Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Kurz prvej pomoci - Trenčiansky kraj(22 záznamov)

Slovensko Kurz prvej pomoci - Trenčiansky kraj
1 - 22 z celkom 22 výsledkov
Odporúčame vám
Kurzy prvej pomoci v AJ a NJ. Školenia pre firmy a organizácie, žiadateľov o vodič. oprávnenie, rodičov s deťmi a verejnosť. Individuálne kurzy prvej pomoci priamo v rodine. Online kurzy prvej pomoci.
Neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností. Dopravná zdravotná služba. Kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie, vodičov a inštruktorov.
Pracovná zdravotná služba, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci. Školenia prvej pomoci. Akreditované meranie hluku. Hodnotenie celkovej fyzickej záťaže, meranie lokálnej svalovej záťaže.
Vodičské kurzy na všetky skupiny, školenie referentov a školenie vodičov z povolania. Kurzy prvej pomoci.
Kurzy a školenia - základný kurz vodičov motorových vozíkov, kurzy bezpečnosti práce a kurzy poskytnutia prvej pomoci. Technické prehliadky.
Vypracovanie a školenie BOZP, vypracovávanie projektov ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, bezpečnostné poradenstvo, pracovná zdravotná služba, kurzy prvej pomoci. Revízie hasiacich prístrojov.
Autoškola - vodičské oprávnenia pre všetky skupiny, školenie vodičov motorových vozíkov, vzdelávanie v oblasti bezpečnosti pri práci. Autodoprava.
Kurzy prvej pomoci. Príjem a spracúvanie tiesňového volania, riadenie a kontrola zložiek záchrannej služby, komunikácia s ostatnými zložkami záchranného systému.
Získanie vodičského oprávnenia A(M) a B, individuálne kurzy. Možnosť viacerých hodín praktického výcviku vo vedení motorového vozidla. Kurz z poskytovania prvej pomoci, jeho potvrdenie.
Poskytovanie pracovných zdravotných služieb. Poskytovanie poradenstva v oblasti zdravia podpory zdravia. Organizovanie školení prvej pomoci.
Autoškola - výcvik vodičov pre skupinu B, teoretická príprava a kurz prvej pomoci.
Kurzy prvej pomoci pre autoškoly, pracovníkov v rámci BOZP, zdravotníckych pracovníkov a rodičov detí. Zdravotnícko - bezpečnostný audit, zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, kurzy inštruktorov, kurzy prvej pomoci, BOZP, poradenstvo a iné špecializované kurzy.
Poskytuje poradenstvo pri plánovaní a organizácii práce a odpočinku, ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii a psychológii práce. Školenie zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
Oficiálna stránka organizácie - o spolku, kontakty, aktivity, podujatia, fotogaléria, kurz prvej pomoci.