Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Laboratóriá klinickej biochémie(26 záznamov)

1 - 25 z celkom 26 výsledkov
Odporúčame vám
Neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje základné a špecializované diagnostické laboratórne vyšetrenia v odboroch klinická biochémia, hematológia, imunológia a mikrobiológia.
Laboratórná medicína – klinická biochémia, hematológia, transfuziológia, imunológia, alergológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia a lekárska genetika.
Zabezpečenie kvantitatívneho a kvalitatívneho biochemického vyšetrenia potrebného na stanovenie diagnózy, na sledovanie dynamiky ochorenia a účinnosti liečby.
Laboratórne vyšetrenia v krvi, krvná skupina, sedimentácia, bunková imunita. Spracovanie a hodnotenie náterov z periférnej krvi, kostnej drene, lymfatických uzlín, exudátov a transudátov.
Oddelenie laboratórnej medicíny – úsek klinickej biochémie poskytuje komplexnú laboratórnu diagnostiku tak pre nemocničnú, ako aj pre ambulantnú sféru zdravotnej starostlivosti, či samoplatcov.
Prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ponuka laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia a klinická hematológia.
Neštátne zdravotnícke zariadenie. Laboratórne služby v odbore klinická biochémia.
Poskytovanie zdravotníckych služieb z oblasti klinickej biochémie, lekárskej imunológie, hematológie, transfuziológie.
Vykonávanie laboratórnych vyšetrení biologických materiálov fyzikálnymi, fyzikálnochemickými, chemickými a imunochemickými metódami.
Služby v oblasti laboratórnej diagnostiky. Laboratórne vyšetrenia biologických materiálov fyzikálnymi, fyzikálnochemickými, chemickými a imunochemickými metódami.
Biochemické vyšetrenia - glukóza, močovina, kreatinín, kyselina močová, bielkoviny albumín, bilirubín celkový, AST, ALT, ALP GMT, Cholesterol, Triglyceridy, HDL. Hematologické vyšetrenia.
Biochemické vyšetrenia vo vzorkách biologického materiálu – krv, moč, mozgovomiešny mok, stolica, pot, žalúdočný obsah.
Vyšetrenia krvnej skupiny, lymfocytov, krížová skúška, diferencovanie náterov. Odber krvi od bezplatných darcov krvi, spoluprácou s červeným krížom, výroba krvných derivátov.
Vykonávanie základných a špeciálnych biochemických, imunochemických a hematologických vyšetrení.
Vykonávanie laboratórnych vyšetrení biologických materiálov fyzikálnymi, fyzikálnochemickými a imunochemickými metódami.
Laboratórne vyšetrenia, kvantitatívne a kvalitatívne biochemické, imunochemické vyšetrenia na stanovenie diagnózy a sledovanie ochorenia i liečby.
Klinicko - biochemická diagnostika zo séra, plazmy, moču, likvoru, stolice a klinicko - hematologickú diagnostiku z plnej krvi, plazmy, séra ako aj iných biologických materiálov.
Vyšetrenia na žiadosť pacienta. Stanovenie koagulačných parametrov, imunochemický a biochemický analyzátor, vyšetrovanie moču, acidobázickej rovnováhy.