Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Iné občianske združenia - Slovensko(542 záznamov)

Iné občianske združenia - Slovensko
1 - 25 z celkom 542 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie Športový klub SPECIAL GROUP je dobrovoľným samosprávnym združením občanov a právnických osôb, ktoré rozvíja telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť a tým uspokojuje záujmy a záľuby svojich členov a občanov v oblasti športovej, obrannej a airsoftovej streľbe, v oblasti poskytovania prvej pomoci, v zručnostiach survivalu, v teoretickej a praktickej príprave svojich členov i osôb mimo združenia, v organizovaní športových, spoločenských a kultúrnych podujatí na regionálnej, celoslovenskej i medzinárodnej úrovni
Občianske združenie. Budovanie IT infraštruktúry, navrhovanie riešení v oblasti IT.
Združenie priaznivcov bicyklovania, organizovanie cyklovýletov a cyklotúr, pravidelné stretnutia.
Občianske združenie s cieľom združovať tvorcov a podporovateľov v oblasti výtvarného umenia a umeleckého remesla.
Občianske združenie s cieľom vyučovania prirodzených metód plánovania počatia, konkrétne Billingsovej metódy. Organizácia školení, kurzov a seminárov zaoberajúcich sa Billingsovou metódou.
Chorvátsko – Slovenská Obchodná Komora je medzinárodná obchodná organizácia založená s cieľom podporovať a rozvíjať vzťahy medzi Chorvátskom a Slovenskom. Jej hlavným poslaním je poskytovať služby pre členov, ktorí sa zaoberajú obchodom alebo investíciami v oboch krajinách. Medzi hlavné aktivity Komory patrí organizovanie obchodných misií, fór a seminárov, ktoré majú za cieľ pomôcť členom v nadväzovaní nových obchodných kontaktov a vylepšení existujúcich vzťahov. Komora tiež zabezpečuje informačné a konzultačné služby pre členov, ktoré im umožňujú získať užitočné informácie o obchodnom prostredí a príležitostiach v Chorvátsku a na Slovensku.
Občianske združenie - poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári. V Dennom stacionári MIŠKO s kapacitou 20 miest poskytuje ambulantnou formou odbornú profesionálnu starostlivosť o zdravotne znevýhodnených najmä mladých dospelých a seniorov odkázaných na pomoc. V komunitnom type zariadenia uskutočňuje záujmové a činnostné aktivity, poskytuje opatrovateľské úkony, sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo a zabezpečuje stravovanie.
Občianske združenie - civilná ochrana. Výskum a vývoj v oblasti civilnej ochrany, dlhodobého prežívania v zemskej kôre, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby v podzemí, dlhodobého skladovania v obmedzených podmienkach, edukatívna činnosť a šírenie poznatkov v týchto oblastiach. Encyklopedizácia všeobecných poznatkov ľudstva.
Dobrovoľné občianske združenie občanov Slovenska zdržujúci menovcov s menom Bystrík.
Informácie o činnosti občianskeho združenia pre podporu regionálnych umeleckých aktivít. Prehľad akcií.
Výskumný inštitút s cieľom vytvoriť tolerantnejšie Slovensko pomocou vedeckých, vzdelávacích a politických nástrojov.
Občianske združenie, ktoré zdržuje priaznivcov rekreačného a športového jazdenia na koni. Výučba anglického jazdenia, boxové a pasienkové ustajnenie koní, organizovanie denných jazdeckých táborov.
Kurzy jogy vo viac ako 50 mestách na Slovensku. Cvičenia jogy vhodné pre každého bez rozdielu veku či kondície.
Občianske združenie s cieľom podporovať umenie - fotografovanie, literárne, divadelné a výtvarné umenie.
Občianske združenie producentov, spracovateľov, predajcov a výskumníkov hustosiatych obilnín a kukurice na Slovensku.
Občianske združenie - rozvoj sebestačnosti, udržateľného spôsobu života, rozvoj komunít, propagovanie zdravej kultúry a cestám k zodpovednej spoločnosti.
Výuka karate pre detí a mládež, organizovanie súťaži a turnajov.
Cieľom združenia je rozvoj športových aktivít, zvyšovanie telesnej a duševnej zdatnosti v oblasti športu, telesnej kultúry a podpora, rozvoj a propagácia turizmu.
Lyžiarsky športový klub. Usporadúvanie lyžiarskych pretekov.