Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ekologické združenia(49 záznamov)

1 - 25 z celkom 49 výsledkov
Odporúčame vám
Azet.sk - na tomto mieste môže byť aj vaša firma!
Mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.
Odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie separantov - kovové obaly, kombinované materiály, tetrapacky, autobatérie, elektrický odpad.
Ochrana životného prostredia pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s ťažbou nerastných surovín v meste Kremnica.
Medzinárodná ekologická organizácia, ktorej cieľom je chrániť nenásilnými prostriedkami životné prostredie.
Rekonštrukcia mlynov v Kvačianskej doline dobrovoľníkmi, udržiavanie zachovalého stavu.
Zoznam obcí, zberných plôch, dokumentov, producentov, spracovateľov a zahraničných partnerov združenia. Kategorizácia odpadov.
Podporovanie jednotlivcov i organizácie propagujúce myšlienky hlbokej ekológie s dôrazom na ochranu lesov. Projekty a programy.
Nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.
Ekologické výrobky z bambusového dreva. Zubné kefky, kefy na vlasy, slnečné okuliare či náramkové hodinky z bambusu.
5 miest a 52 obcí regiónov Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica. Príprava a realizácia zberu odpadov, separácia odpadov, triedenie recyklovateľného odpadu.
Ochrana životného prostredia, meranie vplyvov na životné prostredie na území Slovenskej republiky, systémy správy podnikového prostredia.
Dobrovoľné združenie. Aktivity smerujúce k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, presadzovanie legislatívnych zmien, šírenie poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Energetická agentúra - energetické poradenstvo, stredisko implementácie novej energetickej politiky, propagácia racionálneho využívania energie, príprava projektov, semináre.
Napomáhanie a iniciovanie túr v povodí Svinky. Podpora programov rozvoja vidieckych komunít. Podpora programov na obnovenie ekologických funkcií a vodných tokov.
Občianske združenie najmä mladých ľudí zamerané na záchranu kultúrnych pamiatok formou dvojtýždňových letných táborov pre dobrovoľníkov.
Ochrana životného prostredia v povodí rieky Ipeľ, pomoc pri riešení ekologických problémov, výskum a rozvoj regiónu, zavádzanie alternatívnych spôsobov energetiky a dopravy.
Nezisková organizácia, sieť organizácií - environmentálna výchova a vzdelávanie.
Podpora existujúcich masmédií orientujúcich sa na environmentálnu problematiku, zapojenie verejnosti do procesu a zvyšovanie verejného povedomia.
Občianske združenie - chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.
Združenie napomáhajúce rastu osobností cestou hľadania a vytvárania súladu ľudí a prírody.
Neziskové občianske združenie, chrániace životné prostredie a prírodu na Slovensku. Venovanie sa problematike hospodárenia s odpadmi ako aj problémom, ktoré s odpadmi súvisia.
Medzinárodná organizácia pre vodu. Prezentácia slovenského vodného hospodárstva vo svetovom merítku a zastupovanie jeho záujmov v celosvetovej organizácii IWA.
Snaha zabezpečenia čistoty ovzdušia pri rekonštrukcii a modernizácii celulózky v Ružomberku.
Združenie ľudí. Ochrana životného prostredia, prírody, podpora občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu.
Organizácia prepájajúca ľudí, ktorí zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a v oblastiach - záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky.