Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Občianske združenia(5 092 záznamov)

1 - 25 z celkom 5 092 výsledkov
Odporúčame vám
Projekt Zodpovedne bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Združená linka Pomoc.sk. Pomoc, poradenstvo pre zodpovedné používanie internetu, mobilnej komunikácie a technológií. Povedomie, šírenie osvety a prevenciu pred trestnými činmi vo svete detí a mládeže.
Národné centrum pre nahlasovanie nezákonného obsahu alebo činností na internete, zneužívanie detí, rasizmus a xenofóbia.
Bezpečnosť detí a mládeže na riziká internetu, mobilov a technológií. Projekt pre deti vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce poučiť.
Príprava a realizácie rôznych projektov v oblasti informatizácie s cieľom zvýšiť kvalitu života občanov Slovenska.
Organizovanie športovo kultúrnych podujatí národného a medzinárodneho významu. Spravovanie športovo účelového bike parku prístupneho širokej verejnosti.
Pomoc ľuďom s diagnózou cystická fibróza a ich rodinám. Informácie o benefičných podujatiach, cystickej fibróze, liečebných prístrojoch a pomôckach.
Spojenie dobrovoľníkov, profesionálov a verejnosti na ochranu prírodných hodnôt na strednom Považí. Organizovanie besied a prednášok na školách a v obciach. Tvorba informačno-propagačných materiálov.
Starostlivosť o chránené územia, chránené a ohrozené druhy zvierat, environmentálna výchova. Organizovanie víkendoviek a táborov.
Informácie o činnosti občianskeho združenia pre podporu regionálnych umeleckých aktivít. Prehľad akcií.
Dobrovoľné občianske združenie priaznivcov vojenskej histórie.
Vzdelávacia spoločnosť s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na ďalšie profesijné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školstva.
Nezávislá dobrovoľná organizácia, ktorá združuje fyzické a právnické osoby a kolektívy, ktorých cieľom je chrániť kultúrne a prírodné hodnoty Slovenska pred ich zničením a znehodnotením.
Klub abstinentov. Práca s abstinentmi, podpora združenia formou grantov.
Poradenstvo ku skúškam odbornej spôsobilosti Stavbyvedúci, Stavebný dozor. Online aj osobné konzultácie, pre firmy aj jednotlivcov. Príprava dokladov na skúšku stavbyvedúci, stavebný dozor.
Lukostrelecký klub Archery club Geronimo. Združenie priaznivcov lukostreľby. Súťaže, výsledky.
Podpora kreatívneho vzdelávania na školách, inovačné, aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov. Workshopy a prednášky na rôzne témy z oblasti marketingu, podnikania, finančnej a čitateľskej gramotnosti.
Občianske združenie. Kaviareň a knižnica. Duchovné centrum pre mladých ľudí. https://www.domquovadis.sk/sk/o-projekte
Divadlo - tvorba divadelných predstavení pre deti a mládež. Nezávislé zájazdové divadlo s dvomi samostatnými súbormi v Žiline a v Bratislave.
Iniciácia a podpora trvalých pozitívnych kultúrnych zmien, zmien životného prostredia a telesnej kultúry. Popularizácia dejín slovanských etník, národov a dejín Slovenska.
TRAKT je občianske združenie, ktoré pôsobí v oblasti kultúry, umenia nových médií, interaktivity a umenia vo verejnom i galerijnom priestore.
Snaha o zachovanie ľudských práv a skvalitňovanie života ohrozených komunít, a to najmä osôb užívajúcich drogy, pracujúcich v sex-biznise, mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám.