Hľadať firmu

Zmena podmienok platených záznamov

Od 1.1.2024 dôjde v Azet Katalógu k zmenám týkajúcich sa firiem s viacerými pobočkami a/alebo kategóriami. Pre viac informácií kliknite tu.

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Náboženské združenia(128 záznamov)

Zobraziť viac kategórií a lokality
1 - 25 z celkom 128 výsledkov
Odporúčame vám
Vytváranie platformy pre spoluprácu a jednotu cirkevných kresťanských zborov a spoločenstiev. Usporiadavanie verejných modlitebných podujatí.
Bratislavská tlačová misia. Vydávanie evanjelizačných letákov a ich následná distribúcia.
Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v SR - kázne, bohoslužby, akcie, novinky.
Prijímanie Písma svätého za svoje jediné krédo a z neho odvodzovanie základných vieroučných zásad. Aktivity pre deti a mládež, štúdium Biblie.
Laické spoločenstvo vytvárajúce priestor pre zjednocovanie kresťanov a ich spoločenstiev.
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti. Organizovanie evanjelizačných a modlitbových stretnutí.
Občianske združenie. Poslaním združenia je vytvárať partnerskú spoluprácu s cirkevnými zbormi a jednotlivcami na Slovensku s cieľom priniesť vzdelanie a preklad Písma v materinskom jazyku pre každého.
Združenie veriacich ľudí. Podpora a koordinácia práce na zahraničných misiách.
Kresťanské združenie, cirkevné služby a príprava podujatí pre deti, mládež a dospelých.
Zachovávanie a rozvíjanie ikonopisectva, ako súčasť kultúrneho dedičstva cyrilometodejskej tradície. Ikonopisecká škola - základné zručnosti a vedomosti k napísaniu ikony.
Informácie o činnosti exercičného domu v jezuitskom spoločenstve.
Rozvoj budhizmu Diamantovej cesty na Slovensku a v zahraničí, organizovanie prednášok budhistických učiteľov, meditácie, vytváranie budhistických centier.
Šírenie posolstiev pokoja a lásky pre duchovnú obrodu Slovenska, charitatívna činnosť - pomoc v rôznych potrebách, návštevy a modlitby pre opustených, trpiacich a chorých.
Cirkevne schválená organizácia. Šírenie mariánskych večeradiel, modlitby svätého ruženca, napomáhanie víťazstvu Panny Márie.
Dominikánske mariánske centrum - podpora a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého súčasťou sú ružencové bratstvá.
Bioterapia, meranie supertronikom, predaj energy výrobkov, kurzy duchovnej gramotnosti.
Spoločenské, dobrovoľné a demokratické združenie občanov. Sociálna, charitatívna a duchovná pomoc v živote, trvalý rozvoj človeka v meniacej sa spoločnosti. Vzdelávacie projekty a sociálne aktivity.
Združenie náboženského charakteru. Modlitby, liturgický kalendár, cirkevné dokumenty, zábava.
Slovenské evanjelizačné stredisko - editovanie kníh a brožúr, príprava rozhlasových a televíznych relácií, misie medzi Rómami a väzňami, osobné poradenstvo.
Spoločenstvo veriacich študentov a mladých pracujúcich. Zabezpečenie bohoslužobných, pastoračných, výchovných a vzdelávacích programov.
Zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa vo Zvolene - história a súčasnosť zboru. Aktuálne informácie, zborový časopis. Bohoslužby.