Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Eurofondy - Bratislavský kraj(25 záznamov)

Slovensko Eurofondy - Bratislavský kraj
Bratislava (23)
Malacky (1)
Pezinok (1)
1 - 25 z celkom 25 výsledkov
Odporúčame vám
Verejné súťaže, obstarávanie, projekty, granty, eurofondy.
Poradenstvo pri vypracovávaní žiadostí o pridelenie nenávratných finančných prostriedkov s príslušnými prílohami – finančná analýza, rozpočet, návratnosť investície, ostatné povinné prílohy žiadosti.
Pravidelné informácie o možnostiach financovania vašich projektov z grantov, eurofondov a dotácií.
Poradenstvo, vypracovanie a implementácii projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ.
Konzultačná spoločnosť - posúdenie možnosti financovania z eurofondov, grantových programov, vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vypracovanie finančnej analýzy, CBA analýzy.
Poradenstvo pre slovenské podniky pri príprave projektov na získanie nenávratných finančných prostriedkov Európskej únie.
Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a obchodných tendrov ako aj získavania grantov z EÚ fondov.
Analýzy možností čerpania zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu, príprava projektovej žiadosti, príprava finančných analýz a podnikateľských plánov, realizácie prieskumov trhu, propagácia projektov.
Pomoc pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov z EÚ fondov, komplexné zabezpečenie verejného obstarávania. Poradenské služby v oblasti ľudských zdrojov.
Konzultačná spoločnosť v oblastiach biznis konzulting - ekonomicko-finančné riadenie, riadenie ľudských zdrojov, procesy a organizácia, systémy kvality a riadenie výkonnosti organizácie, školenia.
Eurofondy pre firmy a obce, založenie firmy, účtovníctvo, IT, ekonomické a komerčné poradenstvo, analýza trhu.
Grantové poradenstvo - eurofondy, štrukturálne a investičné fondy, granty, štátna pomoc, medzinárodné finančné programy. Finančné poradenstvo - analýzy, due diligence, audit. Verejné obstarávanie.
Špecializácia na poradenstvo pri kúpe a predaji podnikov a v oblasti financovania z eurofondov.
Poradenstvo v oblasti využitia fondov EÚ, vytváranie a realizácia stratégie rozvoja informačných systémov, marketingové a public relations poradenstvo, organizovanie konferencií, fotografické služby.
Poradenské služby súvisiace s fondami EÚ, tvorba Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja a príprava a manažment verejného obstarávania.
Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky, overenie dodržiavania podmienok uzatvorenej zmluvy, účelu čerpania prostriedkov EÚ a overenie odsúhlasených postupov aj v anglickom jazyku.
Príprava projektov pre Európske fondy, poradenstvo. Služby pre samosprávy, podnikateľov, tretí sektor, školstvo.
Poradenstvo vo využívania fondov EU, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, finančné analýzy, príjmovo-nákladové analýzy, podnikateľské plány, implementácia projektov.
Poradenstvo pre rozvoj cestovného ruchu, získavanie investorov a rozvoj podnikateľského prostredia, poradenstvo v personalistike, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov a získavania fondov z EÚ.
Poradenské služby - príprava, spracovanie, riadenie a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu, verejné obstarávanie.
Poradenské služby vo sfére eurofondov, zabezpečenia úverových zdrojov pre spolufinancovanie vnútropodnikovej organizácie a obchodu. Riadenie implementácie projektov, finančné a ekonomické analýzy.
Poradenské a vzdelávacie projekty. Tvorba a implementácia projektov EÚ, manažérske vzdelávanie, rozvojové programy.
Správca fondu. Rastový kapitál bez buy-out elementu pre malé, stredné podniky. Poradenstvo.
Príprava projektov, poradenstvo pri vypracovávaní projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.
Poradenstvo pre vyplnenie a podávanie žiadostí a požiadaviek národnej platobnej agentúry, informácie o subvenciách z európskych zdrojov určených pre malých a stredných farmárov.