Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Energie a voda - výroba - Nitriansky kraj(75 záznamov)

Teplárenstvo (108)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Vodárenstvo (56)
Slovensko Energie a voda - výroba - Nitriansky kraj
Komárno (9)
Levice (14)
Nitra (19)
Šaľa (4)
1 - 25 z celkom 75 výsledkov
Odporúčame vám
Odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení. Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov. Vyhotovenie revíznej knihy. Školenia kuričov a obsluhy plynových, tlakových zariadení. Poradenstvo.
Zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadovej vody, prevádzkovanie, udržiavanie, opravovanie a ochraňovanie vodných zdrojov.
Rekonštrukcie a opravy objektov vrátane inžinierskych sietí. Zabezpečenie dodávky technologických zariadení a ich montáž do 35kV. Elektroinštalačné práce v oblasti VN, NN rozvodov, trafostanice
Výroba, montáž, opravy konštrukcii a energetických zariadení. Výroba a montáž oceľových konštrukcií. Kovovýroba. Prenájom zdvíhacej techniky.
Výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody, výroba a predaj elektriny, správa bytových domov a objektov na zmluvnom základe.
Výrobno-obchodná spoločnosť - výroba a distribúcia tepla v meste Levice, dodávka tlakovo zosilnenej pitnej vody.
Výrobca a dodávateľ pary a chladu pre priemyselných klientov v Priemyselnej zóne Levice - Juh.
Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky a úspor energií, poradenstvo v oblasti strojárenstva. Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody.
Správa a údržba bytových a nebytových priestorov, výroba a distribúcia tepla.
Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení, elektrární, rozvodní. Poskytovanie služieb pre energetiku a elektromontážnych prác. Vykonávanie školení a skúšok.
Energetická spoločnosť zabezpečujúca výrobu a dodávku elektrickej energie a tepla.
Výroba, rozvody a dodávky tepla a teplej vody odberateľom.
Dodávanie tepla a teplej úžitkovej vody do domácností. Poruchová služba.
Výroba a dodávka pitnej vody, výstavba inžinierskych sietí, kanalizácia, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Pokrytie problematiky vyhľadávania a ochrany zdrojov pitných a minerálnych vôd.
Technická správa bytových a nebytových priestorov - údržba tepelných zariadení, montáž vodomerov a meračov tepla, demontáž a likvidácia azbestu. Centrálne zásobovanie teplom - výroba a rozvod tepla.
Prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie II. kategórie, vodoinštalatérstvo.
Služby v oblasti vykurovania, inštalácie vody, plynu, revízií plynoinštalácií, rekuperácie.