Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Vedecké a výskumné inštitúcie(108 záznamov)

1 - 25 z celkom 108 výsledkov
Odporúčame vám
Postgraduálne štúdium MBA, LL.M., vysokoškolské vzdelávanie Bc., Ing., Mgr. na VŠ, ďalšie kurzy a školenia. Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.
Realizácia archeologických výskumov, odborné poradenstvo a manažment týchto výskumov.
Projektovanie - elektroinštalácie, prípojky - pre priemysel aj bývanie
Transfer poznatkov poľnohospodárskeho a potravinárskeho výskumu užívateľom.
Realizácia sociálneho a politického výskumu, marketingových výskumov z oblasti médií, healthcare, utilít, dopravy, turizmu, monitoringu reklamy a internetu, interpretácie výsledkov a podpory klientov.
Výroba implantátov na mieru z titánu technológiou 3D tlače, výroba dielov a prototypov z plastu a kovu technológiou 3D tlače, veda a výskum v oblasti implantológie a výroby implantátov.
Legislatívne opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky, informácie o priebehu sčítania občanov, štatistiky.
Aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Príprava podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Vypracovávanie expertíz zoológie a ekológie. Príprava metodík.
Štátny dozor nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení. Informácie o úrade - legislatíva, výročné správy, dokumenty, funkcie.
Kvalita, metrológia, skúšobníctvo, technická normalizácia. Koordinácia a metodická činnosť. Tvorba štátnej politiky, koncepcií a programu rozvoja Národného programu kvality Slovenskej republiky
Výskum geologickej stavby a látkového zloženia Západných Karpát a ich vývoja od paleozoika až do konca terciéru. Geochemický a petrologický výskum.
Výskumno-vývojové centrum v oblasti biotechnológie a regeneračnej medicíny.
Súdno znalecké posudky, podnikové hospodárstvo, cestná doprava, ochrana informačných údajov, konzultácie a odborné poradenstvo.
Vedecko-výskumná činnosť v odbore archeológia. Vydávanie odborných časopisov, ročeniek a zborníkov.
Rozvoj, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, vedecko - technické služby, informačné služby, ochrana zdravia a životného prostredia.
Spoločnosť poskytuje služby v oblasti výskumu a prieskumu vo vodnom hospodárstve a analýz vzoriek vody.
Výskum v oblasti biologicky aktívnych látok a chemických zlúčenín.
Inžinierske činnosti zamerané na zariadenia vodného hospodárstva, vodných elektrární a jadrovej energetiky - aplikovaný výskum, projekcia technologických zariadení, konštrukcia, skúšky a poradenstvo.
Výskum a vývoj farmaceutických foriem v liečbe reumatických ochorení, osteoartrózy, sterility a dermatologických ochorení.
Výskum poznávacích procesov osobnosti činnej v sociálnom kontexte. Hlavné oblasti: behaviorálne rozhodovanie, naturalistické rozhodovanie, usudzovanie o mentálnych stavoch iných, múdrosť, jazyk.
Výskum a vývoj biotechnologických liečiv pre centrálny nervový systém a onkológiu.
Vedecká a výskumná práca v oblasti informatiky, informačných technológií, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie.
Vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrola a kalibrácia meradiel, inšpekcia akosti, revízie a poradenstvo v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality.
Výskumný ústav biotechnológie. Biotechnologický výskum a vývoj zameraný na prenos poznatkov a technológií z akademickej do podnikateľskej sféry.