Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ministerstvo školstva(1 396 záznamov)

Všetky lokality
Slovensko (1 358)
1 - 25 z celkom 1 396 výsledkov
Odporúčame vám
Detské centrum zážitkového vzdelávania, denné letné tábory. Krúžky technických zručností, animátorské programy, podujatia pre deti. Programy pre školy a škôlky. Eventy pre deti. Narodeninové oslavy.
Základná škola v Kluknave. Zoznamy žiakov, predmetov, fotoalbumy, projekty školy.
Realizácia priorít výchovy a vzdelávania, vyučovanie formou interaktívneho zážitkového učenia, projektového vyučovania a inscenačných metód.
Starostlivosť pre deti vo veku 2 - 6 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. Pohybový, tanečný, výtvarný a lego krúžok, oboznamovanie s anglickým jazykom.
Výchova a vzdelávanie žiakov podľa učebného plánu pre 1. - 9. ročník základnej školy, rozvoj psychomotorickej, intelektuálnej a emocionálnej oblasti osobnosti dieťaťa.
Poradenské služby v otázkach výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže od 3 rokov až do ukončenia prípravy na povolanie.
Súkromná vysoká škola s akreditáciou. Poskytovanie vzdelania v bakalárskych študijných odboroch ekonomického zamerania, ako sú daňové právo ČR, účtovníctvo a manažérske účtovníctvo a controlling.
Poskytovanie základného umeleckého vzdelania a príprava žiakov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách.
Umelecké vzdelávanie detí v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore.
Súkromná stredná odborná škola zameraná na vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. Školský vzdelávací program – cestovný ruch, turizmus, hotelový manažment a informačné technológie.
Výučba v prvých stupňoch základného vzdelania. Humanitné a všeobecné zameranie, výučba cudzích jazykov.
Vzdelávanie a poradenstvo pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, organizovanie predmetových olympiád a súťaží, externé testovanie na školách, neformálne vzdelávanie, správa knižničného fondu.
Manažérske vzdelanie s akreditáciou ASIC v programoch MBA, BBA, DBA a LLM. Štúdium v kombinovanej aj online forme. Výučba v češtine s akceptáciou slovenčiny. Vybrané programy aj v angličtine.
Ústav stavebníctva a architektúry je zameraný na výskum v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, nové stavebné materiály a fyzika so zameraním na optiku a dostupnosť denného svetla.
Horolezecké vzdelávanie - základné a zdokonaľovacie kurzy, kurzy cvičiteľov a inštruktorov, základné a preškoľovacie kurzy pracovníkov vo výškach.
Postgraduálne štúdium MBA, LL.M., vysokoškolské vzdelávanie Bc., Ing., Mgr. na VŠ, ďalšie kurzy a školenia. Central European Education Institute - Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave.
Vyučovanie predmetov umeleckého zamerania v odboroch - hudobný, tanečný a výtvarný.
Výučba počítačovej gramotnosti, cudzích jazykov. Podpora športovej prípravy, doplnkové aktivity.
Výchovno-vzdelávacie služby pre deti od 1-3 rokov, celodenný program, celodenná strava.
Základná škola v Spišskom Štiavniku. História školy, pracovníci, oznamy, školská činnosť, galéria.
Materská škola a prvý stupeň základnej školy. Školská jedáleň, školský klub, školské ihrisko a dvor.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces v štruktúrovanom prostredí podľa individuálnych vzdelávacích plánov. Učitelia, vychovávatelia, aktivita, projekty, fotogaléria.
Stránka o škole, zamestnancoch, študentoch, prijímačkách, dni otvorených dverí a štúdium.