Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Katolícke misie a charita(30 záznamov)

1 - 25 z celkom 30 výsledkov
Odporúčame vám
Podpora kresťanských misií zaobstarávaním dopravných prostriedkov všetkých druhov, zabezpečovanie finančných prostriedkov prostredníctvom zbierok.
Pastoračné centrum pre deti, mládež a rodiny. Organizovanie podujatí, koncertov, prednášok, sympózií, menších rodinných osláv, besiedok. Prevádzkovanie krúžkov a športových aktivít.
Pomoc starým, chorým, opusteným, postihnutým ľuďom, deťom a mladým, rodinám v núdzi, ľuďom bez domova.
Cirkevná organizácia ľudových misií pátrov redemptoristov, zoznam udalostí s fotografiami.
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - ľudové misie, služby chorým a opusteným, práca s mládežou, práca s väzňami.
Starostlivosť a podpora katolíckych misií. Duchovná formácia členov, podpora ľudí v núdzi, sociálna prevencia.
Finančná zbierka pre pomoc chudobným na Boj proti hladu na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku a Rusku.
Pomoc sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom.
Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb - činnosť je zabezpečovaná ústavnou činnosťou, v charitatívno-sociálnych centrách a zdravotníckou starostlivosťou.
Farský úrad, časopis Blumentál, charita Blumentál, rozpis omší, úradné hodiny, katechézy, litánie.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Misionárska činnosť vo svete i na Slovensku, príprava na misionárske povolanie v študentskom dome v Nitre, aktuality, duchovné centrum, história.
Misijná práca. Organizácia akcií, evanjelizácia, bohoslužobná činnosť, modlitebné stretnutia.
Charitatívna činnosť, sociálna pomoc, organizovanie zbierok šatstva, obuvi, potravín a nábytku.
Správa a údržba kostola a terchovského betlehemu, organizovanie stretnutí pre miništrantov, príprava na sviatosť birmovania.
Charitná služba sa realizuje v dvoch formách – opatrovateľskou službou v rodinách a domácou ošetrovateľskou starostlivosťou.
Diecézna charita - denné a prechodné pobyty, denné centrá pre ľudí bez domova, dobrovoľníci.
Organizovanie misií, prevádzka portálu pplk. ThLic Mons. Michala Štanga, články a publikácie.
Projekty diecézneho strediska, odborné kolégiá, hospic, humanitárna pomoc.