Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(172 záznamov)

1 - 25 z celkom 172 výsledkov
Odporúčame vám
Samospráva mesta Trenčín - mestský úrad, zastupiteľstvo, klientské centrum, kultúrno-informačné centrum, útvar kultúry a cestovného ruchu, útvar právny a matriky, útvar majetku mesta.
Všeobecná správa obce, oddelenia - výstavby a životného prostredia, správne, finančné, kultúry, školstva, mládeže a športu, podnikateľskej činnosti a správy majetku mesta.
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva. Finančné oddelenie, oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia, správne oddelenie, oddelenie správy majetku mesta, právne oddelenie.
Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Samospráva mesta Levoča. Register obyvateľov, evidencia domov, vedenie centrálneho protokolu pošty mesta Levoča a registratúrny poriadok, zabezpečovanie evidencie pokladničnej agendy mesta Levoča.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - Nad jazerom. Miestny kontrolór, miestny úrad. Informácie o kultúre a školstve.
Výkon samosprávy, oddelenie majetkovo-právne, životného prostredia a poľnohospodárstva, územného rozvoja, výstavby a dopravy, sociálnych vecí a zdravotníctva, ekonomické, školstva, kultúry, športu.
Poskytovanie služieb obyvateľstvu, všeobecná verejná správa mesta, kultúra, školstvo, územný plán, matrika, evidencia obyvateľstva.
Správa miestnej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Podateľňa, starosta, miestny kontrolór, prednosta.
Verejná správa mesta. Primátor, sekretariát primátora, prednosta, podateľňa, referát evidencie obyvateľstva, matričný úrad a referát osvedčovania, referát daní a poplatkov, správy majetku.
Samospráva miestnej časti Staré Mesto, evidencia obyvateľov, referát kontroly, sťažností a petícií, oddelenie územného plánu, investícií a správy bytov a nebytových priestorov, miestnych daní.
Správa miestnej časti Košice - Juh. Podateľňa, starosta, zástupca starostu, miestny kontrolór, prednosta.
Zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mesta, odborné podklady a písomnosti. Klientské centrum - matrika, overovanie podpisov, evidencia obyvateľov, dane, stavebný úrad a životné prostredie.
Všeobecná verejná správa. Oddelenia sociálnych vecí, matričný úrad, územný rozvoj a doprava, životné prostredie, bytové oddelenie, dane, školstvo, kultúra, šport, vnútorná správa.
Samospráva mesta Zvolen. Kancelária prvého kontaktu, primátor mesta, prednosta mestského úradu, referát krízového manažmentu, odbor správy majetku, odbor ekonomický, stavebnej správy, výstavby.
Prednosta úradu, kancelária primátora, odbor ekonomický, výstavby a rozvoja mesta, sociálnych vecí, školstva, kultúry, prevádzky, údržby.
Všeobecná verejná správa mesta Piešťany. Primátor, zástupca primátora, prednosta. Odbory správy, odbor služieb, odbor ekonomický a odbor organizačno-právny.
Správa mesta Dunajská Streda, vybavovanie žiadostí občanov, špecializované odbory a referáty.
Samospráva mesta Poprad. Evidencia obyvateľov mesta, odbor sociálny, organizačný, územný rozvoj, výstavba, odbor ekonomický, spracovávanie rozpočtu mesta, odbor školstva, mládeže a športu a kultúry.
Činnosť mestského úradu - starostlivosť o rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Matričný a stavebný úrad, opatrovateľská služba.
Samospráva mesta Spišské Podhradie. Oddelenie organizačné, správy majetku mesta, ekonomické oddelenie, správy daní a poplatkov, matričný úrad, oddelenie životného prostredia, oddelenie sociálne.
Samospráva mesta. Klientské centrum, prednosta, primátor, oddelenie ekonomické a vnútornej správy, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, oddelenie kultúry, mládeže a športu.
Výkon samosprávy miestneho úradu, sekretariát, ústredňa, starostka.
Správa mesta Šaľa, úrady - stavebný, matričný, spoločný školský. Oddelenia - správy majetku a zariadení mesta, ekonomiky a podnikania, organizačné a správne, stratégie a komunálnych činností.