Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 18 z celkom 18 výsledkov
Odporúčame vám
Pracovno - socializačné centrum IMPULZ - pracovná rehabilitácia občanov s mentálnym postihnutím. Otvorená je chránená dielňa stolárska.
Slovenská asociácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie. Pomoc osobám s duševnou poruchou, informácie o združení.
Organizovanie vzdelávania v procesorientovanej psychoterapii na Slovensku, Morave a v Čechách.
Poskytovanie služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím, služby sociálnej integrácie.
Začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do života spoločnosti, vzdelávanie, práca, poradenstvo. Vzdelávanie odborníkov na zručnosti na prípravu a realizáciu tréningových programov.
Chránená dielňa, rehabilitačné stredisko a prepravné služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia.
Liga za duševné zdravie. Alkoholová závislosť, alzheimerova choroba, depresia, poruchy príjmu potravy, schizofrénia, úzkosť.
Sociálne služby deťom a dospelým s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím a autizmom s MP.
Výchova a vzdelávanie pre deti s mentálnym postihnutím, pre deti postihnuté autizmom s mentálnym postihnutím a pre deti s viacnásobným postihnutím.
Spoločnosť chrániaca záujmy autistov, starajúca sa o nich, vychovávajúca, vzdelávajúca, zabezpečujúca domov a prácu a podporujúca a odbremeňujúca rodiny.
Ponuka poradenstva a vzdelávania v oblasti osobnostného rozvoja a duševného zdravia.
Poskytovanie služieb pre zdravotne postihnutých vo forme rekondično-rehabilitačných pobytov, prevádzkovanie chránenej dielne Dúha.
Neštátne zariadenie, ktoré poskytuje svojim klientom sociálne služby v rehabilitačnom stredisku a zamestnávanie v chránenej dielni.
Denný stacionár pre mentálne postihnutú mládež nad 15 rokov, prevádzka špecializovaného zariadenia.
Združenie terapeutov a psychoterapeutov - šírenie, rozvoj a propagácia Gestalt terapie ako metódy osobného rastu.
Výskumné a klinicky orientované referenčné pracovisko pre duševné zdravie - výskum neurobiologie a epidemiologie duševných porúch, starnutia a demencie, výskum podstaty závislosti.
Združenie rodičov, príbuzných a priateľov mentálne postihnutých ľudí, segregácia, integrácia, inklúzia, organizovanie podujatí a stretnutí.