Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Mestské úrady(172 záznamov)

1 - 25 z celkom 172 výsledkov
Odporúčame vám
Správa mesta Komárno, poskytovanie služieb obyvateľom mesta, ekonomický odbor, odbor sociálny, správny, školstva, kultúry, územného rozvoja, výstavby a vnútorných vecí.
Samospráva, oddelenia - organizačné a vnútornej správy, finančné, školstva, kultúry, telesnej výchovy a športu, výstavby, správy majetku a sociálnych veci.
Samospráva, oddelenia - výstavby a životného prostredia, sociálno-správne a spoločenské, finančné a mestského majetku.
Všeobecná verejná správa mesta - oddelenie účtovníctva, daní a poplatkov, majetkoprávne, mládeže, kultúry, športu, výstavby a životného prostredia, regionálneho rozvoja, evidencie a matričný úrad.
Výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta, útvar ekonomický, sociálny, územnej správy a verejných služieb, evidencia obyvateľov, matrika. Informačné centrum.
Mestský úrad. Úradná tabuľa, kalendár podujatí, fotogaléria, kontakty.
Samospráva - bytové, ekonomické, právne oddelenie, oddelenie výstavby a životného prostredia, lesník, oddelenie podnikateľskej činnosti, sociálnej oddelenie.
Samospráva mesta, oddelenia - strategického rozvoja, organizačné a vnútornej správy, ekonomické, právne a majetkové, stavebného poriadku, školstva, kultúry a starostlivosti, životného prostredia.
Poskytovanie služieb občanom - referát evidencie obyvateľstva, trvalý a prechodný pobyt, prideľovanie súpisných čísel, personálny referát a archív mesta, samostatný organizačný referát.
Samospráva mesta Sečovce - školský a stavebný úrad, matrika, odbor financií, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja.
Poskytovanie služieb občanom mestskej časti Lunik IX. Výkon samosprávy miestneho úradu.
Oficiálna stránka mesta. Informácie, oznamy. Oddelenia - finančné, správne, správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti, výstavby a životného prostredia, kultúry a informácií, matričný úrad.
Starostlivosť o všestranný rozvoj územia a o potreby obyvateľov. Správne oddelenie, finančné oddelenie, oddelenie výstavby, oddelenie školstva.
Samospráva mesta, činnosť mestského úradu, organizačná štruktúra mesta, evidencia občanov, podpora.
Verejná správa mesta. Prednosta, primátor, organizačné a správne oddelenie, oddelenie školstva, kultúry a športu, oddelenie výstavby, oddelenie ekonomické a PA, oddelenie technických služieb.
Mestská samospráva. Oddelenia - finančné, majetkové, miestnych daní, miestneho poplatku za komunálny odpad, obchodu a služieb, sociálne oddelenie, matričný úrad, referát evidencie obyvateľstva.
Samospráva mesta Trnava - odbor stavebný a životného prostredia, územného rozvoja a koncepcií, odbor sociálny, odbor dopravy a komunálnych služieb, odbor organizačný a vnútornej správy.
Správa mesta Veľké Kapušany - primátor, prednosta, hlavný kontrolór, odbor výstavby a životného prostredia, sociálny vecí, zdravotný, bytový, matrika, spoločný stavebný úrad, spoločný školský úrad.
Samospráva mesta. Primátor, prednosta, oddelenie regionálneho rozvoja, vnútornej správy, školstva a sociálnych vecí, životného prostredia, stavebného poriadku, majetku mesta a oddelenie kultúry.
Správa, zelene, trhoviska. Oddelenie financií, daní a správy majetku mesta, matrika, organizačno -s právne oddelenie, oddelenie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy.
Správa mesta Michalovce - primátor, prednosta, finančný odbor, odbor výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja, organizačný odbor, odbor hospodárenia s majetkom, odbor školstva.
Správa mesta Žiar nad Hronom. Odbory, predstavitelia mesta, rozpočet, plány, dotácie.