Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu
1 - 25 z celkom 70 výsledkov
Odporúčame vám
Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z grantov, eurofondov a dotácií.
Poradenstvo, vypracovanie a implementácii projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.
Konzultačná spoločnosť - posúdenie možnosti financovania z eurofondov, grantových programov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie finančnej analýzy, CBA analýzy.
Verejné súťaže, obstarávanie, projekty, granty, eurofondy.
Združenie zamerané na rozvoj regiónu. Konzultácie o predvstupových a štrukturálnych fondoch EÚ, poradenstvo o fondoch EÚ, vypracovanie analýz a stratégií.
Sprostredkovanie komplexných služieb v oblasti procesu získania a čerpania dotácií zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poradenstvo pre slovenské podniky pri príprave projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie.
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a obchodných tendrov ako aj získavania grantov z EÚ fondov.
Zhodnotenie financií, financovanie podnikateľských zámerov, poradenstvo pri výbere investičných produktov.
Vyhľadávanie a prieskum vhodných lokalít na investičné aktivity, príprava investičných projektov, poradenstvo pri budovaní priemyselných parkov.
Poradenstvo - eurofondy, verejné obstarávanie, projektový manažment pri implementácií projektov. Ponuka služieb pre subjekty štátnej správy, subjekty z tretieho sektora a podnikateľské subjekty.
Analýzy možností čerpania zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, príprava projektovej žiadosti, príprava finančných analýz a podnikateľských plánov, realizácie prieskumov trhu, propagácia projektov.
Zakladanie obchodných spoločností - s.r.o., k.s., v.o.s., a.s., európskej obchodnej spoločnosti. Vedenie účtovníctva.
Nezisková organizácia - vypracovávanie projektov na podporu rozvoja regiónov a projektov financovaných zo zdrojov z Európskych fondov, služby na podporu regionálneho rozvoja zamestnanosti.
Verejné obstarávanie, obstarávanie ÚPD a ÚPP, návrhy sadových úprav a krajinotvorba. Rozvoj vidieka. Spracovanie PHSR. Eurofondy - príprava, implementácia a finančné riadenie projektov.
Pomoc pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania. Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov.
Tvorba európskych projektov, verejné obstarávanie.
Konzultačná spoločnosť v oblastiach biznis konzulting - ekonomicko-finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, procesy a organizácia, systémy kvality a riadenie výkonnosti organizácie, školenia.
Eurofondy pre firmy a obce, založenie firmy, účtovníctvo, IT, ekonomické a komerčné poradenstvo, analýza trhu.
Grantové poradenstvo - eurofondy, štrukturálne a investičné fondy, granty, štátna pomoc, medzinárodné finančné programy. Finančné poradenstvo - analýzy, due diligence, audit. Verejné obstarávanie.
Externé spracovanie účtovníctva - jednoduché, podvojné, rozpočtové, spracovanie miezd, finančný management eurofondov, zakladanie s.r.o..
Špecializácia na poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov.
Dodávka recyklačných strojov - drtiče širokého spektra recyklovateľných materiálov a zároveň vykonáva údržbu a servis dodaných strojov a zariadení v rámci Slovenskej a Českej republiky.
Poradenstvo v oblasti využitia fondov EÚ, vytváranie a realizácia stratégie rozvoja informačných systémov, marketingové a public relations poradenstvo, organizovanie konferencií, fotografické služby.
Poradenské služby súvisiace s fondami EÚ, tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania.