Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Geologické ústavy(19 záznamov)

Geológia (9)
Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 19 z celkom 19 výsledkov
Odporúčame vám
Geologické práce, inžinierska geológia, hydrogeológia, geologický výskum, geologický, prieskum, vsakovanie vôd, studňa, hydrogeologický posudok, vrtné práce, orientačné meranie radónu.
Poradenská, konzultačná, projektová a inžinierska činnosť v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, geológie a v stavebníctve.
Geofyzikálny výskum a prieskum v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie, životného prostredia, stavebníctva a archeológie.
Vedecká a výskumná činnosť v oblasti životného prostredia, čistenia vôd, hydrometalurgie, ložiskovej geológie,
Vyhľadávanie a prieskum lokalít pre umiestnenie skládok TKO a priemyselného odpadu. Prieskum pre líniové stavby - diaľnice, kanalizácie. Vyhľadávanie ložísk nerastov rudných a nerudných surovín.
Vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum - ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum.
Projektovanie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Sprostredkovateľská činnosť, poradenstvo.
Vydávanie geodetických údajov, údaje podnikovej evidencie pôdy, skenovania máp veľkých mierok, poskytnutie súčinnosti pri vykonávaní exekúcie.
Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh základného geologického výskumu.
Aplikovaný výskum a inžiniering v baníctve, hutníctve, ekológii a stavebníctve. Vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum.
výroba a montáž samostatných pomníkových diel ako ohrady, krycie dosky, pomníky, kryty, základy a smútočné doplnky, rekonštrukcie starých umelých pomníkov, pozlátenie písma.
História, počiatky poznávania Zeme, vznik a rozvoj geológie, všeobecné princípy geológie, členenie geológie a regionálna geológia.
Kamene pradávneho času - informačná stránka o megalitickej stavbe na Slovensku.
Ústav geovied - prehľad prác určený pre odbornú verejnosť.
Informácie, vlastnosti a fotky o kameni Rumelka - HgS.
Dobrovoľné združenie záujemcov o mineralógiu, geológiu, paleontológiu a príbuzné vedné disciplíny - informácie o GEOklube, zberateľské listy, lokality, GEOburzy.
Informácie o kameňoch, fotogaléria - kryštál, ametyst, amozonit, avanturín, azurit, beryl, diamant, rubín, dioptas, granát, chalcedon, olivín, jadeit, nefrit, slnečný kameň, jaspis, magnezit, pyrit.
Internetová stránka s článkami z oblasti geológie.
Informačný portál rezortu MŽP SR s článkami z oblasti geológie.