Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Zdravotnícke laboratóriá(87 záznamov)

1 - 25 z celkom 87 výsledkov
Odporúčame vám
DNA identifikačný profil osoby, test otcovstva, určenie príbuzenských vzťahov, preukázanie identity vzoriek DNA, konzultácie v odbore analýz DNA.
Klinický výskum a vývoj biomedicíny. Klinické testovanie liekov a zdravotníckych pomôcok v strednej Európe.
Zariadenie poskytujúce služby laboratórnej medicíny - klinickú biochémiu, hematológiu, transfuziológiu, imunológiu, alergológiu, klinickú mikrobiológiu, patologickú anatómiu a lekársku genetiku.
Genetické medicínske testy, testy DNA, testy otcovstva, stanovenie DNA profilu, určenie príbuznosti, genografické DNA testy pôvodu.
Diagnostické laboratórium v odbore lekárska genetika - onkogenetika, konvenčná cytogenetika kultivovaných plodových buniek, prenatálna diagnostika.
Zdravotnícke laboratórium, stanovenie biochemických parametrov v medicíne.
Vyšetrenie v odboroch - kardiológia, pneumológia, nefrológia, účasť na navigovaných operačných zákrokoch.
Vyšetrenie v odboroch - kardiológia, pneumológia, nefrológia, účasť na navigovaných operačných zákrokoch.
Laboratórná medicína – klinická biochémia, hematológia, transfuziológia, imunológia, alergológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia a lekárska genetika.
Privátne mikrobiologické laboratórium špecializované na klinickú biochémiu.
Prístroje a testy laboratórnej, urgentnej, ambulantnej a veterinárnej diagnostiky, testovanie v domácnosti, kalibrácia a skúšobníctvo.
Sieť nemocničných a poliklinických laboratórií, ktoré poskytujú laboratórnu diagnostiku v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a lekárska genetika zdravotníckym zariadeniam.
Stomatologické röntgenologické služby. Spôsob zhotovenia snímku na CD, fotopapieri alebo mail.
Hematologická ambulancia a hematologické laboratórium zamerané na poruchy hemostázy a trombofilné stavy - diagnostika, liečba, dispenzarizácia.
Prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia, ponuka laboratórnych vyšetrení v odboroch klinická imunológia a alergológia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia a klinická hematológia.
Vývoj a výroba in vitro diagnostických kitov, produktov pre molekulárnu biológiu. Molekulárno-genetické testovanie. Školenia pre verejnosť.
Služby zdravotníckych laboratórií - biopsia, cytológia, imunológia, patológia, biochémia.
Prevádzkovanie zdravotníckeho laboratória v odbore lekárska genetika - súdno-znalecké určenie otcovstva, individuálny DNA profil, test jednovaječnosti dvojčiat, prenatálna diagnostika.
Laboratórium klinickej biochémie poskytujúce biochemické, hematologické a hemokoagulačné služby. Poradenská činnosť.
Stomatologické a celotelové röntgenologické služby. Spôsob zhotovenia snímku na CD, fotopapieri alebo mail.
Stomatologické röntgenologické služby. Výsledný snímok vo forme CD-nosiča, výtlačok na špeciálnom fotopapieri alebo zaslaný e-mailom.
Neštátne zdravotnícke zariadenie. Laboratórne služby v odbore klinická biochémia.
Bioptické a cytologické vyšetrenia, diagnostika sérových autoprotilátok, hodnotenie transplantovaných orgánov.