Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Fyzikálne a energetické výskumné ústavy(13 záznamov)

1 - 13 z celkom 13 výsledkov
Odporúčame vám
Výskumná, inžinierska a poradenská činnosť, výskum a poradenstvo v rámci energetiky, analýza využitia hydroenergetického potenciálu SR, navrhovanie nových vodných a prečerpávacích elektrární.
Výroba a montáž oceľových konštrukcií, technologických zariadení, tlakových zariadení, elektrických zariadení, systémov. Zváranie potrubí. Výskum a vývoj energetických zariadení, servisné merania.
Výskum a vývoj v oblasti spracovania ropy a petrochémie. Služby v oblasti analýz ropy, ropných produktov, zložiek životného prostredia a bezpečnostného inžinierstva. Toxiológia, biotechnológia.
Vývoj a aplikácie separačných metód a vykonávanie rádiochemických analýz médií v energetike, priemysle a životnom prostredí.
Výskum, vývoj, výroba a predaj výrobkov - sinusové filtre, tlumivky,odrušovacie filtry, prepäťové ochrany, transformátory, tempesty a nabíjacie stanice pre elektromobily. EMC špeciálné meranie.
Priemyselná energetika. Meranie a analýza spotreby elektrickej energie a parametrov siete so záznamom, inštalácie riadiacich a monitorovacích systémov, zisťovania kvality zásobovacej siete.
Geologicko - výskumné a prieskumové práce na zdroje a zásoby geotermálnej energie. Komplexné zabezpečenie využívania geotermálnej energie v jednotlivých lokalitách Slovenskej republiky.
Výskum a vývoj v oblasti jadrových technológií a zaobchádzania s rádioaktívnym odpadom v energetike a priemysle.
Riešenie úloh vodohospodárskeho výskumu v oblasti vodohospodársko-ekologických problémov. Spracovávanie vodného plánu.
Meranie a analýza magnetických vlastností materiálov, spracovávanie štúdií z problematiky prevádzkových meraní. Výskum špeciálnych senzorov, číslicové spracovanie signálov a priemyselné aplikácie.
Výskumná, vývojová, študijná a predprojektová činnosť v oblasti výroby, prepravy a spotreby elektriny a tepla. Energetický audit.
Inovácie, vývoj, výskum, znalectvo, posudky, skúšky, merania, štúdie, energerické, hlukové, hygienické, funkčné, vzduchotechnika, klimatizácia, chladenie, technika prostredia, blower door test.