Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Fondy - Slovensko(35 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 35 výsledkov
Odporúčame vám
Medzinárodné nákupné spoločenstvo. Vernostný program pre regionálny, národný a medzinárodný obchod - zmluvné zľavy.
Správa fondov, prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie úverov, finančný prenájom (finančný lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie a správa platobných prostriedkov, poskytovanie záruk.
Vytváranie a spravovanie podielových fondov, programy sporenia pre individuálnych aj inštitucionálnych klientov. Otvorené podielové fondy, člen skupiny TATRA BANKA.
Sústreďovanie peňažných príspevkov správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi. Správa fondov.
Prístup malých a stredných podnikov k financovaniu v rámci štrukturálnych fondov EÚ. Operácie s rizikovým kapitálom.
Komplexná starostlivosť o deti s rôznym druhom a stupňom narušenej komunikačnej schopnosti. Neinvestičný fond pre školu.
Spoločnosť rizikového kapitálu investujúca do malých a stredne veľkých slovenských podnikov. Poskytovanie mikroúverov.
Zabezpečovanie a výkon činností súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk.
Vytváranie a spravovanie podielových fondov a nútená správa podielových fondov.
Fond podporujúci výskum, vzdelanie a informovanie verejnosti v oblasti problémov s cukrovkou.
Samostatný finančný agent - poistenie, zaistenie kapitálového trhu, prijímanie vkladov a poskytovanie úverov, dôchodkové sporenie, investovanie do podielových fondov, úverové produkty.
Sprostredkovanie finančných služieb zo všetkých sektorov finančného trhu. Dlhodobé sporenie do podielových fondov a správne nastavenie životného poistenia.
Cieľom organizácie je združovanie finančných prostriedkov určených pre ochranu a podporu zdravia ľudí a vzdelávania. Podpora sociálne slabých rodín, seniorov v núdzi, vzdelávania a športu mládeže.
Neinvestičný fond - ochrana zdravia a vzdelávania, skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, prednášky s tématikou úrazu.
Projekt na podporu slovenskej vedeckej a technickej inteligencie, dokumenty.
Poradenské a konzultačné služby v oblasti získavania finančných prostriedkov z fondov EÚ a medzinárodných zdrojov - poradenstvo pred prípravou projektu, príprava projektu, projektový manažment.
Správa súkromných fondov a kapitálových investícií veľkých finančných inštitúcií v strednej a východnej Európe, investovanie kapitálu do rozvinutých spoločností.
Zhodnocovanie hodnoty portfóliových spoločností, investičné služby a investičné poradenstvo, podpora pri zakladaní a správe spoločností a projektov, administratívne a riadiace činnosti.
Firemné bankovníctvo, platobný styk, šeky, investičné financovanie, leasing, verejné finančné podpory, hotovostný úver, poradenstvo v investičnom bankovníctve.
Organizovanie odborných a voľnočasových vzdelávacích programov a kurzov. Vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, konzultantské a asistenčné služby.
Neinvestičný fond Združenej strednej školy hotelových služieb v Humennom.
Neinvestičný fond - združenie finančných prostriedkov na podporu liečebných a rehabilitačných pobytov, nákupu zdravotníckych pomôcok, diagnostických prístrojov, vzdelávania a nákladov na cestovanie.