Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Logopédia(113 záznamov)

51 - 75 z celkom 113 výsledkov
Odporúčame vám
Diagnostika a liečba porúch reči a učenia u detí, tréning jazykových predpokladov, program rozvoja pozornosti u školákov, psychologické vyšetrenia detí, foniatrické a logopedické vyšetrenia.
Ambulancia klinickej logopédie - logopedická intervencia u detí a dospelých v oblasti poradenstva, diagnostiky a liečby porúch prehĺtania, orofaryngeálnej dysfágie u všetkých typov dysfágie.
Ambulancia klinickej logopédie - diagnostika a liečba porúch komunikačnej schopnosti - artikulácia, hlas, sluch, zajakavosť, zrýchlená reč, porucha reči pri ochoreniach.
Logopedická ambulancia. Kompletná diagnostika a liečba porúch komunikačnej schopnosti.
Logopedické poradenstvo, diagnostika, terapia narušenej komunikačnej schopnosti u detí aj dospelých.
Logopedická ambulancia. Diagnostika a terapia porúch prehltávania. Logopedické poradenstvo.
Logopedická diagnostika a terapia, psychologická diagnostika, reedukácia vývinových porúch učenia, rozvoj grafomotoriky. Poradenstvo pre rodičov v oblasti vývinu reči, porúch reči, porúch učenia
Logopédia. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti logopédie.
Logopedická intervencia zameraná na diagnostiku, terapiu a poradenstvo komunikačných porúch.
Logopedická ambulancia - náprava reči pre deti aj dospelých, logopedické cvičenia a konzultácie.
Logopéd. Poskytovanie komplexnej odbornej lekárskej starostlivosti v ambulancii logopéda. Riešenie narušenej komunikačnej schopnosti, zajakanie, výslovnosť, artikulácia, oneskorený vývin reči.
Súkromné centrum špeciálno – pedagogického poradenstva, logopedická, psychologická, diagnostická, poradenská, rehabilitačná, preventívna činnosť.
Ambulancia klinickej logopédie - poskytovanie logopedickej intervencie zameranej na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Logopedická ambulancia - logopedická intervencia, diagnostika, terapia a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Prevencia, diagnostika a terapia narušenej komunikačnej schopnosti u deti a dospelých.
Ambulancia klinickej logopédie - liečenie porúch reči a komunikačných schopností, odborné vyšetrenia, poradenstvo.
Logopédia - klinická logopédia, pomoc pri rečových vadách, vyšetrenia.
Detská psychologická starostlivosť, logopédia, diagnostika a starostlivosť o dieťa v oblasti vývinových porúch reči, učenia a pozornosti - dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia.
Logopedická starostlivosť, diagnostika, terapia, intervencia osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou, poruchy reči detí a dospelých.
Špeciálno-pedagogická, logopedická, psychologická starostlivosť, diagnostika a terapia.
Ambulancia klinického logopéda pre deti i dospelých - poskytovanie logopedickej intervencie zameranej na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch.
Súkromné centrum špeciálno - pedagogického poradenstva - prevencia, diagnostika a terapia narušenej komunikačnej schopnosti u detí a mládeže do 25 rokov.
Logopedická ambulancia. Logopedické poradenstvo, diagnostika rôznych druhov narušenej komunikačnej schopnosti a ich terapia.
Poradenstvo, diagnostika a liečba porúch komunikačných schopností. Logopédia.
Logopédia. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblasti logopédie.