Hľadať firmu

Pridajte sa aj vy do najväčšieho katalógu firiem na Slovensku.

Pridaj zadarmo firmu

Odborové zväzy(53 záznamov)

1 - 25 z celkom 53 výsledkov
Odporúčame vám
Organizácia združujúca subjekty z oblasti obchodu, služieb, výroby, akademickej obce a školstva.
Združenie slovenského kozmetologického zväzu formou schôdzí, seminárov a prezentačných akcií. Rozvíjanie odbornej úrovne kozmetiky a kozmetológie na Slovensku.
Odborový zväz pracovníkov chémie, gumárenského, farmaceutického, energetického priemyslu a výrobcov tepla.
Združenie profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhových dôchodkov, vojnových veteránov, zamestnancov vojenskej správy.
Odborový zväz zamestnancov i zamestnávateľov, odborárov i neodborárov. BOZP, pracovno-právny servis, vzdelávanie členov, ekonomicko-socálna politika a medzinárodná činnosť.
Občianske združenie - chov včiel a včelárstvo. Včelárske krúžky, informácie o paseke a pastve.
Odborová organizácia pracovníkov železníc. Vydávanie občasníka ZVESTI.
Zväz spracovateľov dreva SR je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov na úrovni majiteľov. Združovanie predstaviteľov odvetví spracovania dreva.
Združenie členov z strojárenského, elektrotechnického a hutníckeho priemyslu, služieb a verejnej cestnej dopravy a členov z iných odvetví, ktorí prejavili záujem byť organizovaní v odborovom zväze.
Združenie odborových zväzov a odborových združení, obhajoba práv odborárov a presadzovanie ich ekonomických, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb.
SZ CHKT združuje SK a zahraničných podnikateľov, zamestnancov, inštitúcie a ostatných záujemcov z oblasti výroby, dovozu, obchodu, servisu, vzdelávania a užitia chladiacej a klimatizačnej techniky.
Podporovanie a združovanie zamestnancov v štátnych podnikoch rezortu obrany.
Zväz polygrafie na Slovensku - dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví.
Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií v Slovenskej republike. Spravovanie nehnuteľností, prenájmom administratívnych priestorov v rámci celého Slovenska.
Rozvoj vzťahov medzi pestovateľmi kukurice, organizovanie odborno - vzdelávacích akcií, informovať o dôvodoch pestovania kukurice.
Činnosti odborových zväzov Považských strojární, zastávanie práv zamestnancov.
Zväz združuje členov, ktorí zastupujú poľnohospodársku prvovýrobu, spracovateľov olejnín, obchodníkov s olejninami, semenárov a výrobcov mechanizácie, školstvo a výskum.
Organizácia združujúca fyzické a právnické osoby podnikajúce vo výrobe, spracovaní a predaji mlieka a mliečnych výrobkov.
Činnosť odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu zameraná na pomoc pri kolektívnom vyjednávaní, garanciu dodržania dohodnutých podmienok.
Odborový zväz pracovníkov drevárskeho, lesníckeho a vodného hospodárstva Slovenska.
Združenie členov v sektore výroby mlieka na národnej a európskej úrovni, presadzovanie záujmov členov, zvyšovanie kvality a rentability výroby surového kravského mlieka.
Cieľom je zastupovať a presadzovať záujmy členov, navrhovať a spolupôsobiť pri tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre hotelierstvo, kurzy a školenia pre pracovníkov v hotelierstve.