hospodárstve pre alternatívnu náhradu betónovým konštrukciám oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, opevnenie mostov, priehrad a riek, záhradná architektúra.
Hydroizolácie plochých striech, zatepľovanie striech, izolácie bazénov a záhradných jazierok, izolácie spodných stavieb.
Geometrické plány na zmenu a zameranie pozemkov, budov a nehnuteľností. Spracovanie projektov pozemkových úprav. Inžinierska, stavebná geodézia, geometrické plány.
Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu, správa a údržba verejných komunikácií, verejného osvetlenia a verejnej zelene, zemné práce.
Stavebná činnosť - pozemné a inžinierske stavby určené na bývanie, rekreáciu a komerčné účely, poradenstvo. Predaj a montáž kamenných obkladov a dlažieb.
Výstavba bytových domov, občianskych, priemyselných a inžinierskych stavieb.
Stavebná firma. Výstavba dopravných a inžinierskych stavieb, pozemných stavieb. Bytová výstavba, školstvo, obchodno-zábavné centrá, hypermarkety, priemyselné areály, čerpacie stanice pohonných hmôt.
Koordinácia, riadenie projektov a stavieb, investorská a inžinierska činnosť, stavebný a technický dozor, vypracovanie projektovej dokumentácie, stavebné poradenstvo.
Údržba, správa, oprava ciest, komunikácií a chodníkov II. a III. triedy v košickom kraji.
Vnútroštátna a medzinárodná autodoprava, zemné, výkopové a búracie práce, uskladňovania a likvidácia stavebného odpadu, zakladanie inžinierskych sietí. Výroba kameniva, predaj uhlia a dreva.