Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Projektovanie(3 402 záznamov)

Projektová dokumentácia (1 721)
Zobraziť viac kategórií a lokality
Vodohospodárske stavby (45)
1 - 25 z celkom 3 402 výsledkov
Odporúčame vám
Geodetické a kartografické práce. Poradenstvo geodézie a kartografie.
3D skenovanie budov Projektovanie Geodetické a kartografické práce, inžinierska geodézia Realitná činnosť. Zabezpečenie stavebného dozoru.
Projektová dokumentácia, dodávka, montáž, servis solárnych zariadení, vykurovania, zdravotechniky. Kúrenárske práce, vodoinštalatérstvo. Zámočníctvo, zváračstvo.
Projektovanie stavieb, architektúra a urbanizmus, inžinierska činnosť, interiérový dizajn, stavebný a autorský dozor, investičné poradenstvo, rozpočty stavieb, príprava a riadenie projektov.
Projektovanie dopravných stavieb: cesty I. , II. a III. tried, miestne komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a chodníky.
Projektovanie dopravných stavieb, cesty, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, mosty, múry, pasporty miestnych komunikácií, inžinierska činnosť, trvalé a dočasné dopravné značenie.
Architektonický ateliér. Vypracovanie projektovej dokumentácie od štúdie až po realizačný projekt. Projekty rodinných domov, obytných budov, občianskych stavieb, návrh záhrad.
Realizácia stavieb - výstavba rodinných domov, vytyčovanie stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb, katalógové rodinné domy.
Požiarna ochrana - projektová dokumentácia riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby/požiarne projekty. Projektovanie stavieb.
Projektovanie stavieb priemyselných, občianskych a bytových. Statické posúdenie stavebných konštrukcií.
Geometrické plány, vytýčenie hraníc pozemkov, poradenstvo, zameranie terénu pre projektantov, vytýčenie stavebných objektov, kontrolné zamerania, vyhotovenie a vykonanie projektu pozemkových úprav.
Projektová dokumentácia nosných konštrukcií pozemných stavieb. Statické posudky, statické a dynamické výpočty. Technické poradenstvo v oblasti statiky stavieb.
Špecialista požiarnej ochrany Projekty protipožiarnej bezpečnosti stavby Protipožiarne prehliadky Dokumentácia ochrany pred požiarmi a BOZP Autorizovaný bezpečnostný technik Posúdenie rizík
Projektovanie ústredného kúrenia, predaj, montáž, oprava a servis klimatizačných zariadení, vzduchotechnických zariadení. Elektroinštalácie.
Vykonávanie stavebného dozoru, inžinierska činnosť. Tvorba projektovej dokumentácie, činnosť stavbyvedúceho, kompletná realizácia stavieb.
Projekty rodinných a bytových domov, osadenie stavby na pozemok, inžiniering - vybavenie stavebných povolení.
Vykonávanie geodetických a kartografických prác, vymeriavanie pozemkov pre rodinné domy.
Elektroinštalácie, meranie a regulácia, projekt, dodávka, montáž a revízie.
Predaj LPG technológií - LPG zásobníky, výparníky a príslušenstva k nim. Projektovanie TZB. Vykurovanie, chladenie, kanalizácia, zdravotechnika, plynofikácia.
komplexné architektonické a projekčné služby: architektonické štúdie, návrh interiéru, projekčná a inžinierska činnosť, autorský dozor.
Geodetické práce, geometrické plány, adresný bod, polohopisný a výškopisný plán, vytýčenie stavby, zameranie, vytýčenie pozemku.
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb. Energetická certifikácia - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov.