Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(168 záznamov)

1 - 25 z celkom 168 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice-Ťahanovce. Správa miestneho úradu, cintorínu, miestnych komunikácií.
Samospráva mesta Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, územného rozvoja a koncepcií, odbor sociálny, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor organizačný a vnútornej správy.
Správa mesta Veľké Kapušany - primátor, prednosta, hlavný kontrolór, odbor výstavby a životného prostredia, sociálny vecí, zdravotný, bytový, matrika, spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad.
Všeobecná verejná správa mesta Galanta. Oddelenia - právne, organizačné, školstva, kultúry a športu, personálny a mzdový úrad, podnikateľskej činnosti, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - Sídlisko KVP. Právne, ekonomické oddelenie, oddelenie podnikateľských činností a informatiky, výstavby, dopravy a ŽP, správy majetku.
Samospráva mesta. Primátor, prednosta, oddelenie regionálneho rozvoja, vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí, životného prostredia, stavebného poriadku, majetku mesta a oddelenie kultúry.
Správa, zelene, trhoviska. Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta, matrika, organizačno -s právne oddelenie, oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy.
Správa miestnej časti Košice - Sever. Miestny kontrolór, komisia školstva, kultúry, mládeže, športu, zdravotná, finančná komisia, komisia výstavby, verejného poriadku.
Mestská samospráva. Oddelenia - finančné, majetkové, miestnych daní, miestneho poplatku za komunálny odpad, obchodu a služieb, sociálne oddelenie, matričný úrad, referát evidencie obyvateľstva.
Správa mesta Michalovce - primátor, prednosta, finančný odbor, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, organizačný odbor, odbor hospodárenia s majetkom, odbor školstva.
Správa mesta Žiar nad Hronom. Odbory, predstavitelia mesta, rozpočet, plány, dotácie.
Správa mesta Vráble - primátor, zástupca primátora, sekretariát, prednosta, spojovateľka, info pult, evidencia obyvateľstva, matrika, civilná obrana, asistent prednostu, evidencia podnikateľov.
Verejná správa mesta Partizánske. Zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mesta, odborné podklady a písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva.
Správa mesta Skalica. Oddelenia - ekonomické, kultúry a knižnica, majetkové, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva, strategického rozvoja a marketingu, všeobecnej správy, školstva a športu.
Mestský úrad - výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Správa mesta Tlmače - primátor, sekretariát, prednosta, hlavná kontrolórka, matrika, ekonomický odbor, dane a majetky, oddelenie výstavby a životného prostredia, vnútorná správa.
Miestny úrad. Služby občanom mestskej časti Košice - Západ. Evidencia obyvateľstva. Sociálne služby.
Služby obyvateľom mesta - podateľňa, matrika a evidencia obyvateľstva, dane, poplatky a pokladňa, sociálna starostlivosť a VPČ, školstvo, šport a kultúra, bývanie, doprava, výstavba a stavby.
Samospráva mesta Nemšová, klientské centrum, evidencia obyvateľov, matrika, životné prostredie a kultúra, správne oddelenie, finančné oddelenie, verejnoprospešné technické služby.
Samospráva mesta Snina. Oddelenie právne, oddelenie organizačné a vnútorných vecí, oddelenie finančné, oddelenie správy majetku a služieb, oddelenie výstavby, oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
Služby obyvateľstvu, všeobecná verejná správa mesta. Oddelenie organizačno-právne a správy majetku, oddelenie finančné, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, oddelenie školstva, kultúry a športu.
Výkon samosprávy v meste Dubnica nad Váhom, informácie o meste, fotogaléria.
Verejná správa mesta Vrbové, primátor, zástupca, prednosta, hlavná kontrolórka, útvar všeobecnej vnútornej správy, útvar územného rozvoja, životného prostredia, spoločný stavebný úrad.