Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Spoločenské a kultúrne združenia(1 840 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 840 výsledkov
Odporúčame vám
Pomoc občanom zo sluchovým postihnutím, sociálne poradenstvo a prevencia, tlmočnícke služby pre nepočujúcich, organizácia akcií, informácie o kompenzačných pomôckach.
Zabezpečenie dôstojných životných podmienok pre pacientov s Huntingtonovou chorobou a uľahčenie životnej situácie ich rodín. Organizovanie stretnutí členov s odborníkmi.
Zmiešaný spevácky zbor vystupujúci na hudobných festivaloch v Českej republike i zahraničí.
Činnosti členských organizácií. Záujmová skupina bývalých politických väzňov.
Folklórny súbor - účasť na súťažiach, organizovanie vystúpení súboru, tréningy členov.
Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia. Organizácia multižánrového open-air festivalu Fest Maringota, wokshopy, letné kino. Unikátne prostredie, atmosféra a dramaturgia.
Dobrovoľná mimovládna organizácia. Účelom je posilnenie účasti verejnosti na riešení problémov hornotoryského regiónu. Podpora lokálnych aktivít zameraných na zlepšenie kvality života obcí v regióne. Nadácia poskytuje granty na podporu kultúry, športu, vzdelania, životného prostredia a voľného času v hornotoryskom regióne.Zároveň pomáha ľuďom v núdzi a rodinám s deťmi s nepriaznivým zdravotným stavom.
Združenie členov z audiovízie so zameraním na televíznu tvorbu - autorské a etické záujmy, prostriedky proti komercionalizácii tvorby. Jej členmi sú profesionálny umelci z oblasti audiovízie - filmoví a televízni dramaturgovia, scenaristi, kameramani, zvukoví majistri,strihači, produkční, režiséri.
Prezentácia výtvarného umenia s virtuálnou galériou, tvorba keramických hodín, hodín nástenných, keramických kachlí a obrazov.
Prezentácia chorvátskej kultúry, účasť na festivaloch, národných a medzinárodných súťažiach a vystúpeniach.
Informácie z tejto stránky sú určené seniorom združeným v Jednote dôchodcov Slovenska v miestnej organizácii Bratislava - Petržalka.
Občianske združenie - ľudový spevácky zbor, verejné a súkromné vystúpenia, predaj CD.
Pozdvihnutie človeka nad problémy spojené s dnešným konzumným životným štýlom, zameranie na nový zmysel, nové hodnoty. Prvou úlohou šľachtickej stavovskej organizácie je kontrolovať a overovať opodstatnenosť používania šľachtických titulov. Druhou úlohou je previazať tradičnú šľachtickú legislatívu na fungujúci právny systém demokratického štátu a vytvoriť pravidlá koexistencie organizovaného šľachtického stavu v podmienkach demokratického správneho systému. Najdôležitejšou úlohou je premena sociálno-ekonomického modelu fungovania spoločnosti na trvale udržateľný a prosperujúci pre všetkých bez výnimky.
Skupina divadla a šermu zameraná na dejiny európskeho vojenského umenia od obdobia gotiky cez renesanciu až po baroko.
Tanečná škola - organizovanie tanečných kurzov spoločenského tanca a spoločenskej výchovy.
Združovanie pacientov s chorobami pečene. Informácie o združení, pomoc pacientom, lekársky slovník, aktivity. Edukačná činnosť, poradenstvo. Pomoc pri vyhľadávaní odborných ambulancií - hepatologické ambulancie. Nadviazanie kontaktov medzi pacientami s podobným ochorením, podpora pri liečbe hepatitídy B a C a ostatných chorôb pečene
Združenie mladých ľudí. Podpora participácie mladých ľudí na správe a ovplyvňovaní vecí verejných, ovplyvňovanie politického diania, poskytovanie možnosti prejavovať názor.
Realizácia tanečného, speváckeho a hudobného repertoáru. Účasť na rôznych vystúpeniach, festivaloch, súťažiach.
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v SR - kázne, bohoslužby, akcie, novinky.
Podpora rozvoja turizmu v regióne Banskej Štiavnice a vedenie svojich členov k etickému podnikaniu v cestovnom ruchu.