Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedecké a výskumné inštitúcie(109 záznamov)

1 - 25 z celkom 109 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Vyhľadávanie a prieskum lokalít pre umiestnenie skládok TKO a priemyselného odpadu. Prieskum pre líniové stavby - diaľnice, kanalizácie. Vyhľadávanie ložísk nerastov rudných a nerudných surovín.
Projekt manažment, nedeštruktívne skúšanie konštrukcií, statické a dynamické výpočty, tepelno-technické výpočty, inžiniering v stavebníctve, meranie, analýzy, rozbory, audit.
Činnosť Slovenskej historickej spoločnosti, archivačná, vydavateľská a vzdelávacia činnosť.
Analýza a prieskum trhu, mapovanie konkurenčných aplikácií, analýza správania a potrieb zákazníkov. Školenia, kurzy dizajnu.
Laboratórne rozbory a analýzy poľnohospodárskej produkcie. Výskum a vývoj so zameraním na prírodné a technické vedy.
Odborné konzultácie, poradenstvo a manažment v oblasti archeologického výskumu, realizácia predstihového záchranného archeologického výskumu.
Služby v oblasti výskumu a akreditovaného skúšobníctva - skúšky chemickej, materiálovej, únavovej, seizmickej odolnosti a otrasuvzdornosti, hluku, vibrácie, metalurgie, žiarové nástreky. Poradenstvo.
Zabezpečenie úloh súvisiacich s činnosťou predsedníctva SAV a funkcionárov SAV.
Podpora vývoja produktov, personálnych služieb, výskum, vývoj a výroba meteosenzorov.
Denné a externé bakalárske, magisterské štúdium VŠ v Bratislave. Akreditovaná vysoká škola. Medzinárodné vzťahy, diplomacia, verejná správa.
Elektrotechnický výskumný a projektový ústav - výroba a výskum zariadení výkonovej elektroniky, riadiacich a pohonných systémov, jednoúčelových strojov pre rôzne odvetvia. Skúšobníctvo, certifikácia.
Súkromná archeologická spoločnosť - vyhľadávanie, identifikácia, vyhodnotenie, dokumentácia a záchrana archeologických nálezov a nálezísk.
Zabezpečovanie kvality, bezpečnosti a konkurencieschopnosti potravín a nepotravinárskych výrobkom. Výskum.
Slovenská vinárska akadémia - základný, nadstavbový seminár, diplomová práca.
Legislatívne opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, informácie o priebehu sčítania občanov, štatistiky.
Vedecká odborná spoločnosť podporujúca informatizáciu, automatizáciu a kybernetizáciu procesov v priemysle a v službách.
Realizácia archeologických výskumov, odborné poradenstvo a manažment týchto výskumov.
Spoločnosť združuje takmer 200 zástupcov subjektov podieľajúcich sa na metrologických a s metrológiou súvisiacich činnostiach.
Výskumno - vývojové centrum digitálnej biomedicíny. Výskum závažných ochorení a komplikácií.
Kvalita, metrológia, skúšobníctvo, technická normalizácia. Koordinácia a metodická činnosť. Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programu rozvoja Národného programu kvality Slovenskej republiky
Výskum v oblasti biologicky aktívnych látok a chemických zlúčenín.
Združenie odborníkov. Skúmanie procesov prebiehajúcich vo vodnom prostredí.