Ekologické združenia
Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ekologické združenia(49 záznamov)

1 - 25 z celkom 49 výsledkov
Odporúčame vám
Organizovanie pravidelných i jednorázových programov a akcií, informačná činnosť. Angažovanie sa v konkrétnych problémoch. Spolupráca so štátnou správou i inými občianskými organizáciami.
Združenie českých podnikov a podnikateľov pre šírenie znalostí o environmentálnom manažmente v českom priemysle.
Organizovanie a zabezpečovanie prednášok a konferencií týkajúcich sa poľnohospodárskeho sektoru, odborné informácie, zvyšovanie úrovne informovanosti drobných chovateľov, životné prostredie.
Mimovládna, nezisková organizácia združujúca ľudí zaujímajúcich sa o o životné prostredie a o zvyšovanie kvality života v Trenčíne a v regióne Bielych Karpát so snahou napomáhať ekologickému životu.
Teória a metódy krajinno-ekologického výskumu, mapovanie reálnej krajinnej a vegetačnej štruktúry, aplikovaná krajinná ekológia.
Organizácia prepájajúca ľudí, ktorí zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a v oblastiach - záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky.
Rekonštrukcia mlynov v Kvačianskej doline dobrovoľníkmi, udržiavanie zachovalého stavu.
Ochrana zdrojov pitnej vody, zveľaďovanie a obnova hodnôt kvality života. Podpora, propagácia a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania, realizácia analýz a poradenstvo.
Neziskové občianske združenie Eko-Centrum - príprava a realizácia rozvojových projektov v oravských obciach.
Občianske združenie. Ekológia - turistika - vzdelávanie, ochrana prírody a aplikovanie praktík moderného manažmentu.
Obnova prírodných hodnôt na území Slovenskej republiky, výchova a vzdelávanie mladých ľudí, organizácia prednášok, táborov, školení, besied, projektov, ochrana životného prostredia, výskum bioty.
Nepolitická organizácia - ochrana prírody a krajiny, predovšetkým ochrana životného prostredia v meste Senica. Ochrana a tvorba zelene. Predkladanie podnetov, projektov a názorov samosprávnym orgánom.
Nadácia - rozvoj duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, činnosť v oblasti ekológie a enviromentalistiky, vzdelávanie, ekonomické poradenstvo, podpora telesnej výchovy a športu.
Mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie.
Odvoz, zneškodnenie a zhodnotenie separantov - kovové obaly, kombinované materiály, tetrapacky, autobatérie, elektrický odpad.
Ochrana životného prostredia pred negatívnymi dopadmi aktivít súvisiacich s ťažbou nerastných surovín v meste Kremnica.
Medzinárodná ekologická organizácia, ktorej cieľom je chrániť nenásilnými prostriedkami životné prostredie.
Zoznam obcí, zberných plôch, dokumentov, producentov, spracovateľov a zahraničných partnerov združenia. Kategorizácia odpadov.
Podporovanie jednotlivcov i organizácie propagujúce myšlienky hlbokej ekológie s dôrazom na ochranu lesov. Projekty a programy.
Nezisková organizácia na podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku s dôrazom na solárnu elektrickú energiu.
Ekologické výrobky z bambusového dreva. Zubné kefky, kefy na vlasy, slnečné okuliare či náramkové hodinky z bambusu.
5 miest a 52 obcí regiónov Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica. Príprava a realizácia zberu odpadov, separácia odpadov, triedenie recyklovateľného odpadu.
Ochrana životného prostredia, meranie vplyvov na životné prostredie na území Slovenskej republiky, systémy správy podnikového prostredia.
Dobrovoľné združenie. Aktivity smerujúce k podpore rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, presadzovanie legislatívnych zmien, šírenie poznatkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energie.
Energetická agentúra - energetické poradenstvo, stredisko implementácie novej energetickej politiky, propagácia racionálneho využívania energie, príprava projektov, semináre.