Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Ekologické združenia(1 883 záznamov)

1 - 25 z celkom 1 883 výsledkov
Odporúčame vám
Maloobchodný a veľkoobchodný predaj ekologických splyňovacích kotlov na drevo, ohrievačov vody, radiátorov, akumulačných nádrží, plynových kotlov, automatických kotlov na uhlie a peliet.
Sprostredkovanie certifikácie ekologických podnikov.
Zabezpečenie komplexného environmentálneho poradenstva a manažmentu pre firmy (odpady, ochrana vôd a ovzdušia, obaly, audit, vybavenie súhlasov a povolení, evidencia odpadov, ročné ohlásenia atď.)
Správa vodných tokov a povodí na Slovensku. Starostlivosť o vodné toky, o kvalitu a kvantitu povrchových a podzemných vôd.
Prevádzkujeme zariadenie na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel. Zabezpečujeme zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny.
Internetový predaj s ekologickými, bezobalovými produktami. Zubné kefky, voskové obrúsky, mydlá, a produkty pre osobnú hygienu, prírodné sójové sviečky, Hand made produkty, Darčekové sety.
Výkup železného šrotu a farebných kovov, demontáž a likvidácia konštrukcií, zariadení a kontajnerový zber odpadu. Sprostredkovanie autorizovaného spracovania starých vozidiel - autovrakovisko.
Dekontaminácie pôd a vôd znečistených ropnými uhľovodíkmi, likvidácia odpadu, údržba, čistenie, sanácia znečistených nádrží, revízie, nátery, pieskovanie, výstavba a rekonštrukcia čerpacích staníc.
Výkup železného šrotu, neželezných kovov, papiera a plastov.
Výkup autovrakov. Predaj náhradných dielov na vozidlá, odťahová služba. Výkup železného šrotu a farebných kovov. Predaj plynových fľaší.
Metalurgická podpora výroby pri výrobe ocele, dodávky a poradenstvo so šrotom, odsírenie ocele, vývoj materiálov pre hutnícky priemysel.
Realitná činnosť, zabezpečenie úveru, odvoz a likvidácia odpadov, rekonštrukcie, korektorské práce tlačeného a elektronického textu. Preprava nákladu, zásielok, balíkov, listov, sťahovanie.
Projektovanie stavieb a 3D vizualizácie | BIM PROJECTS - HOUSE PROJECTS ; RECONSTRUCTION PROJECTS | | DESIGN - HOUSE DESIGN ; INTERIOR DESIGN ; VISUALIZATIONS |
Nízkouhlíkové stratégie, koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky, energetický manažment, energetické audity a certifikáty, pravidelná kontrola vykurovacích systémov, energetické služby
Vnútroštátna a medzinárodná autodoprava, zemné, výkopové a búracie práce, uskladňovania a likvidácia stavebného odpadu, zakladanie inžinierskych sietí. Výroba kameniva, predaj uhlia a dreva.
Distribúcia elektriny vlastnou distribučnou sústavou, poradenstvo.
Separovaný zber odpadu, prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, kompostovanie odpadu. Údržba verejnej zelene, čistenie komunikácií a verejných priestranstiev.
Recyklovanie a likvidácia odpadu, čistenie kanalizácií, správa cintorínov, komunikácií, zimná údržba, technické a komunálne práce, starostlivosť o verejné osvetlenie, odpadové hospodárstvo.
Výkup druhotných surovín, triedenie a spracovanie odpadového papiera, železného odpadu, fólie a farebných kovov.
Výkup druhotných surovín zo železa, liatiny, antikoru a farebných kovov, elektromotorov a káblov.
Likvidácia nebezpečných odpadov, nakladanie s odpadmi - environmentálny servis.
Nákup, spracovanie a predaj železných a neželezných kovov, nákladná doprava veľkoobjemovými kontajnermi, nákup a predaj smaltovaných plechov.
Výroba spaľovní odpadov a strojov pre ekológiu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a dopravu.
Výskumná, inžinierska a poradenská činnosť, výskum a poradenstvo v rámci energetiky, analýza využitia hydroenergetického potenciálu SR, navrhovanie nových vodných a prečerpávacích elektrární.