Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ministerstvá(16 záznamov)

1 - 16 z celkom 16 výsledkov
Odporúčame vám
Informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach ministerstva, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom, vydané tlačové správy.
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.
Požičovňa bágrov a výkopových strojov. Zabezpečenie výkopových a zemných prác. Poradenstvo.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch.
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
Inštitút elektronických komunikácií je významným pracoviskom vedecko-technického rozvoja pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku.
Finančná, colná a cenová politika, výkon štátnej správy v bankovníctve, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva.
Analýza stavu vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami.
Štátny zdravotný dozor, preventívna medicína, poradenská a konzultačná činnosť na úseku ochrany zdravia ľudí.
Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, súkromné bezpečnostné služby.
Honorárny konzulát Senegalskej republiky so sídlom v Žiline. Konzulárna pomoc občanom Senegalu. Súčinnosť s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Senegale a Zastupiteľským úradom v Abuji.
Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti obchodu. Kontrola zloženia a zdravotnej nezávadnosti potravín, používania pesticídov a spracovania surovín.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - kontrola plnenia úloh štátnej správy, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov, sociálne štipendiá a informácie.
Ministerstvo vnútra - činnosť ministerstva, aktuálne udalosti, dokumenty, voľby, verejná správa.
Ministerstvo obrany Českej republiky. Infoservis, profesionálna armáda, financie a zákazky, zahraničné misie, legislatíva, NATO, EU, aktívna záloha.
Štátna správa a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva, riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.