Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ochrana prírodných lokalít(14 záznamov)

1 - 14 z celkom 14 výsledkov
Odporúčame vám
Občianske združenie záujemcov o lokalitu hradisko Zobor na úpätí vrchov Pyramída a Zobor v CHKO Ponitrie.
Aplikovaný a teoretický ekologický výskum. Príprava podkladov pre štúdie posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Vypracovávanie expertíz zoológie a ekológie. Príprava metodík.
Rekonštrukcia mlynov v Kvačianskej doline dobrovoľníkmi, udržiavanie zachovalého stavu.
Ochrana zdrojov pitnej vody, zveľaďovanie a obnova hodnôt kvality života. Podpora, propagácia a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania, realizácia analýz a poradenstvo.
Plastové nádoby na odpad, plastové kontajnery, vonkajšie koše, veľkoobjemové kontajnery, podzemné kontajnery, parkové lavičky, koše. Vybavenie miest a obcí.
Neziskové občianske združenie Eko-Centrum - príprava a realizácia rozvojových projektov v oravských obciach.
Ochrana zimoviska netopierov v dubníckych opálových baniach, obnova, rekonštrukcia a ochrana kultúrno-historických a technických pamiatok.
Ochrana životného prostredia, meranie vplyvov na životné prostredie na území Slovenskej republiky, systémy správy podnikového prostredia.
Napomáhanie a iniciovanie túr v povodí Svinky. Podpora programov rozvoja vidieckych komunít. Podpora programov na obnovenie ekologických funkcií a vodných tokov.
Občianske združenie najmä mladých ľudí zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok formou dvojtýždňových letných táborov pre dobrovoľníkov.
Ochrana životného prostredia v povodí rieky Ipeľ, pomoc pri riešení ekologických problémov, výskum a rozvoj regiónu, zavádzanie alternatívnych spôsobov energetiky a dopravy.
Ochrana anorganických častí prírody, drevín, biotopov a územná ochrana. Druhová ochrana rastlín a živočíchov, medzinárodná spolupráca.
Záchrana a revitalizácia prírodnej rezervácie Chynoriansky luh, mapovanie fauny a flóry, osvetová činnosť, informovanie verejnosti.
Pomoc pri vymáhaní pohľadávok, služby realitnej kancelárie, sprostredkovateľská činnosť, ochrana životného prostredia.