Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Katolícke misie a charita(27 záznamov)

1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Ambulantné, stacionárne alebo pobytové formy sociálnych, zdravotníckych, pedagogických služieb. Sociálne služby - sociálnoprávna ochrana a kuratela, poradenstvo, prevencia.
Cirkevná organizácia ľudových misií pátrov redemptoristov, zoznam udalostí s fotografiami.
Podpora kresťanských misií zaobstarávaním dopravných prostriedkov všetkých druhov, zabezpečovanie finančných prostriedkov prostredníctvom zbierok.
Pastoračné centrum pre deti, mládež a rodiny. Organizovanie podujatí, koncertov, prednášok, sympózií, menších rodinných osláv, besiedok. Prevádzkovanie krúžkov a športových aktivít.
Pomoc starým, chorým, opusteným, postihnutým ľuďom, deťom a mladým, rodinám v núdzi, ľuďom bez domova.
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - ľudové misie, služby chorým a opusteným, práca s mládežou, práca s väzňami.
Starostlivosť a podpora katolíckych misií. Duchovná formácia členov, podpora ľudí v núdzi, sociálna prevencia.
Finančná zbierka pre pomoc chudobným na Boj proti hladu na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku a Rusku.
Pomoc sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom.
Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb - činnosť je zabezpečovaná ústavnou činnosťou, v charitatívno-sociálnych centrách a zdravotníckou starostlivosťou.
Farský úrad, časopis Blumentál, charita Blumentál, rozpis omší, úradné hodiny, katechézy, litánie.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Misionárska činnosť vo svete i na Slovensku, príprava na misionárske povolanie v študentskom dome v Nitre, aktuality, duchovné centrum, história.
Misijná práca. Organizácia akcií, evanjelizácia, bohoslužobná činnosť, modlitebné stretnutia.
Správa a údržba kostola a terchovského betlehemu, organizovanie stretnutí pre miništrantov, príprava na sviatosť birmovania.
Charitná služba sa realizuje v dvoch formách – opatrovateľskou službou v rodinách a domácou ošetrovateľskou starostlivosťou.
Diecézna charita - denné a prechodné pobyty, denné centrá pre ľudí bez domova, dobrovoľníci.
Organizovanie misií, prevádzka portálu pplk. ThLic Mons. Michala Štanga, články a publikácie.
Projekty diecézneho strediska, odborné kolégiá, hospic, humanitárna pomoc.
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého - misie, misijní dobrovoľníci, fotoreportáže.