Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(168 záznamov)

1 - 25 z celkom 168 výsledkov
Odporúčame vám
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora. Správne a sociálne oddelenie, klientské centrum, oddelenie kultúry, oddelenie plánovania a rozvoja mesta, ekonomické oddelenie.
Správa mesta - primátor, zástupca primátora, prednosta, hlavná kontrolórka, matrika, evidencia obyvateľov, sekretariát, mzdová účtovníčka, výber daní z nehnuteľností, pokladník, majetkár.
Správa mesta Košice. Oddelenia - ekonomické, finančné, správy daní, služieb obyvateľstvu, školstva, infraštruktúry, správy komunikácií. Referáty - personalistiky a PaM, BOZ a PO, styku so zahraničím.
Výkon samosprávy mesta Nováky, primátor, prednosta, hlavný kontrolór, oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí, matričný úrad, ekonomické oddelenie, oddelenie výstavby a rozvoja mesta.
Samospráva miestnej časti Nové Mesto, správa bytových a nebytových priestorov, dane, poplatky, matričný úrad, hospodárske a finančné oddelenie, výstavba, investície, organizačné oddelenie.
Správa miestnej časti Bratislava - Záhorská Bystrica. Podateľňa, starosta, miestny kontrolór, prednosta.
Prednostu úradu, odbor organizačný, školstva a sociálnych vecí, odbor finančný a daňový, odbor výstavby, odbor majetku, podnikania a regionálneho rozvoja, odbor životného prostredia a dopravy.
Oficiálna stránka mesta, verejná správa, informácie o mestskom úrade, história.
Poskytovanie služieb občanom mesta - oddelenie právne, odbor organizačný, ekonomický, správy majetku a služieb, odbor výstavy, ŽP a vyvlastňovacieho konania, odbor starostlivosti o občanov.
Aktuálne informácie o dianí v meste. Správa mesta, finančné oddelenie, oddelenie mestského majetku, oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja, oddelenie školstva.
Samospráva mesta Spišské Podhradie. Oddelenie organizačné, správy majetku mesta, ekonomické oddelenie, správy daní a poplatkov, matričný úrad, oddelenie životného prostredia, oddelenie sociálne.
Samospráva mesta, mestský úrad, služby pre občanov, správa daní a poplatkov, matrika, evidencia občanov, správa majetku, personalistika, mzdy, stavebné konanie, životné prostredie.
Poskytovanie služieb občanom - matrika, sociálny úsek, úsek výstavby a životného prostredia, hlavný kontrolór mesta.
Výkon samosprávy mesta - referát stratégie a projektov, hlavný kontrolór mesta, ekonomické, finančné oddelenie, likvidácia faktúr, referent pre školstvo, oddelenie daní, majetku mesta.
Poskytovanie služieb mestského úradu občanom, informácie o meste.
Samospráva mesta Spišská Belá. Matrika - rodný list, sobášny list, úmrtný list, doklad o rodnom čísle, výpis z registra trestov, osvedčenie podpisu a fotokópie verejných listín.
Všeobecná verejná správa mesta. Ekonomické oddelenie, majetkové oddelenie, oddelenie školstva a sociálnych vecí, organizačné oddelenie.
Samospráva mesta, činnosť mestského úradu, organizačná štruktúra mesta, evidencia občanov, podpora.
Samospráva mesta Svidník. Odbory všeobecnej vnútornej správy, sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu, školstva, kultúry, mládeže a telesnej kultúry.
Správa mesta Rajecké Teplice. Referát pre účtovníctvo, ekonomiku a majetok mesta, oddelenie správne, referát ŽP, referát pre územný plán a stavebný poriadok, oddelenie technických služieb, matrika.
Poskytovanie služieb občanom - evidencia obyvateľov, dane pre fyzické a právnické osoby, oddelenie výstavby, sociálne oddelenie, oddelenie správy mestského majetku.
Štátna samospráva mesta Holíč, primátor, zástupca, prednosta, matričný úrad, oddelenie finančné, správy majetku mesta, oddelenie výstavby, životného prostredia, kultúry športu.