Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Ministerstvá(103 záznamov)

1 - 25 z celkom 103 výsledkov
Odporúčame vám
Tatranský národný park bol vyhlásený zákonom SNR č. 11/1949 Zb. o Tatranskom národnom parku zo dňa 18. 12.1948 s účinnosťou od 01. 01.1949. Územie Tatranského národného parku slúži ochrane mimoriadnych prírodných hodnôt celého územia, potrebám rekreácie, športu, spoznávania, liečby a turistiky.
Program špeciálnej telesnej prípravy vojakov a špeciálnych jednotiek, preventívne zdravotnícke programy eliminácie rizikových faktorov.
Informácie pre odbornú a chovateľskú verejnosť v oblasti výkonu kontroly úžitkovosti, genetického hodnotenia hospodárskych zvierat na Slovensku.
Územná pôsobnosť základných útvarov, poradensko-informačné centrum, prevencia, stránkové hodiny.
Inštitút elektronických komunikácií je významným pracoviskom vedecko-technického rozvoja pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb na Slovensku.
Informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach ministerstva, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom, vydané tlačové správy.
Informácie pre chovateľov a pestovateľov, schvaľovanie laboratórií, podávanie sťažností a podnetov.
Tvorba a realizácia migračnej politiky Slovenskej republiky v oblasti azylu a dopadov medzinárodnej migrácie súvisiacej s poskytnutím azylu.
Základné informácie - štruktúra, kontakt, voľné pracovné miesta, projekty, informácie, stránkové dni.
Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky - informácie o ministerstve, predstavenie Českej republiky, ekonomika, turistika, kultúra.
Návrhy smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, ustanovovanie sústav zdravotníckych zariadení, usmerňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti, riadenie programov na ochranu zdravia.
Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, so štátnym majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.
Činnosti usmerňujúce a prispievajúce k vyššej efektívnosti veterinárnej starostlivosti.
Požičovňa bágrov a výkopových strojov. Zabezpečenie výkopových a zemných prác. Poradenstvo.
Správa poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve SR a nakladanie s pozemkami nezistených vlastníkov, prenájom prevod vlastníctva, plnenie reštitučných nárokov, zastupovanie SR a NV.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch.
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.