Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Právnici, právne služby(1 628 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 628 výsledkov
Odporúčame vám
Inkaso a vymáhanie pohľadávok z obchodného styku. Stamp servis, Call servis, Upomienkový servis. Správa pohľadávok na vysokej úrovni vrátane prevencie. Predajné miesto finstat.sk. Komplexné služby od mimosúdneho, cez súdne a následne exekučné konanie.
Poskytovanie komplexných služby súvisiacich s vymáhaním všetkých druhov pohľadávok bez ohľadu na ich výšk u fyzických aj právnických osôb.
Notárska kancelária. Spisovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch. Hereditácia, arbitrum.
Mimosúdne riešenie sporov, mediácia, konzultačná činnosť, poradenstvo, školenia, mediálny tréning.
Spisovanie notárskych zápisníc o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov.
Advokátska kancelária - obchodné, trestné, pracovné, medzinárodné a finančné právo.
Advokátska kancelária. Právne služby - obchodné, občianske, trestné, pracovné, správne, rodinné a priestupkové právo.
Advokátska kancelária - právne služby fyzickým a právnym osobám, právne zastupovanie, právne poradenstvo.
Právne služby a poradenstvo so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.
Advokátska kancelária, komplexné právne služby. Poskytovanie právnych rád.
Advokátska kancelária, poskytovanie komerčných právnych služieb, právne poradenstvo.
Právnické služby súkromným osobám i podnikateľským subjektom, zastupovanie na súdoch alebo iných inštitúciách, právne poradenstvo.
Advokátska kancelária. Právne služby obchodného práva. Poskytovanie právneho poradenstva. Zastupovanie klientov pred súdom.
Advokátska kancelária - právne poradenstvo, pomoc pre právnické a fyzické osoby, vypracovanie zmlúv, zastupovanie v súdnych konaniach.
Zabezpečovanie právnických služieb a komplexného právneho poradenstva v advokátskej kancelárii, zastupovanie na súdoch, právne rozbory, spisovanie zmlúv a listín.
Advokátska kancelária - právny servis v oblasti rodinného, obchodného, občianskeho, pracovného práva. Právne poradenstvo.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva domácim i zahraničným klientom. Právne poradenstvo.
Právne a advokátske činnosti, poradenstvo vo veciach občianskeho, trestného a medzinárodného práva.
Reštitučné konania a pozemkové právo, určenie spravodlivého nájmu za pozemky ako aj ocenenie pozemkov, vyčíslovanie škôd na pôdnom fonde a rastlinnej produkcie stanovovanie výšky vecného bremena.
Poskytovanie právnej pomoci, právneho poradenstva - obchodné, rodinné, pracovné právo.
Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, registrácie - notárska kancelária.
Advokátska a mediačná kancelária. Riešenie sporov súdnou a mimosúdnou cestou - občianske právo, obchodné právo, rodinné právo, pracovné právo, trestné právo a správne právo.
Mimosúdne riešenie rodinných, obchodných, pracovných a občianskych sporov.