Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(169 záznamov)

1 - 25 z celkom 169 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Mestský úrad - výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta.
Všeobecná verejná správa mesta Galanta. Oddelenia - právne, organizačné, školstva, kultúry a športu, personálny a mzdový úrad, podnikateľskej činnosti, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov.
Správa mesta Tlmače - primátor, sekretariát, prednosta, hlavná kontrolórka, matrika, ekonomický odbor, dane a majetky, oddelenie výstavby a životného prostredia, vnútorná správa.
Miestny úrad. Služby občanom mestskej časti Košice - Západ. Evidencia obyvateľstva. Sociálne služby.
Služby obyvateľom mesta - podateľňa, matrika a evidencia obyvateľstva, dane, poplatky a pokladňa, sociálna starostlivosť a VPČ, školstvo, šport a kultúra, bývanie, doprava, výstavba a stavby.
Samospráva mesta Nemšová, klientské centrum, evidencia obyvateľov, matrika, životné prostredie a kultúra, správne oddelenie, finančné oddelenie, verejnoprospešné technické služby.
Samospráva mesta Snina. Oddelenie právne, oddelenie organizačné a vnútorných vecí, oddelenie finančné, oddelenie správy majetku a služieb, oddelenie výstavby, oddelenie sociálnych vecí a rodiny.
Služby obyvateľstvu, všeobecná verejná správa mesta. Oddelenie organizačno-právne a správy majetku, oddelenie finančné, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, oddelenie školstva, kultúry a športu.
Výkon samosprávy v meste Dubnica nad Váhom, informácie o meste, fotogaléria.
Verejná správa mesta Vrbové, primátor, zástupca, prednosta, hlavná kontrolórka, útvar všeobecnej vnútornej správy, útvar územného rozvoja, životného prostredia, spoločný stavebný úrad.
Správa mesta Hlohovec, oddelenie primátora, prednostky, regionálneho rozvoja, právne, finančné, oddelenie hospodárskej činnosti, výstavby a životného prostredia, vnútornej správy, spoločenských vecí.
Samospráva mesta Vysoké Tatry. Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy, ekonomické oddelenie, oddelenie regionálnej politiky a cestovného ruchu.
Všeobecná správa mesta, primátor, prednosta, hlavný kontrolór.
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora, zložený z pracovníkov mesta. Samospráva mesta Rajec. Oddelenia - správne, výstavby a finančné.
Spravovanie mestskej časti. Sekretariát starostu, podateľňa, pokladňa, osvedčovanie podpisov a listín, evidencia obyvateľov, učtáreň, referent kultúry, správca domu smútku, miestny kontrolór.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Košice - Myslava. Evidencia občanov, udržiavanie obce a komunikácií, zverejňovanie obecných oznamov.
Správa mesta, informácie, história, kalendár športových a kultúrnych podujatí.
Samospráva mesta Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, územného rozvoja a koncepcií, odbor sociálny, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor organizačný a vnútornej správy.
Samospráva mestskej časti Rača, správa majetku, nebytových priestorov, podnikateľské vzťahy, výstavba a cestné hospodárstvo, oddelenie vnútornej správy, ekonomické oddelenie, dane, poplatky.
Samospráva miestnej časti Staré Mesto, evidencia obyvateľov, referát kontroly, sťažností a petícií, oddelenie územného plánu, investícií a správy bytov a nebytových priestorov, miestnych daní.
Samospráva mesta Lipany. Oddelenia - ekonomické, kultúry a športu, sociálne, matrika, výstavby a životného prostredia, referát pre bytové a nebytové priestory.
Všeobecná verejná správa mesta Kyjov. Klientské centrum - matrika, overovanie podpisov, evidencia obyvateľov, miestne dane, stavebný úrad a životné prostredie, doprava a komunálne služby.
Správa mesta Senica. Oddelenia organizačné a vnútornej správy, kultúry, sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov, informatiky a komunikácie s verejnosťou, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja.
České mesto Jesenice v Stredočeskom kraji - mestský úrad, história, turistické informácie.