Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Meracia a regulačná technika - Slovensko(894 záznamov)

Meracia a regulačná technika - Slovensko
1 - 25 z celkom 894 výsledkov
Odporúčame vám
PPA TRADE, spol. s r.o. je obchodno-technická organizácia pre dodávky meracej a regulačnej techniky, ktorá vznikla v roku 1992 ako 100% dcérska spoločnosť firmy PPA Controll a.s. Predávame prístroje pre meranie a reguláciu, snímače teploty, tlaky, prietoku, hladiny, viskozity, hustoty, pH, vodivosti, kyslíka,... Online analyzátory vôd, prevodníky, regulátory, zobrazovače, zapisovače, merače tepla, armatúry, servopohony,...
Procesné a funkčné audity, reinžiniering podnikových procesov, technologické a priemyselné projektovanie, optimalizácie výrobných tokov, webdesign, školiaca a vzdelávacia činnosť.
Elektronická zabezpečovacia signalizácia. Elektronická požiarna signalizácia. Oznamovacie zariadenia. Kabeláže. Metalické, optické a rádiové siete. Signalizácia.
Konzultácie, analýza, projektovanie - riadiace a informačné systémy, silové rozvody, meranie, regulácia. Vývoj aplikačného softvéru a prototypových aplikácií. Dodávky meracej a regulačnej techniky.
KÚRENIE - VODA - PLYN, Veľkoobchod - Maloobchod Predaj technického zariadenia budov, meracej a regulačnej techniky, zváracej techniky, laboratórneho vybavenia a vybavenia pre pestovateľské pálenice. Predaj čerpadiel, klimatizácií, solárnych systémov, tepelných čerpadiel. Servis a technické poradenstvo predávaného tovaru.
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, kalibrácia meradiel, zameriavanie a opravy káblových trás a porúch, skúšky vysokým napätím, vyvažovanie rotačných častí strojných zariadení, meranie chvenia rotačných časti strojov, vibrodiagnostika, revízie a opravy elektromotorov a spínačov.
Výroba a montáž rozvodov vody, vodoinštalatérske práce, opravy a montáže vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu, kurenárske práce.
Oprava, servis a predaj mechanických a elektronických váh a závaží a drevených obchodných metrov. Zabezpečenie overenia váh a kalibrácia váh.
Predaj elektronických súčiastok, meracích prístrojov, náradia a vývojového softvéru.
Predaj, montáž a servis čerpacej techniky s príslušenstvom, náhradné diely, automatické závlahy.
Poradenská, konzultačná a inžinierska činnosť v oblasti elektroenergetiky. Merania kvality elektriny a analýza elektrických sietí. Výpočty a počítačové simulácie elektrických sietí. Štúdie a návrhy riešení. SW a ITtech. Návrhy filtračno kompenzačných zariadení na úpravu účinnika a eliminovanie vyšších harmonických a iných negatívnych javov vyskytujúcich sa v elektrickych sieťach.
Predaj - meracie systémy, dataprojektory, výučbový softvér, LCD obrazovky, dotykové panely, videokonferencie, vizualizéry, antivírusové programy.
Automatizácia budov, dodávky riadiacich systémov pre kúrenie, vzduchotechniku, dodávky komponentov pre MaR. Portfólio systémov: REGIN®, SCHNEIDER® (ECO Struxure), WAGO®. Servis výpočtovej techniky.
Inžiniersko - geologický, hydrogeologický, geofyzikálny a ložiskový prieskum. Terénne, vzorkovacie a laboratórne práce. Rozlišovanie rôznych geologických štruktúr a tektoniky, radonový prieskum.
Predaj váh, servis na váhy, kontroly, opravy, evidencie váh, HACCP teplomer, úradné overenie. Montáž cestných váh.
Kalibrácia meradiel, kalibračné služby: elektrické veličiny, teplota, vlhkosť, dĺžka, rovinný uhol, tvrdosť, drsnosť, hmotnosť, moment sily, sila. Predaj meradiel.
Geologický prieskum životného prostredia, analýza rizík, plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže, sanácie pôd a podzemných vôd, hydrogeologický prieskum, hydrogeologické posudky.
Predaj prístrojov a príslušenstva pre NDT. Predaj tvrdomerov Foundrax.
Predaj teplomerov, vlhkomerov, barometrov a váh. Meteo prístroje, športové meracie prístroje a meracia technika. Kalibrácia prístrojov pre teplotu a vlhkosť v akreditovanom metrologickom laboratóriu.
Vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní a potrubí, skúšky tesnosti priemyselných podláh, skúšanie kapilárnymi metódami, meranie hrúbok stien.
Konzultačné služby - legislatíva (REACH, CLP) - registrácia, autorizácia, notifikácia, CSR, IUCLID. Detergenty, biocídy. Kozmetické výrobky - hodnotenie bezpečnosti. Karty bezpečnostných údajov.
Prevádzka laboratória emisných meraní. Meranie zložiek a odoberanie vzoriek odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia. Kalibrácia a inšpekcia meracích systémov emisií. Poradenstvo.