Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Právnici, právne služby(1 581 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 581 výsledkov
Odporúčame vám
Služby právnej pomoci a právneho poradenstva. Špecializácia na obchodné právo, daňové právo a občianske právo.
Advokátska kancelária - trestné, rodinné, občianske právo.
Notársky úrad - potvrdzovanie a overovanie dokumentov, spisovanie notárskych zápisníc, dobrovoľné dražby, zastupovanie v katastrálnom konaní, zakladanie obchodných spoločností, konanie o dedičstve.
Poskytovanie notárskych činností. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností, konania vo veciach notárskych úschov.
Advokátska kancelária - komplexné právne služby a poradenstvo (dostupné aj online) v oblasti obchodného, ​​stavebného, autorského práva a právne zastúpenie v súdnych sporoch a vymáhaní pohľadávok.
Notárske služby, zmluvy, osvedčenia, zakladanie a zmeny spoločností, exekučné tituly, notárske úschovy, legalizácie, overovanie podpisov, overovanie listín.
Spisovanie notárskych zápisníc, overovanie dokumentov a podpisov - notárska kancelária.
Notárska činnosť, spisovanie zmlúv, osvedčovacia činnosť, notárske úschovy, vydávanie výpisov z obchodného registra.
Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Vyhotovenie zmlúv a osvedčenie podpisov. Zastupovanie pred súdmi. Obhajoba v trestnom konaní. Občianske, rodinné, pracovné právo.
Advokátska kancelária - obchodné, občianske, trestné, ústavné a potravinové právo.
Vykonávanie právnických služieb. Poskytovanie právnych služieb a poradenstva. Advokátska kancelária.
Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch, osvedčovanie právne významných skutočností.
Advokátska kancelária - trestné, obchodné, pracovné, občianske a rodinné právo, zakladanie spoločností, zastúpenie v sporoch, vymáhanie pohľadávok.
Poskytovanie právnych služieb, vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi. Obchodné, občianske, pracovné, trestné a rodinné právo.
Notárska činnosť a právne poradenstvo. Spisovanie notárskych zápisníc, právnych dokumentov a zmlúv.
Advokátska kancelária - občianske, trestné, rodinné, pracovné, obchodné a správne právo. Právne poradenstvo.
Notárska kancelária - spisovanie a vydávanie verejných listín o právnych úkonoch. Právne poradenstvo.
Právne služby fyzickým i právnickým osobám - občianske, rodinné, obchodné, trestné a správne právo.
Poskytovanie právnych služieb najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, rodinného, správneho a trestného práva. Spisovanie zmlúv a právnych podaní, zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.
Poskytovanie právnických služieb a právneho poradenstva v advokátskej kancelárii, zastupovanie na súdoch, spisovanie listín, zmlúv, právne rozbory.
Advokátska kancelária - obchodné, trestné, rodinné, občianske právo. Právne poradenstvo.
Obchodné, občianske, rodinné a pracovné právo, dlžoby. Konzultácie, reštrukturalizácie, bankroty, likvidácie.
Právnické služby súkromným osobám i podnikateľským subjektom, zastupovanie na súdoch alebo iných inštitúciách, právne poradenstvo.