Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Kúrenie a elektroinštalácie - Prešov(27 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
Slovensko Prešovský kraj Kúrenie a elektroinštalácie - Prešov
1 - 25 z celkom 27 výsledkov
Odporúčame vám
Elektrotechnické služby od návrhov až po finálnu realizáciu zákazky, rekonštukcie siete, prípojky NN a VN, trafostanice bez obmedzenia napätia, revízie. Poskytujeme komplexné elektrotechnické služby od návrhov až po finálnu realizáciu zákazky. Realizujeme silnoprúdové aj slaboprúdové elektroinštalácie, kompletné stavby na kľúč, revízie bez obmedzenia napätia. Služby, ktoré poskytujeme našim zákazníkom: - Rekonštrukcie NN a VN sietí. - Dodávka a montáž trafostaníc. - Dodávka a montáž kompletnej elektroinštalácie ELI v halách a budovách. - Dodávka a montáž bleskozvodu a uzemnenie. - Výkopové a zemné práce, výkopy ručne i strojovo, káblové rýhy, štartovacie jamy, jamy na stožiare. - Dodávka a montáž verejného osvetlenia. - Dodávka a montáž rozvádzačov, rozvodných skríň, domových prípojok, nabíjacích staníc. - Dodávka a montáž kamerových a zabezpečovacích systémov. -Dodávka a montáž slaboprúdovej technicky, dátových sietí, RACK-ov, štruktúrovanej kabeláže. - Práce vo výškach, montáž konzol, stožiarov, svietidiel so zabezpečovacou technikou. - Kompletné dodávky a montáže stavby na kľúč elektroinštalácie , rodinné domy, obytné budovy, haly. - Odborné prehliadky a skúšky bez obmedzenia napätia.
Vykurovanie, stropné chladenie - predaj, montáž. Montáž určených meradiel - vodomery, merače tepla. Kontrola hasiacich prístrojov a hadicových zariadení. Revízie plynových a tlakových zariadení.
Výroba plynových ohrievačov, servis plynových a olejových horákov a zariadení na zníženie tlaku plynu. Montáž - voda, plyn, kúrenie, regulačná technika. Servis merania a regulácie pre kotolne.
Predaj, montáž a servis - tepelné čerpadlá, stacionárne liatinové kotle,kondenzačné kotle, solárna technológia, príslušenstvo, regulácie,centrálne vysávače Husky. Revízie plynových spotrebičov.
Podlahové a stenové vykurovanie, alternatívne zdroje - solárne zariadenia, tepelné čerpadlá, kotle na drevoštiepku a drevnú hmotu. Rozvody teplej úžitkovej vody, servis plynových spotrebičov a kotlov.
Poskytovanie služieb v oblasti vodoinštalačných, sanitárnych, kanalizačných a plynoinštalačných prác. Ústredné a podlahové kúrenie.
Projekcia v oblasti plynofikácie a kúrenia. Plynofikácia rodinných domov, servis a montáž plynových zariadení, kotlov, elektrospotrebičov. Predaj klimatizácie, kotlov, krbov, solárnych panelov.
Projekt, dodávka, montáž a servis meracej a regulačnej techniky, elektrozariadení, vrátane fotovoltiky. Montáž a servis kotlov a tepelných čerpadiel, ústredného vykurovania, plynofikácie a ZTI.
Vydávanie oprávnení na činnosť VTZ, výkon úradnej skúšky, osvedčovanie technickej dokumentácie a zariadení, certifikácia výrobkov, preskúšanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov a projektantov.
Vykurovanie objektov, priemyselných hál, plynofikácie. Revízie, opravy, servis plynových zariadení, sanity, elektroinštalácie objektov, montáž meracej a regulačnej techniky.
Montážne práce. Plyn, voda, kúrenie, para, stlačený vzduch, chladenie.
Kompletný systém pre podlahové a stenové kúrenie, stropné chladenie, podlahové konvektory, solárne systémy, tepelné čerpadlá, výmenníkové stanice, kondenzačné kotly.
Projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia - vypracovanie základných technických návrhov a štúdií, dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie.
Projekcia, montáž, revízie elektrických rozvodov a zariadení, montáž bleskozvodov.Ttechnické a technologické vybavenie stavieb.
Projektovanie, dodávka, montáž a servis - úsporné kotolne, podlahové kúrenie, alternatívne zdroje, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory. Zdravotechnické inštalácie. Rekonštrukcia kotolní, kúrenia.
Vývoj, výroba, aplikácie a predaj elektroniky - elektrostatické odlučovače, divadelná technika, priemyselné pohony, zvuková technika, banské technológie.