Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Hospice - Slovensko(22 záznamov)

1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Starostlivosť o ťažko chorých a nevyliečiteľných ľudí v terminálnom štádiu choroby.
Lekárska starostlivosť, mobilný hospic, lôžkový hospic, paliatívna starostlivosť, zmierňovanie utrpenia, rešpektovanie dôstojnosti, sprevádzanie pacienta, geriatrický pacient, pacient po cievnej mozgovej príhode, onkologický pacient, možnosť požičania kompenzačných pomôcok, domáca hospicová starostlivosť, progredujúce a nevyliečiteľné ochorenie v terminálnom štádiu.
Domov dôchodcov, starostlivosť o starších a nevládnych ľudí, celoročná opatrovateľská služba, sociálna prevencia a sociálne poradenstvo.
Verejnoprospešné služby v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb - hospic, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, preprava osôb. Predaj a prenájom zdravotných pomôcok.
Paliatívna a hospicová starostlivosť nevyliečiteľne chorým a umierajúcim v snahe uspokojiť ich telesné, psychické, sociálne i duchovné potreby.
Poradenstvo, zapožičiavanie špeciálnych zdravotníckych pomôcok pre ťažko mobilného alebo úplne nemobilného pacienta.
Občianske združenie - paliatívna a hospicová starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich.
Hospic - zdravotná starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov. Lekárska a ošetrovateľská starostlivosť, sociálna terapeutika a rehabilitácia pre vážne chorých pacientov a nevyliečiteľne chorých.
Komplexná ošetrovateľská a lekárska starostlivosť s využitím súčasných poznatkov v liečbe bolesti a ďalších príznakov pre pacientov v pokročilejšom štádiu ochorenia.
Prevádzkovanie hospicu - poskytovanie lôžkovej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých pacientov.
Poskytovanie paliatívnej a hospicovej starostlivosti smrteľne chorým a zomierajúcim deťom, kurzy pre odbornú a laickú verejnosť určené na staroslivosť o nevyliečiteľne choré deti a mládež.
Starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu onkogénnych ochorení, zabezpečujúc komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť.
Paliatívna starostlivosť, zlepšenie kvality života pacientov a ich rodín zoči-voči život ohrozujúcemu ochoreniu, včasná identifikácia a neodkladná diagnostika, liečenie bolesti, zmierňovanie utrpenia.
Ošetrovanie pacientov s chronickými ochoreniami, nevyliečiteľnými chorobami, pacientov v pokročilom štádiu ochorenia.
Zdravotná starostlivosť paliatívneho oddelenia pacientom s chronickou, nevyliečiteľnou a pokročilou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním.
Zdravotnícke zariadenie zabezpečujúce komplexnú starostlivosť pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich.