Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Notári(301 záznamov)

1 - 25 z celkom 301 výsledkov
Odporúčame vám
Notársky úrad - potvrdzovanie a overovanie dokumentov, spisovanie notárskych zápisníc, dobrovoľné dražby, zastupovanie v katastrálnom konaní, zakladanie obchodných spoločností, konanie o dedičstve.
Poskytovanie notárskych činností. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov.
Notárske služby, zmluvy, osvedčenia, zakladanie a zmeny spoločností, exekučné tituly, notárske úschovy, legalizácie, overovanie podpisov, overovanie listín.
Spisovanie notárskych zápisníc, overovanie dokumentov a podpisov - notárska kancelária.
Notárska činnosť a právne poradenstvo. Spisovanie notárskych zápisníc, právnych dokumentov a zmlúv.
Notárska činnosť, spisovanie zmlúv, osvedčovacia činnosť, notárske úschovy, vydávanie výpisov z obchodného registra.
Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností.
Notárska činnosť a právne poradenstvo. Spisovanie notárskych zápisníc, právnych dokumentov a zmlúv.
Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch. Právne poradenstvo.
Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov, úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov.
Notárske a právne služby. Bohaté skúsenosti v oblasti notárskeho remesla preverené časom. Garancia právnej istoty zmluvných vzťahov. Pre viac informácii navštívte našu webovú stránku.
Notárske overovanie listín a podpisov, spisovanie notárskych zápisníc, notárske úschovy, vykonávanie iných notárskych služieb.
Poskytovanie právnych rád a spisovanie listín. Notárska činnosť, činnosť súdneho komisára.
Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov a činnosť súdneho komisára.
Spisovanie, potvrdzovanie a overovanie dokumentov - notárska kancelária.
Poskytovanie notárskych služieb - spisovanie zápisníc, overovanie dokumentov.
Spisovanie, osvedčovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, konanie vo veciach notárskych úschov a notárskych centrálnych registrov.
Spisovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, notárskych zápisníc, osvedčovanie podpisov a fotokópií, konania vo veciach notárskych úschov. Notárske služby profesionálne, rýchlo a flexibilne.
Notárska kancelária. Overenie podpisu, spisovanie zmlúv, osvedčovanie, registrácie.
Notárska kancelária - osvedčovanie právne významných skutočností, spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch.
Notárska kancelária - osvedčovanie právne významných skutočností, konanie vo veciach notárskych úschov.
Notár, notársky úrad - osvedčenie podpisov, osvedčenie listín, spisovanie zmlúv, závetov, notárske úschovy, registrácie, zúženie rozsahu BSM, spisovanie listín, overovanie, osvedčovanie, dedenie.
Prevody nehnuteľností, kúpa, darovanie, zámena. Manželské zmluvy, dohody o vyporiadaní BSM. Dedičské dohody, správa majetku. Mimosúdne dohody, mimosúdne právne riešenia sporov.
Vykonávanie notárskych činností - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností. Poskytovanie právneho poradenstva.