Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(172 záznamov)

1 - 25 z celkom 172 výsledkov
Odporúčame vám
Správa mesta Tlmače - primátor, sekretariát, prednosta, hlavná kontrolórka, matrika, ekonomický odbor, dane a majetky, oddelenie výstavby a životného prostredia, vnútorná správa.
Miestny úrad. Služby občanom mestskej časti Košice - Západ. Evidencia obyvateľstva. Sociálne služby.
Správa mesta Sobrance - primátor, zástupca primátora, prednosta, sekretariát.
Samospráva mesta Levice. Oddelenie organizačno-právne, finančné, správy a evidencie majetku, školstva a vzdelávania, vnútornej prevádzky, ŽP a komunálnych vecí, oddelenie služieb, územného plánovania.
Samospráva mesta Stará Ľubovňa - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, oddelenia právne, organizačné a správne, oddelenie správy majetku mesta, ekonomické oddelenie.
Činnosť mestského úradu - starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Oddelenie sociálnej starostlivosti, právne oddelenie, oddelenie kultúry, školstva, oddelenie ekonomické.
Verejná správa mesta. Primátor, hlavný kontrolór, prednosta, centrálny register zmlúv.
Samospráva mesta Snina. Oddelenie právne, oddelenie organizačné a vnútorných vecí, oddelenie finančné, oddelenie správy majetku a služieb, oddelenie výstavby, oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Oddelenie výstavby, finančné oddelenie, oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku, oddelenie školstva, kultúry a mládeže.
Samospráva mesta Giraltovce - mestský úrad, zastupiteľstvo, kultúrno - informačné centrum.
Ekonomické oddelenie, oddelenie overovania listín a podpisov, podateľňa, oddelenie správy majetku, oddelenie výstavby a životného prostredia, oddelenie daní a poplatkov, matrika, ohlasovňa pobytov.
Samospráva, mestské zastupiteľstvo, funkcionári, komisie pri mestskom zastupiteľstve, miestne výbory. Odbor správny, školstva a regionálnych projektov.
Spravovanie mestskej časti. Sekretariát starostu, podateľňa, pokladňa, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, učtáreň, referent kultúry, správca domu smútku, miestny kontrolór.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - Myslava. Evidencia občanov, udržiavanie obce a komunikácií, zverejňovanie obecných oznamov.
Samospráva mestskej časti Rača, správa majetku, nebytových priestorov, podnikateľské vzťahy, výstavba a cestné hospodárstvo, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, dane, poplatky.
Správa mesta Senica. Oddelenia organizačné a vnútornej správy, kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov, informatiky a komunikácie s verejnosťou, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja.
Samospráva mesta - mestský úrad, dane a poplatky, evidencia občanov, matrika, podateľňa, podnikanie a služby, pokladňa, recepcia, sociálna pomoc a životné prostredie.
Samospráva mesta Púchov. Stavebný dozor, architekt mesta, oddelenie organizačno-vnútorných vecí, oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly, oddelenie výstavby, oddelenie bytovej politiky, školstva.
Výkonný orgán mesta - oddelenie financií a rozpočtu, oddelenie daní a poplatkov, oddelenie právne a majetkové, oddelenie rozvoja mesta a ŽP, oddelenie vnútornej prevádzky, oddelenie školstva.
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Poskytovanie služieb občanom. Technický pracovník, správa majetku, odpadové hospod., doprava, šport, matrika, dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, organizácií a SHR, personalistika a mzdy.
Informácie o meste Hurbanovo - mapa, história, organizácie, kultúra. Samospráva, stavebný úrad, organizácie mesta.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - informácie o miestnom úrade, kultúre, školstve.
Správa mestskej časti Košice-Kavečany. Informácie o mestskom úrade, kultúre, školstve.
Služby obyvateľstvu, všeobecná verejná správa mesta. Oddelenie organizačno - právne a správy majetku, oddelenie finančné, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, oddelenie školstva, kultúry a športu.