Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Katolícke misie a charita - Slovensko(41 záznamov)

1 - 25 z celkom 41 výsledkov
Odporúčame vám
Pomoc starým, chorým, opusteným, postihnutým ľuďom, deťom a mladým, rodinám v núdzi, ľuďom bez domova.
Obnova a chránenie duchovných a mravných hodnôt ľudí, viery, kresťanských a národných povedomí. Vydávanie mesačníka QUO, organizovanie pútí. Charitatívna činnosť - zber šatstva, podpora misií.
Pomoc ľuďom v núdzi, sociálne, zdravotnícke a pedagogické služby.
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - ľudové misie, služby chorým a opusteným, práca s mládežou, práca s väzňami.
Starostlivosť a podpora katolíckych misií. Duchovná formácia členov, podpora ľudí v núdzi, sociálna prevencia.
Finančná zbierka pre pomoc chudobným na Boj proti hladu na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku a Rusku.
Pomoc sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom.
Poskytovanie sociálnych a zdravotných služieb - činnosť je zabezpečovaná ústavnou činnosťou, v charitatívno-sociálnych centrách a zdravotníckou starostlivosťou.
Farský úrad, časopis Blumentál, charita Blumentál, rozpis omší, úradné hodiny, katechézy, litánie.
Charitatívna služba v rodinách, organizovanie stravovania, domov dôchodcov, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, nízkoprahové denné centrá.
Cirkevná organizácia ľudových misií pátrov redemptoristov, zoznam udalostí s fotografiami.
Misionárska činnosť vo svete i na Slovensku, príprava na misionárske povolanie v študentskom dome v Nitre, aktuality, duchovné centrum, história.
Kresťanské spoločenstvo ponúkajúce posolstvá, preklady Biblie, aplikácie na stiahnutie pre Bibliu. Vydavateľstvo kresťanskej literatúry. Misijná stanica, kresťanské spoločenstvo.
Vykonávanie kresťanskej evanjelizačnej činnosti prevažne prostredníctvom literatúry.
Misijná práca. Organizácia akcií, evanjelizácia, bohoslužobná činnosť, modlitebné stretnutia.
Charitatívna činnosť, sociálna pomoc, organizovanie zbierok šatstva, obuvi, potravín a nábytku.
Poskytovanie verejnoprospešných činností formou sociálnych, zdravotníckych, charitatívnych a výchovno-vzdelávacích služieb a ďalšej nevyhnutnej pomoci bez ohľadu na rasu alebo národnosť.
Pastoračné centrum pre deti, mládež a rodiny. Organizovanie podujatí, koncertov, prednášok, sympózií, menších rodinných osláv, besiedok. Prevádzkovanie krúžkov a športových aktivít.
Správa a údržba kostola a terchovského betlehemu, organizovanie stretnutí pre miništrantov, príprava na sviatosť birmovania.
Charitná služba sa realizuje v dvoch formách – opatrovateľskou službou v rodinách a domácou ošetrovateľskou starostlivosťou.
Organizovanie misií, prevádzka portálu pplk. ThLic Mons. Michala Štanga, články a publikácie.
Prevádzkovanie charitného domu so stravovacími službami.
Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého - misie, misijní dobrovoľníci, fotoreportáže.
Ambulantné, stacionárne alebo pobytové formy sociálnych, zdravotníckych, pedagogických služieb. Sociálne služby - sociálnoprávna ochrana a kuratela, poradenstvo, prevencia.